Gotska Sandön: Bourgströms herbarium (latin)


Växter insamlade på Gotska Sandön 1907—1910 av bröderna Torsten och Bror BourgströmNomenklaturen är anpassad efter Den virtuella floran (Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm). Om äldre namn använts i herbariet anges dessa i förteckningen inom parentes. Artbeskrivningarna finns i Den virtuella floran.
Leg.—(lego, latin) insamlad av; B.B.—Bror Bourgström; T.B.—Torsten Bourgström
 

 

Förteckning med latinska namn i alfabetisk ordning

 

Achillea millefolium, röllika       Artbeskrivning
Lövskog, 27/7 1907, Leg. T.B.
Äng, 17/7 1908, Leg. T.B.
Aesculus hippocastanum, hästkastanj     Artbeskrivning
Trädgård, 27/7 1908, Leg. T.B.
Anemone nemorosa, vitsippa     Artbeskrivning
Skogsmark, 5/5 1908, Leg. B.B.
Lövskog, 12/6 1908, Leg. T.B.
Antennaria dioica [Gnaphalium dioecum], kattfot     Artbeskrivning
Äng, 22/6 1908, Leg. T.B.
Anthemis tinctoria, färgkulla     Artbeskrivning
Backe, 27/7 1907, Leg. T.B.
Anthyllis vulneraria, getväppling [harväppling]     Artbeskrivning
Skog, 16/8 1908, Leg. T.B.
Arabis hirsuta, lundtrav     Artbeskrivning
19/6 1908, Leg. T.B.
Asperula tinctoria, färgmåra [färgmadra]     Artbeskrivning
Skog, 19/7 1907 Galium triandrum  
Berberis vulgaris, berberis [surtorn]     Artbeskrivning
12/7 1909, Leg. T.B.  
Cakile maritima, marviol     Artbeskrivning
16/8 1909, Leg. T.B.
Campanula persicifolia, stor blåklocka     Artbeskrivning
12/7 1909, Leg. T.B.
Campanula rapunculoides, knölklocka     Artbeskrivning
27/7 1907, Leg. T.B.
Campanula rotundifolia, liten blåklocka     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.
Capsella bursa-pastoris, lomme     Artbeskrivning
Åker, 19/6 1908, Leg. T.B.
Carum carvi, kummin     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.
Convolvulus arvensis, åkervinda     Artbeskrivning
Äng, 12/7 1907, Leg. T.B.  
Draba incana, grådraba [grånagelört]     Artbeskrivning
Torr gräsmark, 19/7 1908, Leg. T.B.  
Epilobium montanum, bergdunört [bergduntrav]     Artbeskrivning
Lövskog, 4/7 1908, Leg. B.B.
Erigeron acer [Erigeron acre], gråbinka     Artbeskrivning
Lövskog, 20/7 1907, Leg. T.B.  
Filipendula vulgaris [Spiraea filipendula], brudbröd     Artbeskrivning
Äng, 8/7 1908, Leg. B.B.
Fragaria vesca, smultron     Artbeskrivning
Äng, 19/6 1908, Leg. T.B.  
Galium boreale, vitmåra     Artbeskrivning
Äng, 12/7 1907, Leg. T.B.
Galium odoratum [Asperula odorata], myskmadra     Artbeskrivning
Skogsmark, 18/6 1908, Leg. T.B.
Galium verum, gulmåra     Artbeskrivning
Äng, 20/7 1907, Leg. T.B.  
Hieracium umbellatum, flockfibbla [flock-lökfibbla]     Artbeskrivning
20/7 1910, Leg. T.B.
Hypericum perforatum, johannesört     Artbeskrivning
Äng, 27/7 1907, Leg. T.B.  
Jasione montana, blåmunkar     Artbeskrivning
Äng, 2/8 1907, Leg. T.B.  
Knautia arvensis [Scabiosa arvensis], åkervädd     Artbeskrivning
27/7 1907, Leg. T.B.  
Lapsana communis, harkål     Artbeskrivning
28/7 1909, Leg. T.B.
Leucanthemum vulgare [Chrysanthemum leucanthemum], prästkrage     Artbeskrivning
Sandbank, 26/7 1908, Leg. T.B.
Ligustrum vulgare, liguster     Artbeskrivning
4/8 1909, Leg. T.B.
Linnaea borealis, linnea     Artbeskrivning
28/7 1909, Leg. T.B.
Lotus corniculatus, käringtand     Artbeskrivning
Skog, 16/8 1908, Leg. T.B.
Luzula multiflora, ängsfryle     Artbeskrivning
Skog, 23/6 1908, Leg. T.B.  
Maianthemum bifolium, ekorrbär     Artbeskrivning
Skog, 19/7 1907, Leg. T.B.
Malus sylvestris [Pyrus malus], vildapel [apel]     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.
Medicago lupulina, humleluzern [humleväppling]     Artbeskrivning
Äng, 17/8 1908, Leg. T.B.
Melampyrum nemorosum, natt och dag [lundkovall]     Artbeskrivning
Lövskog, 6/8 1908, Leg. T.B.
? I övrigt inte känd från Gotska Sandön!
Moneses uniflora [Pyrola uniflora], ögonpyrola [ögonljus]     Artbeskrivning
Barrskog, 16/8 1908, Leg. B.B.
Myosotis arvensis [Myosotis intermedia], åkerförgätmigej     Artbeskrivning
Åker, 19/7 1907, Leg. T.B.  
Pimpinella saxifraga, bockrot [backanis]     Artbeskrivning
3/8 1909, Leg. T.B.
Platanthera bifolia [Habenaria bifolia], nattviol     Artbeskrivning
Skog, 6/8 1908, Leg. T.B.
Polygala amarella [Polygala armara], rosettjungfrulin (rödblommig)     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.
Polygonatum odoratum [Convallaria polygonatum], getrams     Artbeskrivning
Skog, 18/7 1908, Leg. T.B.
Polygonum convolvulus, åkerbinda     Artbeskrivning
20/8 1910, Leg. T.B.
Potentilla argentea, femfingerört [silverfingerört]     Artbeskrivning
Sandigt ställe, 8/7 1907, Leg. T.B.
Primula veris, gullviva     Artbeskrivning
Äng, 19/6 1908, Leg. T.B.
Prunella vulgaris, brunört     Artbeskrivning
Betesmark, 20/7 1907, Leg. B.B.
Betesm., 20/7 1907, Leg. T.B.
Pyrus communis, päron   v Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.  
Ranunculus bulbosus, knöl-smörblomma     Artbeskrivning
Åker, 17/6 1908, Leg. T.B.
20/6 1909, Leg. T.B.
Reseda lutea, gulreseda     Artbeskrivning
Sandst., 27/7 1907, Leg. T.B.
Rosa canina, stenros [nypon]     Artbeskrivning
Enelyckan, 12/7 1909, Leg. T.B.  
Sagina nodosa, knutnarv     Artbeskrivning
8/7 1907, Leg. T.B.
Saxifraga granulata, mandelblomma     Artbeskrivning
Äng, 22/6 1908, Leg. T.B.
Sedum acre, gul fetknopp     Artbeskrivning
Torra st., 19/7 1907, Leg. T.B.
Silene vulgaris [Silene venosa], smällglin [tarald]     Artbeskrivning
Torr mark, 27/7 1907, Leg. T.B.
Sinapis arvensis, åkersenap     Artbeskrivning
Åker, 27/7 1907, Leg. T.B.
Sorbus intermedia, oxel     Artbeskrivning
Äng, 8/7 1907, Leg. T.B.
Sphagnum sp., vitmossa
?
Stellaria graminea, grässtjärnblomma     Artbeskrivning
Busksnår, 19/7 1907, Leg. T.B.  
Tanacetum parthenium [Chrysanthemum parthenium], mattam     Artbeskrivning
12/8 1909, Leg. T.B.
Taraxacum vulgare, maskros     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.
Trientalis europaea, skogsstjärna [duvkulla]     Artbeskrivning
Skog, 19/6 1908, Leg. T.B.
Trifolium pratense, rödklöver     Artbeskrivning
Åker, 18/8 1908, Leg. T.B.
Trifolium repens, vitklöver     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.  
Urtica dioica, brännässla     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.  
Vaccinium myrtillus, blåbär     Artbeskrivning
20/6 1909, Leg. T.B.
Vaccinium vitis-idaea, lingon     Artbeskrivning
Skog, 18/6 1908, Leg. T.B.
Veronica chamaedrys, teveronica [teärenpris]     Artbeskrivning
Skog, 22/6 1908, Leg. T.B.
Vicia sepium, häckvicker     Artbeskrivning
Ängsmark, 6/8 1908, Leg. B.B.

 

SL

Kommentarer är stängda.