Biologi för alla

För den som vill tränga djupare in i de biologiska problemen har det i år kommit ut en lättillgänglig introduktion till den allmänna biologin. Det är Douglas Reid, sedan många år huvudlärare i biologi vid den berömda internatskolan Harrow, som i sin bok Biologi för alla klart och underhållande redogör för huvuddragen i den biologiska evolutionen, med människan ställd i centrum.

bok_biolfoerallaInledningsvis skildras den geologiska och biologiska utvecklingshistorien under de mer än 500 miljonerna år sedan jordens forntid – protrerozoikum. Man får skifta bekantskap med det enklast byggda djuret, amöban, och de olika högre utvecklingsstadierna – toffeldjur, ögondjur, hydror, sjöanemoner, maskar och åtskilliga andra – fram till människan.

Människokroppens byggnad och funktion behandlas ingående och vidare berörs fortplantningen, ärftlighetsläran och det mänskliga beteendet, varefter boken avslutas med några kapitel om ekologi – samspelet mellan de olika organismerna i naturen.

Professor Erik Dahl anmälde den engelska originalupplagan i Dagens Nyheter och slutade där med: ”Sammanfattande kan sägas att Reids bok är bra och vederhäftig med ett mycket säkert grepp om ämnet. Den ger verkligen biologisk medborgarkunskap”.

[Från markerna, Kristianstadsbladet, 1961-06-02.]

Douglas Reid: Biologi för alla.
Stockholm: Norstedt, 1960.

Kommentarer är stängda.