Gotska Sandön: länkar till internetsidor

 

KARTOR  (Maps)

Översiktskarta

ALLMÄNT  (General)

Gotska Sandön, Gotlands län. Naturvårdsverket.   Also in English

Bevarandeplan för Natura 2000-område:
Gotska Sandön—Salvorev SE0340097     Del 1     Del 2

Nationalparken Gotska Sandön. Länsstyrelsen, Gotlands län.

Gotska Sandön. [Gotland.net]

Rickard Andersson: An isolated island in the middle of the Baltic Sea

Uriel Hedengren: Gotska Sandön

Håkan Svensson: Gotska Sandön by El Sueco

Magnus Westerberg: Resa till jätteskalbaggarnas ö

Anna Karin Cedergren & Conny Gunnarsson: Bildspel om Gotska Sandön

Harriet Cederqvist: Årstidsbilder från Gotska Sandön

Bengt Hedberg: Bengts breda bilder

VÄXTER  (Plants)

Ingvar Nordin: Gotska Sandön. Föredrag vid Botaniska Föreningen i Göteborg 2001.

Svante Hultengren & Jonas Stenström: Lavinventeringar på Gotska Sandön 2005 och 2006

Svante Hultengren: Några lichenologiska iakttagelser från Gotska Sandön

Thelotrema suecicum, Liten havstulpanlav: Åtgärdsprogram för bevarande; Naturvårdsverket

FÅGLAR  (Birds)

Bertil Johansson: Fåglar på Gotska Sandön   Also in English

Club 300. Roadrunner #4, december 2006: med bl a utförliga artiklar om Gotska Sandön.

INSEKTER & SMÅKRYP  (Insects)

Hans Bartsch (1998): Blomflugor och andra insekter på Gotska Sandön

Dan Lundgren: Vandringsgräshoppor på Gotska Sandön

Småmusslor liftar med kräftor. Naturhistoriska riksmuseet.

VÄDER  (Weather)

Underground. Väderutsikter: Gotska Sandön, Sweden

Yahoo! Väder: Gotska Sandön

KULTUR  (Culture)

Gotska Sandöns hembygdsförening

Albert Engström: Adel, präster, smugglare, bönder

Ingvar ”Immen” Persson: Fyrarna på Sandön.

Bosse Carlgren: Sandö-psalm

FÖRORDNINGAR  (Regulations)

Föreskrifter om Gotska Sandöns nationalpark 1990:8

Nationalparksförordning (1987:938)

Riksdagens skrivelse, nr 173, 24 maj 1909

Fiskeriverket: Fiskefritt område runt Gotska Sandön

Fiskeriverket: Inrättande av ett fiskefritt område

RESOR  (Travel)

Turlista samt båt- och logipriser [Länsstyrelsen, Gotlands län]

BIBLIOGRAFI  (Bibliography)

Bibliografi över Gotska Sandön sammanställd av Svenolov Lindgren (1969)

 

Se också >> sidan om Gotska Sandön

Kommentarer är stängda.