Lika mycket värda … eller?

04 november 2015

 

Professor Tomas Lindahl belönas med Nobelpriset i kemi 2015

Sverige kommer att få sitt första naturvetenskapliga Nobelpris på 15 år och det första i kemi sedan 1948.

 

profileimage

 

Efter inledande forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm (Dissertation: On the structure and stability of nucleic acids in solution) gjorde Tomas Lindahl 1967 den banbrytande upptäckten att DNA ganska lätt bryts ner. Vid den tiden ansågs DNA-molekylen vara mycket stabil men detta motbevisades genom Tomas Lindahl´s laboratoriearbete.

Professor Lindahl byggde senare upp ett laboratorium i Göteborg. Därefter fick han med ett stort anslag erbjudande om att bygga upp en ny verksamhet vid Clare Hall Laboratories i London. Han lämnade sitt laboratorium 2009 men är alltjämt verksam som emeritus inom Francis Crick Institute.

I England fick professor Lindahl också möjlighet att rekrytera de bästa forskarna. I intervju med radions Gustaf Klarin beskriver han hur det gavs ett större utrymme för elitistiskt tänkande i England jämfört med i Göteborg:

— I Sverige skall alla behandlas likadant. Ja, det blir lite grann elittänkande; då finns det andra som säger varför skall pengarna gå till honom istället för oss …

* * *

Skolverket har nu föreslagit regeringen en ny modell där varje skolas behov ska styra statsbidragen.

Detta är ett nytt slags fördelningsnyckel som beräknar hur många elever på en skola som inte kommer att bli behöriga till gymnasiet.

Sådana faktorer som försämrar möjligheten att bli antagen till gymnasiet är att ha lågutbildade föräldrar, ha utländsk bakgrund, ha kommit till Sverige under de senaste åren eller att vara pojke och att vara född sent på året.

Ju fler elever i en skola som förväntas att inte bli behöriga till gymnasiet desto högre statsbidrag kommer skolan att få. Utbildningsministern gillar modellen och regeringen har krävt att kommunerna ska ge mer till skolor med stora behov.

* * *

Möjligheten att det ska bli flera Nobelpris till Sverige krymper — men prisutdelningarna visas ju ännu på TV.

 

Läs mer >>

Brittisk humor bra på labbet. Sveriges Radio P!, Vetandes värld, 2015-11-03.

Ny modell för statsbidrag ska ge mer till skolor med stora behov. Sveriges Radio, Nyheter, 2015-11-04.

 

SL

 


Svensk roulette om hälsan

02 november 2015

 

Läkemedelsverket stoppade den säkerhetsstudie som hade utlovats vid införandet av vaccinet Gardasil.

När läkemedelsverkets egen expert ville utreda misstänkta biverkningar av Gardasil kördes hon över av verket och flyttade.

Gardacil är ett vaccin mot humant papillom virus (HPV) och inte som det ibland påstås mot livmoderhalscancer.

* * *

Gardasil hade införts i det allmänna vaccinationsprogrammet 2012.

En utredare vid läkemedelsverket tyckte att den kunskap om säkerheten som behövdes ändå fanns efter en stor studie som hade publicerats 2013 vid Karolinska Institutet.

Den docent som hade ansvarat för studien vid Karolinska Institutet bedömde att de slutsatser som kan dras av resultaten är begränsade. De säger ingenting om andra diagnoser än de 53 som har undersökts och studien säger ingenting om sådana diagnoser som är svåra att ställa.

Läkemedelsverkets ansvariga säkerhetsexpert för Gardasil försökte redan vintern 2014 få fram en studie av det misstänkta sambandet mellan vaccinet och en annan sällsynt sjukdom (Postural Tachycardia Syndrome; POTS.

Detta väl motiverade förslag stoppades. Experten lämnade en skriftlig protest mot beslutet. Kort därefter lämnade hon också sin tjänst vid Läkemedelsverket.

* * *

Läkemedelsverkets rekommendationer kvarstår oförändrade

Efter en granskning av den kunskap som finns om vaccinet anser den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté att det inte finns något samband mellan vaccinet och de sjukdomstillstånd som drabbat unga flickor

– Givet det underlag som vi har, bland annat kliniska studier och all vetenskaplig litteratur som man gått igenom, så kan vi inte se att det finns ett orsakssamband mellan HPV-vaccineringen och sjukdomstillstånden POTS och CRPS, säger utredare vid det svenska Läkemedelsverket.

* * *

Det fanns tidigare en välkänd oro efter vaccinet mot svininfluensa, Pandemrix, som hade visats kunna orsaka åtskilliga fall av sjukdomen
narkolepsi.

 

Läs och lyssna >>

Europeisk myndighet ger klartecken för livmoderhalsvaccin. Sveriges Radio, Nyheter, 2015-11-05.

Läkemedelsverket stoppade säkerhetsstudie om Gardasil. Sveriges Radio, P1, Kaliber avslöjar, 2015-11-02.
Relaterat:
— Om en utlovad granskning som aldrig blev av: ”Om vi inte tar människors oro på allvar så förlorar de förtroendet för vaccinet”
Sveriges Radio, P1, 2015-11-02
— Misstanke om allvarliga biverkningar av Gardasil
Sveriges Radio, P1, 2015-09-16

Säkerhetsstudie om Gardasil blev inte av. Sveriges Radio, P1, Studio 1, 2015-11-02.

Vaccinering mot humant papillomvirus (HPV) med Gardasil och Cervarix. Läkemedelsverket, 2015-03-28.

HPV – humant papillom virus. 1177 Vårdguiden, Stockholms läns landsting; 2015-11-02.

Uppmärksamma vid influensatider:

Narkolepsi – ovanlig sjukdom som fått ökad uppmärksamhet. Pandemrixvaccination ledde till fler insjuknanden bland barn och ungdomar. Läkartidningen, 2014 nr 41, 2014-10-07.

 

SL

 


SL Minnen: Min morfar och IOGT

01 november 2015

 

Min morfar Olov Nordqvist dog redan innan jag föddes. Han var frikyrklig och medlem av nykterhetsrörelsen IOGT — International Organization of Good Templars..

Från min mormor har jag senare fått bevarat en ordensband med valspråket ”Tro, hopp och kärlek”, 240×56 mm, förvarat i ett metalletui.

IOGT

Detta förefaller att vara IOGT ordensband från 1880 i purpurfärg med metallfrans.

Jag vet inte hur detta ordensband har använts och vad det kan innebära och symbolisera. Tidigare har jag skrivit till IOGT kansli men fått svaret att ingen där kände till detta.

Jag skulle bli tacksam om någon som känner till IOGT kan förklara och berätta något mera om detta.

Kontakta mig då gärna med adressen lindgren.labs@gmail.com

 

Olov Nordqvist
Olov Bengtsson Nordqvist, 1872-1935

 

Läs mer >>


IOGT International
och Svenska grenen av IOGT International; Wikipedia.

SL Minnen; Svenolov Lindgren.

 

SL

 


Nya försök, men inga resultat i Hanöbukten

31 oktober 2015

 

Ett storslaget svenskt naturvetenskapligt forskningsprojekt har i juli startats för att lösa gåtan bakom fiskdöden i Hanöbukten. Nu i oktober har verktygen också kommit i sjön.

De första fiskarna såg fina ut, men många prover kvarstår, påstår en av forskarna.

En mängd rapporter om sårig fisk har under flera års tid från 2010 skickats in från yrkesfiskare i Skåne, men tidigare utredningar har inte lyckats ge svar på mysteriet om vad som ligger bakom fiskdöden.

* * *

Jag är ingen legitimerad ichtyolog (fiskforkare) men jag tillåter mig ändå att stilla undra varför det skulle vara lättare att lösa ”mysteriet med fiskdöden” för akademiskt skolade forskare som nu samlar in fiskar ”som ser fina ut”, än för dem som sedan fem år tilllbaka fått skadade fiskar från yrkesfiskare.

För mig är ju ändå skadad fisk alltid skadad fisk, oavsett vem som har fångat den.

* * *

Under sommaren har det kommit rapporter om sjuka och döda laxar i de norrländska älvarna. Fiskarna hade böldliknande sår, missbildade fenor och luktade illa.

Efter endast ett par månader kunde det visas att dessa laxar hade hudsjukdomen Ulcerös dermal nekros (UDN).

Ingen vet orsaken till varför lax drabbas av UDN. Det har visats att sjukdomen är smittsam, men tills nu har varken bakterier, virus eller parasiter kunnat identifieras. Sjukdomsutbrott har uppträtt oregelbundet med några få eller ett flertal års mellanrum. Själva sjukdomen UDN orsakar inte fiskarnas död, utan det är den svamppåväxt som fiskarna får efter att drabbats av UDN.

* * *

Det kan vara skillnader mellan lax i Norrland och torsk i Hanöbukten, men ändå är det också skillnad mellan ett par månader för att diagnosticera sjukdomen (som i Norrland) och fem år (som i Hanöbukten) för att endast inse att det nog kan finnas något problem.

Kanske är det ändå inte insamlingen av fiskarna som är själva svårigheten, utan ”utredningarna” och undersökningarna?

* * *

Länsstyrelsens forskningsdirektörer hade funnit ett problem som de nu har tvingats att lämna i arv till det vetenskapliga etablissemanget utan att någon förstod vad det handlade om. Dock: problemet var redan identifierat och beskrivet av yrkeskunniga fiskare redan mer än fem år tidigare.

En marinbiolog hoppas nu att ”gåtan” ska kunna lösas:
När vi får in rapporter om att många ser att något har hänt, och att det inte ser bra ut, så är det en viktig sak att satsa på, påstår denna forskare.

Forskningsprojektets nuvarande resultat 2015 är att de första fiskarna såg fina ut. Slutresultatet får väntas först om tre år — 2018.

Redan för fyra år sedan (i augusti 2011) påtalade fiskarna vid Handöbukten ”en skrämmande nonchalans och ineffektivitet av skånska myndigheter som fått förtroendet att värna våra naturresursers välbefinnande. Dessa personer verkar måna om sitt eget välbefinnande utan eget ansvar, medan Hanöbukten blir en död bukt”.

 

Läs mer >>

Gåtan bakom fiskdöden ska lösas. Sveriges Radio, P4 Kristianstad, 2015-10-26.

Mystiskt sjuka fiskar i Hanöbukten. P4 Blekinge, Förmiddag i P4 Blekinge, 2011-05-12

 

SL

 


Vägval för svensk forskning

28 oktober 2015

 

Nu i höst kom en budgetproposition som helt ändrar förutsättningarna från den förra regeringens alltjämt gällande forskningsproposition.

Här införs nu en helt ny fördelningsmodell. Omfördelningar i medelstilldelningen för forskning och utbildning på forskarnivå görs nu från forskningsuniversiteten till de fyra nya universiteten och till högskolorna.

I den mån samma politik också kommer att prägla kommande forskningsproposition är det i praktiken en tydlig kursändring för svensk forskning,

Förutsättningen för aktuell forskningspolitik är att medlen nu tycks mer begränsade än på länge. Regeringen talar om kvalitet och excellens, och vill satsa på att Sverige ska nå forskningens världselit.

Samtidigt vill man helt tydligt satsa på regionalpolitiken, och sprida forskningsresurserna över landet. Dessa mål är dessvärre inte kompatibla givet begränsade resurser, och det måste sägas.

Det är vid forskningsuniversiteten som de riktigt starka miljöer kan byggas som förmår attrahera de allra främsta forskarna från den internationella forskningsarenan. Det är också dessa universitet som har ansvaret för att bygga upp och förvaltat forskningens infrastrukturer, till förmån för forskningen i hela landet.

Regionalpolitik leder dessvärre inte till forskningens världselit.

Astrid Söderbergh Widding, rektor

 

Läs mer >>

Universitetsnytt, Stockholms universitets personaltidning, nr 5, sidan 2, 2015.

 

SL

 


Nytt från Hanöbukten

09 oktober 2015

 

bild: Nelly Lindgren
Hanöbukten
Nelly Lindgren, 1982 (olja, 15×10 cm)

 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, får en ledande roll i arbetet med att utveckla och samordna havsplaner för Östersjön, sedan EU-kommissionen sagt ”ja” till 20-miljonersprojektet Baltic Scope.

 

Welcome to the Baltic Scope.

EU Says ‘Yes’ to €2M SwAM Project for Increased Collaboration in the Baltic. HaV; 2015-03-19.

VASAB – Vision And Strategies Around The Baltic Sea

HaV samordnar projekt kring Östersjön. Fackförbundet ST, Publikt, 2015-03-20.

 

Läkemedelsutsläpp och hönsskit

Teknik som hindrar skadliga läkemedelsutsläpp i sjöar och hav. Forskning-punkt-se, Pressmeddelande från Högskolan Kristianstad, 2015-10-06.

Hönsskit ska ge rent vatten. Kristianstadsbladet, Bromölla, 2015-03-02

Vatten kan renas med hönsskit och tång. SVT; Sydnytt, 2015-02-26

Hönsbajs som renar avloppsvatten. Sveriges Radio, P4 Kristianstad, 2015-02-26

Letar läkemedel i havet. Sveriges Radio, P4 Kristianstad, 2015-02-24.

1,1 Mkr till forskning om vattenrening i Hanöbukten … för att hitta reningsmetoder för läkemedelsrester med förhoppning att bidra till en lösning av fiskdöden i Hanöbukten.” HKR, Pressmeddelande, 2015-02-05.

Festen är slut i Hanöbukten! Ytterligare 1,1 miljoner till utveckling av fullskalig rening av kemiska cocktails. – MyNEWSdesk, 2015-02-05.

 

SL

 


Den äldsta bloggerskan

08 oktober 2015

 

Dagny Carlsson är Sveriges — kanske världens — äldsta bloggare. Hon är frisk och nöjd. Hon är 103 år.

 

bild: Bojans blogg
Dagny Carlsson, 103 år

 

Ursprungligen kommer Dagny Carlsson från Kristianstad, men har under de senaste 65 åren bott i en Stockholmsförort. Hon använder varken rollator eller stödkäpp, men har säsongskort för tunnelbanan. Färdtjänsten är ingenting för henne.

Dagny Carlsson fick sin första dator när hon var 93 år och deltog i sin första datorkurs när hon var 99 år. Senare har hon också lärt sig bildhantering och att blogga.

 

Läs, lyssna och se >>

Vid 103 år är jag aktivare än någonsin. Sveriges Radio, P1, Tendens. 2015-08-24.

”Jag är en tuff tant, som gillar det mesta”. Det roliga gillar jag mest. Välkommen till min blogg. Dagny Carlsson, alias Bojan.

Nu måste alla läsare vara uppmärksamma om ni vill följa min blogg i fortsättningen.

Det har blivit för trångt på sidan Blogga med mig. Därför fortsätter jag på Min blogg avsnitt 2.

Välkomna till min nya sida. Jag upprepar namnet som är Min blogg avsnitt 2.

 

SL

 


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.