Fågelregioner

bok_faagelregionerFågelregioner är namnet på en naturbok som återfinns bland årets nyheter. Den behandlar fåglarnas anpassning till vår skiftande natur och belyser hur de olika arternas invandring och utbredning påverkats av bland annat klimat, topografi, berggrund, jordmån och vegetation samt hur samspelet mellan dessa faktorer givit upphov till våra fågelregioner.

Boken är illustrerad med åtskilliga kartor, diagram och skisser utförda av författaren, Bertil Öhrn, och omfattar 150 intressanta och lättlästa sidor. Den är utgiven av Norstedts och kostar 16:–, inbunden 21:–

[Från markerna, Kristianstadsbladet, 1961-04-07.]

Bertil Öhrn: Fågelregioner.
Stockholm: Norstedt, 1961. ISBN 000.

Kommentarer är stängda.