Generna hos majs (Zea mays) fullständigt kartlagda

Majs (Zea mays)

Under de senaste åren har genuppsättningarna i DNA från människan och från ett antal djur och växter blivit avkodade. Senast i den raden är majs.

I dagens nummer av den amerikanska tidskriften Science (20 november 2009) publicerade en grupp med fler än hundra författare den fullständiga kartan över majsens gener som resultat av ett fyraårigt projekt som kostat 31 miljoner dollar vid The Genome Center at Washington University.

Majs infördes till Europa från Sydamerika för flera hundra år sedan och utgör basföda i många länder. Den används som grönsak men också som djurföda och för framställning av etanol.

Den nu ökade kunskapen om majsens genuppsättning kan förbättra möjligheterna för att odla fram lämpligare former och därigenom bättre möta världens ökande behov av föda, djurfoder och drivmedel.

Läs mera >> om The Genome Center at Washington University

Kernels of Truth: Researchers Sequence the Corn Genome
(19 november 2009)

Corn Genome Sequencing and Analysis Papers Published
(19 november 2009)

A Website About Maize Genome Sequencing Projects

[Bild: Petr Kratochvil]

SL

Kommentarer är stängda.