Varmare hav och krympande havsis

29 augusti 2014

 

Nu är den andra etappen av den internationella polarforskningsexpeditionen SWERUS-C3 igång. Den anlände i slutet av augusti till Barrow i Alaska för att byta forskare och besättning.

Andra etappen har temat ”Från varmare hav och krympande havsis till utsläpp av växthusgaser”.

SWERUS-C3 är ett svensk-rysk-amerikanskt samarbete och de övergripande forskningsfrågorna berör sambanden mellan klimat, kryosfär och kol – därav namnet C3 (climate, cryosphere, carbon).​

 

Läs mer >>

Halvtid för polarforskningsexpeditionen

Följ expeditionens blogg.

SWERUS-C3 expedition (på engelska)

 

SL

 


Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike

15 augusti 2014

 

Den vattenrika staden Kristianstad fyller 400 år.

Detta firas med historiska guidningar med vattnet som utgångspunkt. Dagens Vattenrike upplevs bäst utomhus; med cykelturer, åka båt eller paddla, eller varför inte med att snorkla bland sandräkor och sågtång.

 

logo_biosfaromrade

 

Naturums program för sommaren i Vattenriket.

Sommaren avslutas med att fira Havets dag i Åhus.

Sommartips i Vattenriket. Kombinera sol och bad på Åhusstranden med en tur till fågeltornet i Äspet, glid fram med båt på Helge å eller promenera på Sånnarnas blomsterrika sandmarker. Eller besök ett par härliga naturpärlor på egen hand.

Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike

Få platser har så rik och varierad natur som Kristianstads Vattenrike. Här finns något att uppleva för alla. Biosfärområdet omfattar Helgeåns avrinningsområde i Kristianstads kommun och de kustnära delarna av Hanöbukten, som framgår av kartan.

Detta blev det första biosfärområde i Sverige som inrättades enligt UNESCO:s nya krav och godkändes sommaren 2005. Ett biosfärområde ska utgöra ett modellområde för hållbar utveckling av samspelet mellan natur och människor i världen.

 

Läs mer >>
om verksamheten i Biosfärområdet.

 

SL

 


Skogsbrand på Gotska Sandön

09 augusti 2014

 

Från Gotska Sandö-båten syntes en ljus, kraftig rök som steg upp från ön, säger Jan Krafft Boström, kaptenen på båten.

På fredagseftermiddagen 8 augusti upptäcktes en skogsbrand på norra delen av Gotska Sandön, en dryg kilometer från stranden Las Palmas. Den har troligen börjat efter ett blixtnedslag.

 

bild: Lindgren 1968
Spår efter branden 1880 Bild: Svenolov Lindgren (1968)

 

Personal från Sjöräddningssällskapet och från Visby och Fårösund – totalt 20 personer – arbetade med att släcka elden. Inga byggnader på ön var hotade och ingen person har kommit till skada.

På lördagsmorgonen kunde Sveriges Radio P4 Gotland meddela att branden på Gotska Sandön är släckt.

Gotska Sandön har genom tiderna drabbats av ett antal skogsbränder. De senaste stora var 1880 och 1917, då det brann på öns sydöstra del. Den 16 juni 2006 upptäcktes en brand på Gotska Sandön efter ett blixtnedslag. Det följande året påträffades rotmurklor (Rhizina undulata) på brandplatsen.

 

Läs mer >>

Skogsbrand på Gotska Sandön. Sveriges Radio P4 Gotland, fredag 8 augusti kl 20:23.

Flygfoto av Gotska Sandön. Sveriges Radio P4 Gotland; bild Gunnar Britse.

Sandöbranden släckt. Sveriges Radio P4 Gotland, lördag 9 augusti 2014, kl 07:16

Branden på Gotska Sandön under kontroll. Hela Gotland, lördag 9 augusti 2014

Branden släckt på Gotska Sandön. Hela Gotland, lördag 9 augusti 2014.

Brand på Gotska Sandön. Norra Skåne, 8 augusti 2014.

Ny svamp upptäckt efter branden 2006 på ön. Mattias Iwarsson, Centrum för Biologisk Mångfald, Uppsala.

Svensk utpost. En film om Gotska Sandön och dess historia. Svenska Filminstitutet, 11 minuter. Sandrew-Ateljéerna, 1948.

 

SL

 


Med vetenskaplig exakthet …

04 augusti 2014

 

”Jag kom till en öde ö i Norra ishavet …”

 

bild: Free Big Pictures

 

Sommar i P1: Läkaren, illustratören och författaren Bea Uusma berättar om sin jakt efter svar om vad som hände med André-expeditionen. (Söndag 3 augusti 2014)

 

Augustpriset, 2013 har i klassen Årets svenska fackbok tilldelats Bea Uusma för hennes bok ”Expeditionen – Min kärlekshistoria”.

 

Läs om Andrées polarexpedition i Wikipedia.

 

Lästips >>

Expeditionen – min kärlekshistoria. Bea Uusma, Norstedt 2013, 313 sidor; ISBN 9789113037554.

Astronauten som inte fick landa – om Michael Collins, Apollo 11 och 9 kilo checklistor. Bea Uusma, Alfabeta, 1999, 76 sidor; ISBN 91-7712-916-4.

Andrée-expeditionens dödsorsak. Bea Uusma, Karolinska Institutet, 2010, 143 sidor; LIBRIS-ID:12163838.

Illustrationer av Bea Uusma:
Ingen är som Epa, av Clara Block; Norstedt 1996, 128 sidor; ISBN 91-1-963021-2.

Ett hjärta i jeans …”, av Fanny Ambjörnsson; Alfabeta 1997, 176 sidor; ISBN 91-7712-771-4.

 

Bild: Free Big Pictures

 

SL

 


Ålafestival i Åhus, Skåne

02 augusti 2014

 

Lördagen den 2 augusti är det dags för årets Ålafestival i Åhus och kröning av 2014 års Ålakung.

Utmärkelsen ålakung – eller åladrottning – kan den få som gjort betydande insatser för ålens fortlevnad.

 

bild: Free Big Pictures
Water-reflections

 

Årets Ålakung 2014 heter Håkan Westerberg

”Håkan Westerberg har nått långt med att skingra mystiken kring ålens vandring från våra vatten till Sargassohavet. Han har på ett vetenskapligt sätt visat på vandringsvägarna för ålen, vilket har gett värdefull kunskap för ålens fortlevnad. Några av hans senaste projekt har varit att placera satellitsändare på ålen för att kunna följa dess vandring på väg mot Sargassohavet. Han har också visat på att utsatt ål vandrar på samma sätt som annan ål.”

Passionerad men pensionerad
Håkan Westerberg har i 40 år varit forskare vid Fiskeriverket och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och deltagit i många studier och projekt om ålen.

Håkan Westerberg kommer den 6 november 2014 på Åhusgården att hålla ett föredrag om sin forskning för Åhus Föreläsningsförening.

 

Läs mer >>

Även utplanterad ål hittar vägen till Sargassohavet; Håkan Westerberg, Niklas Sjöberg, Ingvar Lagenfelt, Kim Aarestrup & David Righton. Marine Ecology Progress Series.


Den vandrande ålen
. Fiskeritidskrift för Finland, 2014 (2), Håkan Westerberg, Sveriges lantbruksuniversitet, Sötvattenslaboratoriet.

Ålen är akut hotad. Havs- och vattenmyndigheten, 2014.

Blåst skrämde inte ålvänner. Norra Skåne, 3 augusti 2014.

 

Bild: Free Big Pictures

 

SL

 


Riksinternatens nedgång och fall …

31 juli 2014

 

Regeringen har beslutat att ta bort de särskilda villkor som gällt för Sveriges tre riksinternat Lundsberg, Grenna och Sigtuna. I dag lämnar Regeringen in sitt förslag på förändringen till lagrådet.

 

Samsung Mobile
Internatskola

För Lundsberg och de andra riksinternaten Grenna och Sigtuna innebär detta att skolan inte längre kommer att få särskilda statsbidrag. Skolorna kommer inte heller att få ta ut avgifter för undervisningen.

Lagändringen planeras träda i kraft i januari 2016.

 

Läs mer >>

Gömd och glömd skola i skogen

Värmlandsskola på Chalmers Cortege

Om Lundsbergs skola

 

SL

 


Tjugonde Tjernobyl-lägret vid Brobysjukhuset

30 juli 2014

 

I veckan avslutades det tjugonde Tjernobyl-lägret vid Brobysjukhuset. Barnen tog farväl av lägerplatsen, sina svenska vänner och dem som hjälpt till med verksamheten sedan många år.

bild: Lindgren Labs
Blott Sverige svenska krusbär har
Carl Jonas Love Almquist (1838)

 

Sådant som är vardagsmat för svenska barn blir stora upplevelser för de ukrainska barnen. Som läget är nu i Ukraina så är det viktigare än någonsin att kunna fortsätta att erbjuda människor en fristad där de kan känna sig trygga.

De kommer från fattiga hem, där de inte har råd att ta med barnen till badet; de allra flesta av dem har aldrig tagit ett dopp eller varit i närheten av havet, konstaterar lägerchefen Rolf Tillman.

Och glass, det är inget de äter ofta.

De mål som satts upp för sommarlägren kan många av oss svenskar ta för självklara: att få andas frisk luft, sola, bada och äta näringsrik mat. Att bygga upp immunförsvaret för att motverka de strålskador som drabbat många av barnen.

Det är 20 år sedan Rolf Tillman och hustrun Berit tog hit de första barnen från Ukraina. Tillsamman med många trogna medarbetare har de drivit verksamheten vid gamla Brobysjukhuset,

Tjernobyl-lägret måste nu vara ute från Brobysjukhuset nästa år, byggnaden ska användas för andra ändamål och de är uppsagda.

Vi har fått veta att vi inte kan vara på Brobysjukhuset, så vi behöver ett nytt ställe, säger Rolf Tillman bekymrat.

Att det är tid att åka hem brukar alltid innebära starka känslor, särskilt denna gång. Dels för att det nu är sista gången på Brobysjukhuset, men det finns en oro som överskuggar allt annat. Några av de unga pojkarna på lägret har fått inkallelseorder till armén.

De åker hem till ett land i krig, säger Rolf Tillman.

 

Läs artiklar om Tjernobyl-lägret 2014 >>

Lägret betyder mycket för barnen från Ukraina. Kristianstadsbladet, 5 juli 2014.

Tjernobyllägret tvingas flytta. Norra Skåne, 5 juli 2014.

Lägret är slut för sista gången. Kristianstadsbladet, 26 juli 2014.

Läs också >>

– om Brobysjukhuset, 2014; Lindgren Labs, 2014-06-29.

– om Tjernobylolyckan 1986. Temasida: Tjernobyl – 25 år efter kärnkraftsolyckan. Sveriges Radio, 14 mars 2011.

 

SL

 


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.