Boken för alla naturvänner

”Äntligen har den kommit!” inleder Skövde Nyheter sin anmälan av den allsidiga naturvårdsboken Vi och vår natur som utkommit på LTK, och det är ingen överdrift att den är efterlängtad.

bok_vinaturDe tre författarna konsulent Rune Bollvik, intendent Lars-Erik Esping och redaktör Erik Larsson, samtliga knutna till Svenska Naturskyddsföreningen, har på 246 sidor sammanfattat svensk natur och naturvård under de tolv rubrikerna Människan och naturen, Hur landet blev till, Jorden, Skogen, Vattnet, Samhällsplanering och landskapsvård, Faunan, Floran, Fridlysningarna, Naturen och vi, Naturvårdens organisation samt Naturvårdslagen.

Den avslutande litteraturförteckningen är bara den ett mästerverk, väl disponerad på olika ämnesrubriker, dels efter bokens kapitel, dels efter de olika biologiska gebiten, och med en avdelning för tidskrifter. Som ett ytterligare plus kan nämnas att förlagen finns angivna och inte minst viktigt: böckernas pris.

Detta inbundet i ett vackert och praktiskt band, tillsamman med 80-talet perfekta naturfoton, signerade bl.a. Svante Lundgren, Hilding Mickelsson, Sven Gillsäter, Boris Engström, P.Å. Blidegård, Rune Bollvik och Pål-Nils Nilsson (Svenska eliten!), och omkring 30 trevliga, tvåfärgs vinjetteckningar av den kände djur- och reportagetecknaren Brusewitz, kostar endast 14.50.

[Från markerna, Kristianstadsbladet, 1962-02-08.]

Rune Bollvik et al.: Vi och vår natur.
Stockholm: LTK, 1961.

Kommentarer är stängda.