Gotska Sandön: Växter vid fyrstationen, särskilt nordost om husen, den 1 juli 1972

antecknade av Lars-Erik Kers & Svenolov Lindgren

– A

Allium scorodoprasum
, skogslök

Avena pratensis
, ängshavre

– B

Bryonia alba
, hundrova

– C

Calamagrostis epigeios (steril i tallhed), bergrör

– G

Galium aparine, snärjmåra

Galium boreale (vid snickarboden), vitmåra

– H

[Helictotrichon pratense =] Avena pratensis, ängshavre

– M

Melandrium album, vitblära

Myosotis hispida, backförgätmigej

– P

Poa trivialis, kärrgröe

– R

Rubus idaeus, hallon

Rumex domesticus, gårdsskräppa

– S

[Silene latifolia =] Melandrium album, vitblära

Stellaria media, våtarv

Symphoricarpus rivularis (vid källaren), snöbär

– U

Ulmus glabra, alm

V

Veronica arvensis, fältveronika

SL

Kommentarer är stängda.