Gotska Sandön: Bourgströms herbarium (svenska)

 Växter insamlade på Gotska Sandön 1907—1910 av bröderna Torsten och Bror Bourgström. Nomenklaturen är anpassad efter Den virtuella floran (Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm). Om äldre namn använts i herbariet anges dessa i förteckningen inom parentes. Artbeskrivningarna finns i Den virtuella floran.

Leg.—(lego, latin) insamlad av; B.B.—Bror Bourgström; T.B.—Torsten Bourgström

 

Förteckning med svenska namn i alfabetisk ordning

Berberis [surtorn], Berberis vulgaris     Artbeskrivning

12/7 1909, Leg. T.B.
Bergdunört [bergduntrav], Epilobium montanum,     Artbeskrivning
Lövskog, 4/7 1908, Leg. B.B.
Blåbär, Vaccinium myrtillus     Artbeskrivning
20/6 1909, Leg. T.B.
Blåmunkar, Jasione montana     Artbeskrivning
Äng, 2/8 1907, Leg. T.B.
Bockrot [backanis], Pimpinella saxifraga     Artbeskrivning
3/8 1909, Leg. T.B.
Brudbröd, Filipendula vulgaris [Spiraea filipendula]     Artbeskrivning
Äng, 8/7 1908, Leg. B.B.
Brunört, Prunella vulgaris     Artbeskrivning
Betesmark, 20/7 1907, Leg. B.B.
Betesm., 20/7 1907, Leg. T.B.
Brännässla, Urtica dioica     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.  
Ekorrbär, Maianthemum bifolium     Artbeskrivning
Skog, 19/7 1907, Leg. T.B.  
Femfingerört [silverfingerört], Potentilla argentea     Artbeskrivning
Sandigt ställe, 8/7 1907, Leg. T.B.
Flockfibbla [flock-lökfibbla], Hieracium umbellatum     Artbeskrivning
20/7 1910, Leg. T.B.
Färgkulla, Anthemis tinctoria     Artbeskrivning
Backe, 27/7 1907, Leg. T.B.
Färgmåra [färgmadra], Asperula tinctoria     Artbeskrivning
Skog, 19/7 1907 Galium triandrum  
Getrams, Polygonatum odoratum [Convallaria polygonatum]     Artbeskrivning
Skog, 18/7 1908, Leg. T.B.
Getväppling [harväppling], Anthyllis vulneraria     Artbeskrivning
Skog, 16/8 1908, Leg. T.B.
Gråbinka, Erigeron acer [Erigeron acre]     Artbeskrivning
Lövskog, 20/7 1907, Leg. T.B.
Grådraba [grånagelört], Draba incana     Artbeskrivning
Torr gräsmark, 19/7 1908, Leg. T.B.
Grässtjärnblomma, Stellaria graminea     Artbeskrivning
Busksnår, 19/7 1907, Leg. T.B.
Gul fetknopp, Sedum acre     Artbeskrivning
Torra st., 19/7 1907, Leg. T.B.
Gullviva, Primula veris     Artbeskrivning
Äng, 19/6 1908, Leg. T.B.
Gulmåra, Galium verum     Artbeskrivning
Äng, 20/7 1907, Leg. T.B.
Gulreseda, Reseda lutea     Artbeskrivning
Sandst., 27/7 1907, Leg. T.B.  
Harkål, Lapsana communis     Artbeskrivning
28/7 1909, Leg. T.B.
Humleluzern [humleväppling], Medicago lupulina     Artbeskrivning
Äng, 17/8 1908, Leg. T.B.
Häckvicker, Vicia sepium     Artbeskrivning
Ängsmark, 6/8 1908, Leg. B.B.
Hästkastanj, Aesculus hippocastanum     Artbeskrivning
Trädgård, 27/7 1908, Leg. T.B.  
Johannesört, Hypericum perforatum     Artbeskrivning
Äng, 27/7 1907, Leg. T.B.  
Kattfot, Antennaria dioica [Gnaphalium dioecum]     Artbeskrivning
Äng, 22/6 1908, Leg. T.B.
Knutnarv, Sagina nodosa     Artbeskrivning
8/7 1907, Leg. T.B.
Knölklocka, Campanula rapunculoides     Artbeskrivning
27/7 1907, Leg. T.B.
Knölsmörblomma, Ranunculus bulbosus     Artbeskrivning
Åker, 17/6 1908, Leg. T.B.
20/6 1909, Leg. T.B.
Kummin, Carum carvi     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.
Käringtand, Lotus corniculatus     Artbeskrivning
Skog, 16/8 1908, Leg. T.B.  
Liguster, Ligustrum vulgare     Artbeskrivning
4/8 1909, Leg. T.B.
Lingon, Vaccinium vitis-idaea     Artbeskrivning
Skog, 18/6 1908, Leg. T.B.
Linnea, Linnaea borealis     Artbeskrivning
28/7 1909, Leg. T.B.
Liten blåklocka, Campanula rotundifolia     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.
Lomme, Capsella bursa-pastoris     Artbeskrivning
Åker, 19/6 1908, Leg. T.B.
Lundtrav, Arabis hirsuta     Artbeskrivning
19/6 1908, Leg. T.B.  
Mandelblomma, Saxifraga granulata     Artbeskrivning
Äng, 22/6 1908, Leg. T.B.
Marviol, Cakile maritima     Artbeskrivning
16/8 1909, Leg. T.B.
Maskros, Taraxacum vulgare     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.
Mattram, Tanacetum parthenium [Chrysanthemum parthenium]     Artbeskrivning
12/8 1909, Leg. T.B.
Myskmadra, Galium odoratum [Asperula odorata]     Artbeskrivning
Skogsmark, 18/6 1908, Leg. T.B.  
Natt och dag [lundkovall], Melampyrum nemorosum     Artbeskrivning
Lövskog, 6/8 1908, Leg. T.B.
? I övrigt inte känd från Gotska Sandön!
Nattviol, Platanthera bifolia [Habenaria bifolia]     Artbeskrivning
Skog, 6/8 1908, Leg. T.B.  
Oxel, Sorbus intermedia     Artbeskrivning
Äng, 8/7 1907, Leg. T.B.  
Prästkrage, Leucanthemum vulgare [Chrysanthemum leucanthemum]     Artbeskrivning
Sandbank, 26/7 1908, Leg. T.B.
Päron, Pyrus communis     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.  
Rosettjungfrulin, Polygala amarella [Polygala armara] (rödblommig)     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.
Rödklöver, Trifolium pratense     Artbeskrivning
Åker, 18/8 1908, Leg. T.B.
Röllika, Achillea millefolium     Artbeskrivning
Lövskog, 27/7 1907, Leg. T.B.
Äng, 17/7 1908, Leg. T.B.  
Skogsstjärna [duvkulla], Trientalis europaea     Artbeskrivning
Skog, 19/6 1908, Leg. T.B.
Smultron, Fragaria vesca     Artbeskrivning
Äng, 19/6 1908, Leg. T.B.
Smällglim [tarald], Silene vulgaris [Silene venosa]     Artbeskrivning
Torr mark, 27/7 1907, Leg. T.B.
Stenros [nypon], Rosa canina     Artbeskrivning
Enelyckan, 12/7 1909, Leg. T.B.
Stor blåklocka, Campanula persicifolia     Artbeskrivning
12/7 1909, Leg. T.B.  
Teveronica [teärenpris], Veronica chamaedrys     Artbeskrivning
Skog, 22/6 1908, Leg. T.B.  
Vildapel [apel], Malus sylvestris [Pyrus malus]     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.
Vitklöver, Trifolium repens     Artbeskrivning
5/7 1909, Leg. T.B.
Vitmossa, Sphagnum sp.
?
Vitmåra, Galium boreale     Artbeskrivning
Äng, 12/7 1907, Leg. T.B.
Vitsippa, Anemone nemorosa     Artbeskrivning
Skogsmark, 5/5 1908, Leg. B.B.
Lövskog, 12/6 1908, Leg. T.B.  
Åkerförgätmigej, Myosotis arvensis [Myosotis intermedia],     Artbeskrivning
Åker, 19/7 1907, Leg. T.B.
Åkerbinda, Polygonum convolvulus     Artbeskrivning
20/8 1910, Leg. T.B.
Åkersenap, Sinapis arvensis     Artbeskrivning
Åker, 27/7 1907, Leg. T.B.
Åkervinda, Convolvulus arvensis     Artbeskrivning
Äng, 12/7 1907, Leg. T.B.
Åkervädd, Knautia arvensis [Scabiosa arvensis]     Artbeskrivning
27/7 1907, Leg. T.B.  
Ängsfryle, Luzula multiflora     Artbeskrivning
Skog, 23/6 1908, Leg. T.B.  
Ögonpyrola [ögonljus], Moneses uniflora [Pyrola uniflora]     Artbeskrivning
Barrskog, 16/8 1908, Leg. B.B.

SL

Kommentarer är stängda.