Ebola, ett gammalt virus

31 oktober 2014

 

Färska analyser har visat att Ebola-viruset och familjen Filovirus uppträdde redan för 23 miljoner år sedan.

 

bild: Frederick A. Murphy
Ebola-virus (transmissionselektron-mikrografi)
Dr. Frederick A. Murphy, Public Health Image, PHIL #1833

 

Tidigare har uppfattningen varit att de inte uppträdde förrän för omkring 10 tusen år sedan, men de nya analyserna har visat att både ebola- och marburg-virus har ett gemensamt ursprung för 23 miljoner år sedan, under miocen.

De två virustyperna kunde identifieras genom undersökningar av det genetiska materialet i djurfossil.

— Filovirus är betydligt äldre än vad vi tidigare har trott, säger
Derek Taylor
, professor i biologiska vetenskaper vid Universitetet i Buffalo.

— De har växelverkat med däggdjur under en lång tid, under åtskilliga miljoner år.

 

Läs mer >>

Ebola likely more than 20 million years old; By Brooks Hays. UPI Science News; 2014-10-28


The family of viruses housing Ebola and Marburg is ancient
, and the two viruses last shared a common ancestor millions of years ago. By Charlotte Hsu. University at Buffalo, News Center; 2014-10-24


Evidence that ebolaviruses and cuevaviruses have been diverging from marburgviruses since the Miocene
, By Derek J. Taylor​, Matthew J. Ballinger, Jack J. Zhan, Laura E. Hanzly, and Jeremy A. Bruenn. PubMed; 2014-09-02

 


e-Vetenskap som ett nytt kunskapsfält

22 oktober 2014

 

Många forskare hanterar idag kopiösa datamängder och har därmed lagt grunden för ett helt nytt kunskapsfält: e-vetenskapen.

— Nu kan vi studera data så som vi förr studerade naturen, menar Erwin Laure, professor i datavetenskap vid Kungliga tekniska högskolan, KTH i Stockholm.

bild: Free Digital Photos

 

För att e-vetenskapen ska leva upp till sin fulla potential krävs en utveckling av både datorer och människor. Datorerna måste bli snabbare och mer effektiva och forskarna mer flexibla.

I Sverige har vi varit ganska sena med att satsa på det här fältet, men har nu snabbt kommit ikapp andra länder.

– Med tanke på hur litet Sverige är har vi en bra datorinfrastruktur, och är idag en av världens ledande nationer inom e-vetenskap, menar professor Erwin Laure.

År 2010 utsågs e-vetenskap till ett av 20 strategiska forskningsområden i Sverige. Då bildades samarbetena SERC, Swedish e-Science Research Centre mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska institutet och universiteten i Stockholm och Linköping, och Essence, e-Science Collaboration mellan universiteten i Uppsala, Umeå och Lund.

 

Erwin Laure är professor i datavetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm och chef för dess superdatorcentrum. Han kallar e-vetenskapen för ett paradigmskifte eller åtminstone ”ett kompletterande paradigm”.

Naturvetenskapens utveckling beskriver professor Laure i fyra steg, där det senaste steget är e-vetenskapen.

Data används visserligen fortfarande för att testa teorier, men forskarna kan nu också utforska data förutsättningslöst och leta efter mönster.

– Vi går mot ett mer datacentrerat arbetssätt där data har förvandlats till en egen enhet, ett redskap i sig självt. Vi studerar data på samma sätt som vi för århundraden sedan studerade naturen, och bildar teorier utifrån det vi ser, säger Erwin Laure.

 

Läs mer >>

Tidningen Curie om e-vetenskap:

Artikel # 1 (4)
Flodvåg av data ger nytt kunskapsfält; Vetenskapsrådets tidning Curie, 2014-10-01.

Artikel # 2 (4)
Elixir förenar big data; Vetenskapsrådets tidning Curie, 2014-10-09.

När olika länder har olika regler och system för big data försvåras internationell forskning. Forskningsinfrastrukturen Elixir vill hjälpa Europas forskare att lösa problemen.

Artikel # 3 (4)
Forskare oroliga för biobanksregler; Vetenskapsrådets tidning Curie, 2014-10-13.

Allt fler och större biobanker byggs för medicinsk big data-forskning.
– Big data handlar väsentligen om att samla stora mängder information från olika källor och strukturera den så att det blir möjligt att forska på den, säger Gilean McVean. Han är professor i statistisk genetik och leder Big Data Institute vid universitetet i Oxford. Där arbetar de med data från tre forskningsområden: genomgick, infektionssjukdomar och folkhälsa.

Artikel # 4 (4)
Inte irrationellt att oroa sig för big data; Vetenskapsrådets tidning Curie, 2014-10-20.

Big data-forskare ska inte överdriva e-vetenskapens möjligheter och de bör respektera allmänhetens oro. Då byggs förtroende med tiden, menar filosofiprofessor Christian Munthe.

 

Sveriges snabbaste superdator till KTH. Pressmeddelande från KTH, 2014-06-11.

Digital explosion kräver infrastruktur; Vetenskapsrådets tidning Curie, 2013-05-08

 

Bild: Free Digital Photos

 

SL

 


Gruvan i Pajala stängs

07 oktober 2014

 

Northland Resources stoppar verksamheten i sin gruva i Kaunisvaara i Pajala kommun. Fler än 500 anställda sägs upp.

Försämrade järnmalmspriser är orsaken. Förutom anställda i själva gruvbolaget berörs också många anställda hos underentreprenörer.

 

När Northland Resources startade gruvan i Pajala 2012 kom detta att innebära en vändpunkt för bygden. Befolkningen hade då under ett halv sekel minskat med omkring två procent om året.

Istället började folk nu att söka sig till Pajala. Gruvan gav hundratals jobb. Bostäder började byggas för första gången på många år.

Redan sedan några månader efter invigningen av gruvan har kriserna avlöst varandra. Pajalaborna har kastats mellan hopp och förtvivlan.

I augusti redovisade Northland Resources en förlust före skatt på drygt 100 miljoner dollar för årets andra kvartal.

Nu lastas sista malmbilen i Kaunisvaara

Efter avslutade förhandlingar mellan facket och gruvbolaget Northland Resources stod det klart att 240 av de 269 anställda sägs upp. Också transportfirman Cliffton Mining har varslat sina 200 anställda om uppsägning.

Den sista lastbilen med järnmalmskoncentrat lastades på måndagen för vidare färd till hamnen i Narvik.

 

Läs mer >>

Här lastas sista malmbilen i Kaunisvaara. Sveriges Radio, P4 Norrbotten, 2014-10-14.

Northland stänger gruvan i Pajala. P4 kl 15: Direkt från Pajala. Sveriges Radio, P4 Norrbotten, 2014-10-07.

Northland stänger gruvan i Pajala. Sveriges Radio, P4 Norrbotten, 2014-10-07.

 

Boktips >>

”Detta är mycket viktig läsning i en tid när de nya gruvprojekten står på rad och förhoppningarna om tusentals nya gruvjobb runtom i landet är stora.”

Arne Müller: Smutsiga miljarder – Den svenska gruvboomens baksida.

Skellefteå, 2013; 233 sidor. ISBN 9789186621582
Ny utökad upplaga: Skellefteå, 2014; 265 sidor. ISBN 9789186621858

Boken ger en samlad bild av de miljöproblem som de svenska gruvorna orsakar, trots en delvis skärpt miljölagstiftning. Arne Müller är programredaktör och journalist vid SVT i Umeå och har ägnat flera år åt att studera den svenska gruvnäringen.

 

SL

 


Norge i internationella forskningseliten

06 oktober 2014

 

Klippt från Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, med devisen Kunskap for en bedre verden:

Nobelprisen i fysiologi og medisin 2014

May-Britt Moser og Edvard I. Moser tildelt Nobelprisen i fysiologi og medisin for deres oppdagelser av celler som utgjør et slags ”indre GPS” i hjernen som gjør det mulig å orientere seg i rommet. Dere arbeid har vist hvordan en avansert intellektuell prosess utføres av hjernes nerveceller.

 

bild: NTNU
Professor May-Britt Moser

O’Keefe var den förste som upptäckte hjärnans ”place cells” (lokaliseringsceller) i hippocampus. May-Britt och Edvard Moser har tagit denna forskning ett steg längre vid tekniska universitetet i Trondheim.

Detta är första gången som nobelpriset i medicin eller fysiologi går till Norge. Det är också fjärde gången som nobelpriset i medicin tilldelas ett gift par.

Läs mer >>

Pressmeddelande 2014‐10‐06. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet.

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2014. The Official Web Site of the Nobel Prize.

Norsk ektepar fikk nobelprisen i medisin. Aftenposten, Oslo.

Norsk ektepar fikk årets nobelpris i medisin. Dagbladet, Oslo.

NTNU-forskere fikk Nobelprisen for sin hjerneforskning. Verdens Gang, Oslo.

Nobelpris til NTNU. NRK.

Hvor mange som ikke er 80 år gamle kjenner du som har fått Nobelpris?NRK, Trøndelag.

Nobelprisen gjør NTNU og Norge mer attraktivt. Sunnmørsposten.

Moser-paret får Nobelprisen i medisin. Adresseavisen.

 

SL

 


Sveriges tysta förakt för kunskap

06 oktober 2014

 

Helene Hellmark Knutsson

Minister för högre utbildning och forskning
men utan egen examen och utan egen högre utbildning.

 

– Jag tycker det är lite oroväckande att hon börjar prata om skolan och lärarna och inte om forskning, när hon har blivit just forskningsminister, säger Camilla Widebeck vid Vetenskapsradion.

 

SL

 


Grönfläckiga paddor på Öland

25 september 2014

 

Under torsdagseftermiddagen den 25 september 2014 släppte
Stiftelsen Nordens Ark
i samarbete med Länsstyrelsen Kalmar återigen ut 200 exemplar av den utrotningshotade grönfläckiga paddan vid Ottenby fågelstation utanför Mörbylånga.

 

Läs mer >>

Länsstyrelsen, Kalmar; 2014-09-25.

Sveriges Radio; 2014-09-25.

Grönfläckig padda förökar sig på Öland. Lindgren Labs, 2010-10-12.

 

SL

 


Från skolans bakgårdar

25 september 2014

 

Varannan lärare i gymnasieskolan och var tredje lärare i grundskolan saknar behörighet i sina undervisningsämnen, visar färsk statistik från Skolverket.

Bristen på behöriga lärare i skolorna har varit väl känd sedan länge. Ändå är det först nu som Skolverket vågar redovisa en detaljerad bild av lärares behörighet.

 

bild: skola

 

Tidigare har det endast visats siffror om hur stor andel av lärarna som har en lärarexamen. Antalet utkvitterade lärarlegitimationer visar emellertid ingenting om vilket antal lärare som är verksamma i skolorna.

Kanske har den allmänna debatten om PISA och insikten om skolans förfall påskyndat hanteringen.

Fyra av tio legitimerade lärare jobbar inte längre inom skolan överhuvudtaget, visar Skolverkets nya rapport.

- Nu brådskar det med en nationell handlingsplan för läraryrket, säger Skolverkets generaldirektör i sitt pressmeddelande idag.

- Svensk skola står och faller med tillgången på kompetenta lärare, har generaldirektören plötsligt insett.

I en avslöjande, intressant och färsk intervju med generaldirektören beskrivs läreriet som ett ”framtidsyrke”.

Fråga som exempel de fyra av tio legitimerade lärare som valt att inte längre jobba inom skolan överhuvudtaget, eller dem som fortfarande står ut

Om den tänkta handlingsplanen säger generaldirektören att de redan skulle ha haft en sådan om hon bara visste hur den skulle se ut.

Lägg märke till att intervjun är fri att sprida, men att kommentarer har inaktiverats för videoklippet.

 

Läs mer >>

Amatörer och dilettanter i skolans värld. Lindgren Labs, 2014-08-30.

Kommunerna har varit dåliga arbetsgivare. Sveriges Radio, 2014-09-25.

Nya siffrorna skakar Skolsverige. Svenska Dagbladet, 2014-09-25.

Nya katastrofsiffror – många lärare saknar behörighet. Dagens Nyheter, 2014-09-25.

 

SL

 


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.