Radions fågelskivor

31 augusti 2009

 

radion-ep

Radions fågelskivor är en serie med 35 EP-skivor (45 rpm) [RFEP 201–RFEP 235] från Sveriges Radio som spelades in av Sture Palmér från och med 1956.

Se >> Förteckning över katalognummer

Se >> Förteckning över inspelade arter

 

radion-fb

Radions fågelbok av Nils Dahlbeck, Nils Linnman och Sture Palmér, utgiven av Sveriges radio 1958, innehåller beskrivningar av de arter som finns inspelade på ”Radions fågelskivor”

 

 

 

radion-78

Fåglar är en serie gamla 78-varvs grammofonskivor från Sveriges Radio, tidigare ”Radiotjänst”. Tyvärr är denna förteckning inte komplett.

Se >> Förteckning över katalognummer

Se >> Förteckning över inspelade arter

 

SL

 


Bird sound recordings from Sweden

31 augusti 2009

 

radion-ep

 

Radions fågelskivor is a series of 35 EP-discs (45 rpm) [RFEP 201–RFEP 235] from Radio Sweden recorded by Sture Palmér, 1956 and forth.

See >> list of catalog numbers (species names in Swedish)

See >> list of species recorded (species names in Swedish)

 

radion-fb

Radions fågelbok by Nils Dahlbeck, Nils Linnman, and Sture Palmér, published by Sveriges radio in 1958, contains descriptions (in Swedish) of the species recorded on ”Radions fågelskivor”

radion-78

 

 

 

Fåglar (Swedish: Birds) is an old series of 78 rpm grammophone records from Radio Sweden (”Radiotjänst”). Unfortunately this catalog is not complete.

See >> list of catalog numbers (species names in Swedish)

See >> list of species recorded (species names in Swedish)

 

SL

 


Gotska Sandön: Växter vid fyrstationen, särskilt nordost om husen, den 1 juli 1972

28 augusti 2009

antecknade av Lars-Erik Kers & Svenolov Lindgren

– A

Allium scorodoprasum
, skogslök

Avena pratensis
, ängshavre

– B

Bryonia alba
, hundrova

– C

Calamagrostis epigeios (steril i tallhed), bergrör

– G

Galium aparine, snärjmåra

Galium boreale (vid snickarboden), vitmåra

– H

[Helictotrichon pratense =] Avena pratensis, ängshavre

– M

Melandrium album, vitblära

Myosotis hispida, backförgätmigej

– P

Poa trivialis, kärrgröe

– R

Rubus idaeus, hallon

Rumex domesticus, gårdsskräppa

– S

[Silene latifolia =] Melandrium album, vitblära

Stellaria media, våtarv

Symphoricarpus rivularis (vid källaren), snöbär

– U

Ulmus glabra, alm

V

Veronica arvensis, fältveronika

SL


Gotska Sandön: Växter i fyrmästarboställets trädgård, 1 juli 1972

28 augusti 2009

anteckande av Lars-Erik Kers & Svenolov Lindgren


— A

Aconitum cammarum
, trädgårdsstormhatt

Aegopodium podagraria, kirskål

Aesculus hippocastanum, hästkastanj

Allium porrum, purjolök

Anemone coronaria

Aquilegia vulgaris, akleja (skär)

Armoracia rusticana, pepparrot

Aruncus silvestris, plymspirea

— B

Bellis perennis
, tusensköna

Bromus inermis, foderlosta

Bryonia alba, hundrova

— C

Campanula rapunculoides
, knölklocka

Capsella bursa-pastoris, lomme

Centaurea sp., klint

Chenopodium album, svinmålla

Chrysanthemum parthenium [=Tanacetum parthenium], mattram

Cotoneaster sp. (ej integerrimus), oxbär

Crocus sp., krokus

— D

Dicentra spectabilis, löjtnantshjärtan

— F

Fritillaria imperialis
, kejsarkrona

— G

Galium aparine, snärjmåra

Geum urbanum, nejlikrot

— H

Hedera helix, murgröna

Helianthus tuberosus, jordärtskocka

Helleborus niger, julros

Hemerocallis sp., daglilja

Hyacinthus sp., hyacint

— I

Incarvillea grandiflora, praktinkarvillea

— L

Lamium purpureum, rödplister

Lilium bulbiferum, brandlilja

Linum sp. (odlad), lin

Lonicera periclymenum, vildkaprifol

— M

Malva neglecta
, skär kattost

Malva silvestris, röd malva

Myosotis arvensis, åkerförgätmigej

— N

Narcissus
spp., narciss

— O

Ornithogalum
sp., stjärnlök

— P

Papaver orientale, jättevallmo

Petroselinum hortense, persilja

Physalis franchetii, judekörs

Poa annua, vitgröe

Prunus domestica, plommon

— R

Ranunculus repens
, revsmörblomma

Reseda lutea, gulreseda

Rheum rhaponticum, rabarber

Rosa canina, nypon

Rosa majalis (dubbelblommig), kanelros

Rosa rugosa (röd, en buske), vresros

Rosa sp., vit parkros

Rubus fruticosus, björnbär

— S

Solanum nigrum
, nattskatta

Spiraea sp., spirea

Stellaria media, våtarv

Syringa vulgaris, syren

— T

[Tanacetum parthenium =] Chrysanthemum parthenium, mattram

Tilia sp., lind

Tulipa gesneriana, tulpan

– U

Ulmus glabra, alm

Urtica dioica, brännässla

Urtica urens, etternässla

— V

Veronica agrestis, åkerveronika

Viola odorata, luktviol

SL


Naturvetenskapernas arbetsfält

20 augusti 2009

 ”Lådan” är ett försök att i skolan visa naturvetenskapernas indelning i ämnen, sambanden mellan olika ämnen och vetenskapernas tillämpning i samhället.

Själva lådan innehåller grundforskning. Till vänster finns de fysiska vetenskaperna som behandlar icke-levande delar av naturen och till höger de biologiska vetenskaperna som behandlar det levande.

I lådans mitt finns vetenskaper som förenar studier av såväl levande som icke-levande delar av naturen.

Locket symboliserar de tillämpade vetenskaperna i samhället.

Matematik är inte någon naturvetenskap men har stor betydelse i det naturvetenskapliga arbetet och förtjänar därför en plats i lådans botten.
 

VETENSKAPEN


ÄR KUNSKAPEN OM


FYSISKA VETENSKAPER
Astronomi (jämför astrologi) universum
Fysik universums struktur med hänsyn till materia och energi
Geografi
(naturgeografi, fysisk geografi)
processer på jordklotets yta
Geologi jordklotets uppbyggnad och utveckling
Hydrologi vatten
Kemi grundämnen och kemiska föreningar
Kosmologi (jämför: kosmetologi) universums egenskaper, ursprung och utveckling
Meteorologi fenomen och processer i atmosfären och deras samspel med jordytan
 
BIOLOGISKA VETENSKAPER
Anatomi organismernas struktur och organ
Botanik växter
Cytologi cellen
Entomologi insekter
Etologi djurens beteende
Fysiologi organismernas livsfunktioner
Genetik arvsanlag och ärftlighet
Histologi vävnader
Molekylärbiologi stora molekylers funktion i levande organismer
Ornitologi fåglar
Zoologi djur
 
TVÄRVETENSKAPER
Ekologi samspelet mellan levande organismer och mellan dem och deras icke levande omgivning
Limnologi sötvattnen och deras organismer
Oceanografi haven och deras organismer
Paleontologi fossila organismer (rester och spår av organismer som levt för länge sedan)
 
TILLÄMPADE VETENSKAPER
Agronomi växtodling
Hortonomi trädgårdsväxtodling
Medicin människokroppen frisk och sjuk
Miljövetenskap tillämpad ekologi
Skogsvetenskap skogens bruk och skötsel
Teknologi (jämför: teknik) kunskapen om bruket av metoder och material till människans nytta; alltså kunskapen om teknik
Veterinärmedicin husdjuren friska och sjuka
 

[Gymnasieskolans kurs Naturkunskap A – NK1201]

SL


Gotska Sandön: Bourgströms herbarium (svenska)

19 augusti 2009

 Växter insamlade på Gotska Sandön 1907—1910 av bröderna Torsten och Bror Bourgström. Nomenklaturen är anpassad efter Den virtuella floran (Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm). Om äldre namn använts i herbariet anges dessa i förteckningen inom parentes. Artbeskrivningarna finns i Den virtuella floran.

Leg.—(lego, latin) insamlad av; B.B.—Bror Bourgström; T.B.—Torsten Bourgström

 

Förteckning med svenska namn i alfabetisk ordning

Berberis [surtorn], Berberis vulgaris     Artbeskrivning

12/7 1909, Leg. T.B.
Bergdunört [bergduntrav], Epilobium montanum,     Artbeskrivning
Lövskog, 4/7 1908, Leg. B.B.
Blåbär, Vaccinium myrtillus     Artbeskrivning
20/6 1909, Leg. T.B.
Blåmunkar, Jasione montana     Artbeskrivning
Äng, 2/8 1907, Leg. T.B.
Bockrot [backanis], Pimpinella saxifraga     Artbeskrivning
3/8 1909, Leg. T.B.
Brudbröd, Filipendula vulgaris [Spiraea filipendula]     Artbeskrivning
Äng, 8/7 1908, Leg. B.B.
Brunört, Prunella vulgaris     Artbeskrivning
Betesmark, 20/7 1907, Leg. B.B.
Betesm., 20/7 1907, Leg. T.B.
Brännässla, Urtica dioica     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.  
Ekorrbär, Maianthemum bifolium     Artbeskrivning
Skog, 19/7 1907, Leg. T.B.  
Femfingerört [silverfingerört], Potentilla argentea     Artbeskrivning
Sandigt ställe, 8/7 1907, Leg. T.B.
Flockfibbla [flock-lökfibbla], Hieracium umbellatum     Artbeskrivning
20/7 1910, Leg. T.B.
Färgkulla, Anthemis tinctoria     Artbeskrivning
Backe, 27/7 1907, Leg. T.B.
Färgmåra [färgmadra], Asperula tinctoria     Artbeskrivning
Skog, 19/7 1907 Galium triandrum  
Getrams, Polygonatum odoratum [Convallaria polygonatum]     Artbeskrivning
Skog, 18/7 1908, Leg. T.B.
Getväppling [harväppling], Anthyllis vulneraria     Artbeskrivning
Skog, 16/8 1908, Leg. T.B.
Gråbinka, Erigeron acer [Erigeron acre]     Artbeskrivning
Lövskog, 20/7 1907, Leg. T.B.
Grådraba [grånagelört], Draba incana     Artbeskrivning
Torr gräsmark, 19/7 1908, Leg. T.B.
Grässtjärnblomma, Stellaria graminea     Artbeskrivning
Busksnår, 19/7 1907, Leg. T.B.
Gul fetknopp, Sedum acre     Artbeskrivning
Torra st., 19/7 1907, Leg. T.B.
Gullviva, Primula veris     Artbeskrivning
Äng, 19/6 1908, Leg. T.B.
Gulmåra, Galium verum     Artbeskrivning
Äng, 20/7 1907, Leg. T.B.
Gulreseda, Reseda lutea     Artbeskrivning
Sandst., 27/7 1907, Leg. T.B.  
Harkål, Lapsana communis     Artbeskrivning
28/7 1909, Leg. T.B.
Humleluzern [humleväppling], Medicago lupulina     Artbeskrivning
Äng, 17/8 1908, Leg. T.B.
Häckvicker, Vicia sepium     Artbeskrivning
Ängsmark, 6/8 1908, Leg. B.B.
Hästkastanj, Aesculus hippocastanum     Artbeskrivning
Trädgård, 27/7 1908, Leg. T.B.  
Johannesört, Hypericum perforatum     Artbeskrivning
Äng, 27/7 1907, Leg. T.B.  
Kattfot, Antennaria dioica [Gnaphalium dioecum]     Artbeskrivning
Äng, 22/6 1908, Leg. T.B.
Knutnarv, Sagina nodosa     Artbeskrivning
8/7 1907, Leg. T.B.
Knölklocka, Campanula rapunculoides     Artbeskrivning
27/7 1907, Leg. T.B.
Knölsmörblomma, Ranunculus bulbosus     Artbeskrivning
Åker, 17/6 1908, Leg. T.B.
20/6 1909, Leg. T.B.
Kummin, Carum carvi     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.
Käringtand, Lotus corniculatus     Artbeskrivning
Skog, 16/8 1908, Leg. T.B.  
Liguster, Ligustrum vulgare     Artbeskrivning
4/8 1909, Leg. T.B.
Lingon, Vaccinium vitis-idaea     Artbeskrivning
Skog, 18/6 1908, Leg. T.B.
Linnea, Linnaea borealis     Artbeskrivning
28/7 1909, Leg. T.B.
Liten blåklocka, Campanula rotundifolia     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.
Lomme, Capsella bursa-pastoris     Artbeskrivning
Åker, 19/6 1908, Leg. T.B.
Lundtrav, Arabis hirsuta     Artbeskrivning
19/6 1908, Leg. T.B.  
Mandelblomma, Saxifraga granulata     Artbeskrivning
Äng, 22/6 1908, Leg. T.B.
Marviol, Cakile maritima     Artbeskrivning
16/8 1909, Leg. T.B.
Maskros, Taraxacum vulgare     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.
Mattram, Tanacetum parthenium [Chrysanthemum parthenium]     Artbeskrivning
12/8 1909, Leg. T.B.
Myskmadra, Galium odoratum [Asperula odorata]     Artbeskrivning
Skogsmark, 18/6 1908, Leg. T.B.  
Natt och dag [lundkovall], Melampyrum nemorosum     Artbeskrivning
Lövskog, 6/8 1908, Leg. T.B.
? I övrigt inte känd från Gotska Sandön!
Nattviol, Platanthera bifolia [Habenaria bifolia]     Artbeskrivning
Skog, 6/8 1908, Leg. T.B.  
Oxel, Sorbus intermedia     Artbeskrivning
Äng, 8/7 1907, Leg. T.B.  
Prästkrage, Leucanthemum vulgare [Chrysanthemum leucanthemum]     Artbeskrivning
Sandbank, 26/7 1908, Leg. T.B.
Päron, Pyrus communis     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.  
Rosettjungfrulin, Polygala amarella [Polygala armara] (rödblommig)     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.
Rödklöver, Trifolium pratense     Artbeskrivning
Åker, 18/8 1908, Leg. T.B.
Röllika, Achillea millefolium     Artbeskrivning
Lövskog, 27/7 1907, Leg. T.B.
Äng, 17/7 1908, Leg. T.B.  
Skogsstjärna [duvkulla], Trientalis europaea     Artbeskrivning
Skog, 19/6 1908, Leg. T.B.
Smultron, Fragaria vesca     Artbeskrivning
Äng, 19/6 1908, Leg. T.B.
Smällglim [tarald], Silene vulgaris [Silene venosa]     Artbeskrivning
Torr mark, 27/7 1907, Leg. T.B.
Stenros [nypon], Rosa canina     Artbeskrivning
Enelyckan, 12/7 1909, Leg. T.B.
Stor blåklocka, Campanula persicifolia     Artbeskrivning
12/7 1909, Leg. T.B.  
Teveronica [teärenpris], Veronica chamaedrys     Artbeskrivning
Skog, 22/6 1908, Leg. T.B.  
Vildapel [apel], Malus sylvestris [Pyrus malus]     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.
Vitklöver, Trifolium repens     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.
Vitmossa, Sphagnum sp.
?
Vitmåra, Galium boreale     Artbeskrivning
Äng, 12/7 1907, Leg. T.B.
Vitsippa, Anemone nemorosa     Artbeskrivning
Skogsmark, 5/5 1908, Leg. B.B.
Lövskog, 12/6 1908, Leg. T.B.  
Åkerförgätmigej, Myosotis arvensis [Myosotis intermedia],     Artbeskrivning
Åker, 19/7 1907, Leg. T.B.
Åkerbinda, Polygonum convolvulus     Artbeskrivning
20/8 1910, Leg. T.B.
Åkersenap, Sinapis arvensis     Artbeskrivning
Åker, 27/7 1907, Leg. T.B.
Åkervinda, Convolvulus arvensis     Artbeskrivning
Äng, 12/7 1907, Leg. T.B.
Åkervädd, Knautia arvensis [Scabiosa arvensis]     Artbeskrivning
27/7 1907, Leg. T.B.  
Ängsfryle, Luzula multiflora     Artbeskrivning
Skog, 23/6 1908, Leg. T.B.  
Ögonpyrola [ögonljus], Moneses uniflora [Pyrola uniflora]     Artbeskrivning
Barrskog, 16/8 1908, Leg. B.B.

SL


Gotska Sandön: Bourgströms herbarium (latin)

19 augusti 2009

Växter insamlade på Gotska Sandön 1907—1910 av bröderna Torsten och Bror BourgströmNomenklaturen är anpassad efter Den virtuella floran (Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm). Om äldre namn använts i herbariet anges dessa i förteckningen inom parentes. Artbeskrivningarna finns i Den virtuella floran.
Leg.—(lego, latin) insamlad av; B.B.—Bror Bourgström; T.B.—Torsten Bourgström
 

 

Förteckning med latinska namn i alfabetisk ordning

 

Achillea millefolium, röllika       Artbeskrivning
Lövskog, 27/7 1907, Leg. T.B.
Äng, 17/7 1908, Leg. T.B.
Aesculus hippocastanum, hästkastanj     Artbeskrivning
Trädgård, 27/7 1908, Leg. T.B.
Anemone nemorosa, vitsippa     Artbeskrivning
Skogsmark, 5/5 1908, Leg. B.B.
Lövskog, 12/6 1908, Leg. T.B.
Antennaria dioica [Gnaphalium dioecum], kattfot     Artbeskrivning
Äng, 22/6 1908, Leg. T.B.
Anthemis tinctoria, färgkulla     Artbeskrivning
Backe, 27/7 1907, Leg. T.B.
Anthyllis vulneraria, getväppling [harväppling]     Artbeskrivning
Skog, 16/8 1908, Leg. T.B.
Arabis hirsuta, lundtrav     Artbeskrivning
19/6 1908, Leg. T.B.
Asperula tinctoria, färgmåra [färgmadra]     Artbeskrivning
Skog, 19/7 1907 Galium triandrum  
Berberis vulgaris, berberis [surtorn]     Artbeskrivning
12/7 1909, Leg. T.B.  
Cakile maritima, marviol     Artbeskrivning
16/8 1909, Leg. T.B.
Campanula persicifolia, stor blåklocka     Artbeskrivning
12/7 1909, Leg. T.B.
Campanula rapunculoides, knölklocka     Artbeskrivning
27/7 1907, Leg. T.B.
Campanula rotundifolia, liten blåklocka     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.
Capsella bursa-pastoris, lomme     Artbeskrivning
Åker, 19/6 1908, Leg. T.B.
Carum carvi, kummin     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.
Convolvulus arvensis, åkervinda     Artbeskrivning
Äng, 12/7 1907, Leg. T.B.  
Draba incana, grådraba [grånagelört]     Artbeskrivning
Torr gräsmark, 19/7 1908, Leg. T.B.  
Epilobium montanum, bergdunört [bergduntrav]     Artbeskrivning
Lövskog, 4/7 1908, Leg. B.B.
Erigeron acer [Erigeron acre], gråbinka     Artbeskrivning
Lövskog, 20/7 1907, Leg. T.B.  
Filipendula vulgaris [Spiraea filipendula], brudbröd     Artbeskrivning
Äng, 8/7 1908, Leg. B.B.
Fragaria vesca, smultron     Artbeskrivning
Äng, 19/6 1908, Leg. T.B.  
Galium boreale, vitmåra     Artbeskrivning
Äng, 12/7 1907, Leg. T.B.
Galium odoratum [Asperula odorata], myskmadra     Artbeskrivning
Skogsmark, 18/6 1908, Leg. T.B.
Galium verum, gulmåra     Artbeskrivning
Äng, 20/7 1907, Leg. T.B.  
Hieracium umbellatum, flockfibbla [flock-lökfibbla]     Artbeskrivning
20/7 1910, Leg. T.B.
Hypericum perforatum, johannesört     Artbeskrivning
Äng, 27/7 1907, Leg. T.B.  
Jasione montana, blåmunkar     Artbeskrivning
Äng, 2/8 1907, Leg. T.B.  
Knautia arvensis [Scabiosa arvensis], åkervädd     Artbeskrivning
27/7 1907, Leg. T.B.  
Lapsana communis, harkål     Artbeskrivning
28/7 1909, Leg. T.B.
Leucanthemum vulgare [Chrysanthemum leucanthemum], prästkrage     Artbeskrivning
Sandbank, 26/7 1908, Leg. T.B.
Ligustrum vulgare, liguster     Artbeskrivning
4/8 1909, Leg. T.B.
Linnaea borealis, linnea     Artbeskrivning
28/7 1909, Leg. T.B.
Lotus corniculatus, käringtand     Artbeskrivning
Skog, 16/8 1908, Leg. T.B.
Luzula multiflora, ängsfryle     Artbeskrivning
Skog, 23/6 1908, Leg. T.B.  
Maianthemum bifolium, ekorrbär     Artbeskrivning
Skog, 19/7 1907, Leg. T.B.
Malus sylvestris [Pyrus malus], vildapel [apel]     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.
Medicago lupulina, humleluzern [humleväppling]     Artbeskrivning
Äng, 17/8 1908, Leg. T.B.
Melampyrum nemorosum, natt och dag [lundkovall]     Artbeskrivning
Lövskog, 6/8 1908, Leg. T.B.
? I övrigt inte känd från Gotska Sandön!
Moneses uniflora [Pyrola uniflora], ögonpyrola [ögonljus]     Artbeskrivning
Barrskog, 16/8 1908, Leg. B.B.
Myosotis arvensis [Myosotis intermedia], åkerförgätmigej     Artbeskrivning
Åker, 19/7 1907, Leg. T.B.  
Pimpinella saxifraga, bockrot [backanis]     Artbeskrivning
3/8 1909, Leg. T.B.
Platanthera bifolia [Habenaria bifolia], nattviol     Artbeskrivning
Skog, 6/8 1908, Leg. T.B.
Polygala amarella [Polygala armara], rosettjungfrulin (rödblommig)     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.
Polygonatum odoratum [Convallaria polygonatum], getrams     Artbeskrivning
Skog, 18/7 1908, Leg. T.B.
Polygonum convolvulus, åkerbinda     Artbeskrivning
20/8 1910, Leg. T.B.
Potentilla argentea, femfingerört [silverfingerört]     Artbeskrivning
Sandigt ställe, 8/7 1907, Leg. T.B.
Primula veris, gullviva     Artbeskrivning
Äng, 19/6 1908, Leg. T.B.
Prunella vulgaris, brunört     Artbeskrivning
Betesmark, 20/7 1907, Leg. B.B.
Betesm., 20/7 1907, Leg. T.B.
Pyrus communis, päron   v Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.  
Ranunculus bulbosus, knöl-smörblomma     Artbeskrivning
Åker, 17/6 1908, Leg. T.B.
20/6 1909, Leg. T.B.
Reseda lutea, gulreseda     Artbeskrivning
Sandst., 27/7 1907, Leg. T.B.
Rosa canina, stenros [nypon]     Artbeskrivning
Enelyckan, 12/7 1909, Leg. T.B.  
Sagina nodosa, knutnarv     Artbeskrivning
8/7 1907, Leg. T.B.
Saxifraga granulata, mandelblomma     Artbeskrivning
Äng, 22/6 1908, Leg. T.B.
Sedum acre, gul fetknopp     Artbeskrivning
Torra st., 19/7 1907, Leg. T.B.
Silene vulgaris [Silene venosa], smällglin [tarald]     Artbeskrivning
Torr mark, 27/7 1907, Leg. T.B.
Sinapis arvensis, åkersenap     Artbeskrivning
Åker, 27/7 1907, Leg. T.B.
Sorbus intermedia, oxel     Artbeskrivning
Äng, 8/7 1907, Leg. T.B.
Sphagnum sp., vitmossa
?
Stellaria graminea, grässtjärnblomma     Artbeskrivning
Busksnår, 19/7 1907, Leg. T.B.  
Tanacetum parthenium [Chrysanthemum parthenium], mattam     Artbeskrivning
12/8 1909, Leg. T.B.
Taraxacum vulgare, maskros     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.
Trientalis europaea, skogsstjärna [duvkulla]     Artbeskrivning
Skog, 19/6 1908, Leg. T.B.
Trifolium pratense, rödklöver     Artbeskrivning
Åker, 18/8 1908, Leg. T.B.
Trifolium repens, vitklöver     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.  
Urtica dioica, brännässla     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.  
Vaccinium myrtillus, blåbär     Artbeskrivning
20/6 1909, Leg. T.B.
Vaccinium vitis-idaea, lingon     Artbeskrivning
Skog, 18/6 1908, Leg. T.B.
Veronica chamaedrys, teveronica [teärenpris]     Artbeskrivning
Skog, 22/6 1908, Leg. T.B.
Vicia sepium, häckvicker     Artbeskrivning
Ängsmark, 6/8 1908, Leg. B.B.

 

SL


Environment of the Baltic Sea region: web links

18 augusti 2009

Naturen i Östersjöregionen: länkar till internet-sidor

 

Baltic environmental atlas; from GRID-Arendal

The Baltic marine environment protection commission (Helsinki Commission)

Baltic Marine Environment Bibliography

Baltic Sea Portal [Östersjöportalen]; Finlands miljöcentral, Meteorologiska institutet och miljöministeriet

The Baltic Sea — the largest brackish sea in the world; by Mats Walday & Tone Kroglund (Norwegian Institute for Water Research, NIVA); from The European Environment Agency, Copenhagen

Baltic Sea Alien Species Database

Biodiversity and nature protection. A compilation of statistics dealing with the Baltic Sea region; from BASICS, Baltic Sea region statistical database on sustainable development, natural resources and environment

BASICS: Baltic Sea region statistical database om sustainable development, natural resources and environment

Baltic Sea Region: GIS, Maps and Statistical Database; from The Baltic Drainage Basin Project (BDBP)

Baltic agricultural run-off action programme

Temperature and salinity, two essential structuring factors of biodiversity in the Baltic Sea; by Henn Ojaveer, Tallinn, & Doris Schiedek, Rostock

Baltic Sea Seven Islands Organisation Work group Environment

Baltic marine environment bibliography; from HELCOM, The Baltic marine environment protection commission

International Baltic Sea Fishery Commission

Coalition Clean Baltic

Council of the Baltic states

Gateway to the Baltic Sea region; from The Council of the Baltic Sea states

 

Se också >> sidan om Gotska Sandön och Sandön-bibliografin


Gotska Sandön: länkar till internetsidor

18 augusti 2009

 

KARTOR  (Maps)

Översiktskarta

ALLMÄNT  (General)

Gotska Sandön, Gotlands län. Naturvårdsverket.   Also in English

Bevarandeplan för Natura 2000-område:
Gotska Sandön—Salvorev SE0340097     Del 1     Del 2

Nationalparken Gotska Sandön. Länsstyrelsen, Gotlands län.

Gotska Sandön. [Gotland.net]

Rickard Andersson: An isolated island in the middle of the Baltic Sea

Uriel Hedengren: Gotska Sandön

Håkan Svensson: Gotska Sandön by El Sueco

Magnus Westerberg: Resa till jätteskalbaggarnas ö

Anna Karin Cedergren & Conny Gunnarsson: Bildspel om Gotska Sandön

Harriet Cederqvist: Årstidsbilder från Gotska Sandön

Bengt Hedberg: Bengts breda bilder

VÄXTER  (Plants)

Ingvar Nordin: Gotska Sandön. Föredrag vid Botaniska Föreningen i Göteborg 2001.

Svante Hultengren & Jonas Stenström: Lavinventeringar på Gotska Sandön 2005 och 2006

Svante Hultengren: Några lichenologiska iakttagelser från Gotska Sandön

Thelotrema suecicum, Liten havstulpanlav: Åtgärdsprogram för bevarande; Naturvårdsverket

FÅGLAR  (Birds)

Bertil Johansson: Fåglar på Gotska Sandön   Also in English

Club 300. Roadrunner #4, december 2006: med bl a utförliga artiklar om Gotska Sandön.

INSEKTER & SMÅKRYP  (Insects)

Hans Bartsch (1998): Blomflugor och andra insekter på Gotska Sandön

Dan Lundgren: Vandringsgräshoppor på Gotska Sandön

Småmusslor liftar med kräftor. Naturhistoriska riksmuseet.

VÄDER  (Weather)

Underground. Väderutsikter: Gotska Sandön, Sweden

Yahoo! Väder: Gotska Sandön

KULTUR  (Culture)

Gotska Sandöns hembygdsförening

Albert Engström: Adel, präster, smugglare, bönder

Ingvar ”Immen” Persson: Fyrarna på Sandön.

Bosse Carlgren: Sandö-psalm

FÖRORDNINGAR  (Regulations)

Föreskrifter om Gotska Sandöns nationalpark 1990:8

Nationalparksförordning (1987:938)

Riksdagens skrivelse, nr 173, 24 maj 1909

Fiskeriverket: Fiskefritt område runt Gotska Sandön

Fiskeriverket: Inrättande av ett fiskefritt område

RESOR  (Travel)

Turlista samt båt- och logipriser [Länsstyrelsen, Gotlands län]

BIBLIOGRAFI  (Bibliography)

Bibliografi över Gotska Sandön sammanställd av Svenolov Lindgren (1969)

 

Se också >> sidan om Gotska Sandön


Gotska Sandön: Bibliografi —2007

18 augusti 2009

I mitt kompendium Een treekantigh öö (Lindgren 1969) publicerade jag den första bibliografin över Gotska Sandön. Den var då tämligen fullständig fram till slutet av 1960-talet och här är den nu uppdaterad och kompletterad fram till och med 2007.

Nya böcker om Gotska Sandön kan sökas i Kungliga bibliotekets katalog LIBRIS.

Studier om Gotska Sandön har varit – och är – huvudsakligen ett svenskt intresse. Följaktligen är de flesta publikationerna på svenska.

Ortografi — Före 1998 skulle Gotska Sandön skrivas med ”litet s” som Gotska sandön enligt Svenska akademiens ordlista, SAOL, t o m upplaga 11, vilket de flesta inte gjorde och antagligen heller inte kände till.

I upplaga 12 av SAOL som kom ut 1998 har skrivningen ändrats till Gotska Sandön med ”stort s”. Jag har anpassat mig till det nya skrivsättet och accepterar att de som tidigare skrivit ”fel” nu fått ”rätt”.

Se vidare >> i bibliografin