Naturvetenskapernas arbetsfält

 ”Lådan” är ett försök att i skolan visa naturvetenskapernas indelning i ämnen, sambanden mellan olika ämnen och vetenskapernas tillämpning i samhället.

Själva lådan innehåller grundforskning. Till vänster finns de fysiska vetenskaperna som behandlar icke-levande delar av naturen och till höger de biologiska vetenskaperna som behandlar det levande.

I lådans mitt finns vetenskaper som förenar studier av såväl levande som icke-levande delar av naturen.

Locket symboliserar de tillämpade vetenskaperna i samhället.

Matematik är inte någon naturvetenskap men har stor betydelse i det naturvetenskapliga arbetet och förtjänar därför en plats i lådans botten.
 

VETENSKAPEN


ÄR KUNSKAPEN OM


FYSISKA VETENSKAPER
Astronomi (jämför astrologi) universum
Fysik universums struktur med hänsyn till materia och energi
Geografi
(naturgeografi, fysisk geografi)
processer på jordklotets yta
Geologi jordklotets uppbyggnad och utveckling
Hydrologi vatten
Kemi grundämnen och kemiska föreningar
Kosmologi (jämför: kosmetologi) universums egenskaper, ursprung och utveckling
Meteorologi fenomen och processer i atmosfären och deras samspel med jordytan
 
BIOLOGISKA VETENSKAPER
Anatomi organismernas struktur och organ
Botanik växter
Cytologi cellen
Entomologi insekter
Etologi djurens beteende
Fysiologi organismernas livsfunktioner
Genetik arvsanlag och ärftlighet
Histologi vävnader
Molekylärbiologi stora molekylers funktion i levande organismer
Ornitologi fåglar
Zoologi djur
 
TVÄRVETENSKAPER
Ekologi samspelet mellan levande organismer och mellan dem och deras icke levande omgivning
Limnologi sötvattnen och deras organismer
Oceanografi haven och deras organismer
Paleontologi fossila organismer (rester och spår av organismer som levt för länge sedan)
 
TILLÄMPADE VETENSKAPER
Agronomi växtodling
Hortonomi trädgårdsväxtodling
Medicin människokroppen frisk och sjuk
Miljövetenskap tillämpad ekologi
Skogsvetenskap skogens bruk och skötsel
Teknologi (jämför: teknik) kunskapen om bruket av metoder och material till människans nytta; alltså kunskapen om teknik
Veterinärmedicin husdjuren friska och sjuka
 

[Gymnasieskolans kurs Naturkunskap A – NK1201]

SL

Kommentarer är stängda.