Styrka, svaghet och sjukdom

26 februari 2015

 

Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm och välkänd för såväl sina akademiska som litterära skrifter. Han är född i Västerbotten och har alltsedan barndomen varit intresserad av idrott, särskilt skidåkning.

Efter lärarexamen blev Sverker Sörlin filosofie doktor vid Umeå universitet 1988, professor i miljöhistoria i Umeå 1993 och senare professor i miljöhistoria vid KTH.

Som fyrtioåring drabbades den tidigare skidentusiasten av en besvärande sjukdom som alltmer kom att påverka och förändra hans liv.

Vi står alla inför utmaningar som vi på något sätt måste hantera. Den som försonar sig med sin situation kan hitta nya vägar, även om sjukdomen vid första påseende verkar som enbart ett hinder. Slutligen kan till och med ”forskningslyckan” återkomma.

 

Läs mer >>

Svagheten blev min styrka. Universitetslararen, SULF, 2015: nr 1.

Vår rädsla för svaghet. Sveriges Radio, P1, Filosofiska rummet; 2015-02-08.

 

Boktips >>

Sörlin, Sverker, 2014. Rädslan för svaghet: en berättelse om sjukdom, smärta och löje. 317 sidor. ISBN 9789187347597.

Ofstad, Harald, 2012. Vårt förakt för svaghet: nazismens normer och värderingar – och våra egna. Ny utgåva, med förord av Folke Tersman. 335 sidor. ISBN 9789185703845. Originalutgåva 1972. 284 sidor. ISBN 91-518-0441-7.

Ehrenreich, Barbara, 2010. Gilla läget: hur allt gick åt helvete med positivt tänkande. 232 sidor. ISBN 978-91-7343-274-0.

Svenaeus, Fredrik, 2013. Homo Patologicus: medicinska diagnoser i vår tid. 218 sidor. ISBN 978-91-86273-40-8.

 

SL

 


Vindelälven utsedd till Biosfärkandidat

07 februari 2015

 

Den svenska Man and the Biosphere-kommittén har 2015-02-06 beslutat att ge biosfärkandidatstatus till Vindelälven-Juhtatdahka, inom ramen för UNESCO-programmet Man and the Biosphere.

 

Läs mer >>

Man and the Biosphere-kommitténs hela yttrande.

Vindelälven utsedd till Biosfärkandidat. Vännäs kommun, Pressmeddelande.

MAB, Biosfärområde.

Man and the Biosphere Programme; Ecological Sciences for Sustainable Development (på engelska).

 

SL

 


Nya Natura 2000-områden på Gotland

07 februari 2015

 

Länsstyrelsens förslag till nya Natura 2000-områden på Gotland kan krocka med framtida stenbrytning vid File Hajdar.

EU-kommissionen har kritiserat Sverige för brister i Natura 2000-områden där vissa naturtyper skyddas i alltför liten utsträckning.

På Gotland gäller detta kvartshällmarker, basiska berghällar, rikkärr och trädklädda betesmarker. Vid File Hajdar finns alla dessa fyra naturtyper och därför vill Länsstyrelsen nu utvigda det Natura 2000-område som redan finns.

I Sverige är det bara på Gotland de här typerna av mark förekommer så det är ett stort nationellt ansvar att skydda dessa marker.

Det är slutligen regeringen som fattar beslut om Länsstyrelsens förslag till nya Natura 2000-områden.

 

Läs mer >>

Nya Natura 2000-områden kan även påverka Cementas framtid. Sveriges Radio, P4 Gotland, 2015-02-06.

File Hajdar utsedd till ”Gotlands pärla”. Världsnaturfonden WWF, 2014-07-02.

 

SL

 


Ingen god havsmiljö före 2020

07 februari 2015

 

Europas länder har förbundit sig att ha en god havsmiljö före år 2020, enligt EU:s havsmiljödirektiv.

Detta mål kommer inte att kunna bli uppnått i Sverige, men ett nytt åtgärdsprogram påstås ändå kunna ”medföra betydande förbättringar av havsmiljön”.

Kostnaden för de svenska delarna av Östersjön och Nordsjön uppskattas nu till fyra miljarder kronor.

Det borde vara en riksangelägenhet när ”kulturnationen” (?) Sverige inte längre förmår att skydda sin havsmiljö. Public Service och media försöker att dölja verkligheten och sanningen med enbart spridda lokala notiser.

Den drygt årsgamla ekonomiska organisationen Tillväxt Syd inom området Ystad – Österlen i sydöstra Skåne lockar optimistisk sina medlemmar med att ”den ekonomiska vinningen blir 200 miljarder kronor under den följande femårsperiodenom miljöstatusen uppgraderas till god.

Dessvärre saknas i programmet för Tillväxt Syd uppgifterna om de tekniska och biologiska metoderna för att förbättra den katastrofala havsmiljön, trots de förslag med 33 åtgärder som nu har presenterats.

 

Läs mer >>

Så kan Östersjön bli friskare. Sveriges Radio, P4 Östergötland, 2015-02-06.

God havsmiljö 2020; Dnr 3563-14. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön. Havs- och vattenmyndigheten, remissversion 2015-02-01.

 

SL

 


Anmälan till JO, Justitieombudsmannen, 2015-01-26

28 januari 2015

 

Anmälan från privatperson till JO, Justitieombudsmannen, 2015-01-26, sid 1–41, dnr 112-2015,

mot SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, för att komma med osanna påståenden och förtiga viktiga omständigheter..

Anmälan gäller

1. – att SMHI inte visar att det finns åsikter som står mot varandra,

2. – att SMHI inte håller sig till sanningen, och

3. – att SMHI inte berättar hela sanningen.

 

Läs hela anmälan >>

Anmälan till JO, 2015-01-26.

 


En ganska besynnerlig tid

25 januari 2015

 

Förr var det näst intill omöjligt att bli publicerad om man inte var professionell skribent. Nu kan alla sekundsnabbt – på gott och ont – gratis förmedla sina budskap till miljoner människor över hela världen.

Från en lossryckt tidningssida finner jag att krönikören Mr Grand dock inte är odelat imponerad av alla bloggare som vänder ut och in på sina privatliv …

Kända och okända formligen kräks ut hela sitt liv på Internet. Varje detalj vänds ut och in, allt från den banala bussresan mot staden till den besvärande sjukdomen som ingen ville prata högt om förr.

Jag ställer mig hela tiden förvånat samma fråga: Varför utgår alla dessa människor ifrån att du och jag har ett intresse av att veta vad som händer i deras privata liv?

Svaren är sannolikt flera. En del människor bloggar uppenbarligen som terapi. För andra handlar det om en desperat jakt på uppmärksamhet. Om jag inte kan bli sedd på annat sätt, kan jag i alla fall blogga. Ty gudarna ska veta att endast en minoritet av bloggarna har något att berätta som är intressant för andra än dem själva.

Jag funderar över vilka som har tid att hänga ut sina liv på nätet? De som slutat röka kan säkert stjäla tio minuter arbetstid här och där för att publicera sin livsfilosofi. Andra kanske författar på kvällen när familjen lagt sig …

* * * * *

Historieskrivarna har sedan Internets intåg uttryckt oro för att en stor del av dokumentationen om vår tid numera försvinner när någon uttråkat trycker på delete-knappen.

När deras kolleger om 200 år tittar på den dokumentation som finns kvar – om inte allt har försvunnit i en gigantisk hårddiskkrasch – kommer de sannolikt att tycka att det här var en ganska besynnerlig tid.

Naturligtvis kommer de att ha alldeles rätt.

 

(Mr Grand) SL

 


Vår hotade kunskapsnation

07 januari 2015

 

Vi borde sträva efter att alla högskolor ska hålla god kvalitet. Resurserna måste följa med antalet utbildningsplatser.

— Studenter vid vissa högskoleprogram kan ha mindre än fem timmar lärarledda lektioner i veckan, säger ordföranden för Saco, Göran Arrius.

Av landets högskolor har 17 procent brister i kvalitén. Endast hälften av högskolorna når upp till en mycket god kvalitet.

Helene Hellmark Knutsson (S), regeringens högskoleminister, medger att det finns brister.

 

Läs mer >>

Saco kräver mer resurser till högskolan. Sveriges Radio P1, Studio Ett, 2014-12-30.

Läs också >>

Norge i internationella forskningseliten. Lindgren Labs, 2014-10-06.

 

SL

 


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.