DNA 50 år: 1953—2003

Alfa, Beta, Gamma, Delta — de grekiska bokstäverna är kända sedan två tusen år tillbaka. De följdes av det latinska alfabetet A, B, C, D, och senare — för 1200 år sedan — av det kyrilliska alfabetet A, B, V, G, D. Med 25 bokstäver kan människor i den västerländska kulturen på olika språk beskriva händelser och känslor från livets olika skeden.

I dessa dagar för 50 år sedan avslöjades ett alfabet med endast fyra bokstäver som kan beskriva själva livets uppbyggnad och struktur:

A, T, C, G.

Den 28 februari 1953 insåg James Watson och Francis Crick hur DNA-spiralen var sammansatt.

Den 25 april 1953 publicerade de den moderna naturvetenskapens kanske allra viktigaste artikel i tidskriften Nature.

Under det senaste året har mycken uppmärk­samhet ägnats åt det förarbete till upptäckten som gjorts av dr Rosalind Franklin.

I artikeln 1953 skriver faktiskt Watson och Crick att de har ”stimulerats av att allmänt känna till opublicerade resultat och ideer från dr Maurice Wilkins och dr Rosalind Franklin och deras medarbetare” i London.

Den unga genetiken kom att bli ungdomarnas vetenskap. James Watson var 25 år, Francis Crick var 37 och Rosalind Franklin var vid denna tiden 33 år.

dna_115Genetiken blev en form av informations­teknik. Den genetiska koden är uppbyggd på samma sätt som datakoder.

De fyra bokstäverna i genetikens lilla alfabet symboliserar molekyler i DNA-kedjan. De beskriver vilka ämnen som kan bildas i cellerna.

Ordningen på bokstäverna blir avgörande för den kemiska sammansättningen av organismerna och för villkoren för hur de kan leva.

Detta alfabet gäller för alla levande varelser från svavelbakterier till mammutträd och från svampar till människor. Alla levande varelser på vår planet har samma uppbyggnad.

Detta betyder att en gen från en arktisk fisk skriven med de fyra bokstäverna kan flyttas in i en svensk tomat och skydda den mot frostskador.

Kunskaperna om genetikens alfabet — A, T, C, G — har öppnat många nya möjligheter, men den har samtidigt visat på flera tänkbara faror.

Med dessa fyra bokstäver — A, T, C, G — är också din historia skriven.

Du har ärvt hälften från din mamma och hälften från din pappa.

Du har ärvt vardera en fjärdedel från dina respektive mor- och farföräldrar.

Du kommer att lämna hälften av ditt genetiska alfabet i arv till dina barn.

Bokstäverna visar förutsättningarna för livet. Så har de alltid varit — inte bara för människorna, utan också för svamparna och för mammutträden och svavelbakterierna.

Men människorna har inte förstått detta i mer än 50 år.

[Morgonsamling för gymnasieskolan, 18 mars 2003.]

Kommentarer är stängda.