Gotska Sandön: Bibliografi —2007

I mitt kompendium Een treekantigh öö (Lindgren 1969) publicerade jag den första bibliografin över Gotska Sandön. Den var då tämligen fullständig fram till slutet av 1960-talet och här är den nu uppdaterad och kompletterad fram till och med 2007.

Nya böcker om Gotska Sandön kan sökas i Kungliga bibliotekets katalog LIBRIS.

Studier om Gotska Sandön har varit – och är – huvudsakligen ett svenskt intresse. Följaktligen är de flesta publikationerna på svenska.

Ortografi — Före 1998 skulle Gotska Sandön skrivas med ”litet s” som Gotska sandön enligt Svenska akademiens ordlista, SAOL, t o m upplaga 11, vilket de flesta inte gjorde och antagligen heller inte kände till.

I upplaga 12 av SAOL som kom ut 1998 har skrivningen ändrats till Gotska Sandön med ”stort s”. Jag har anpassat mig till det nya skrivsättet och accepterar att de som tidigare skrivit ”fel” nu fått ”rätt”.

Se vidare >> i bibliografin

Kommentarer är stängda.