Oppmanna-Vånga hembygdsförening

 

Tjugofyra år efter att jag hade lämnat Kristianstadstrakten bildades Oppmanna–Vånga hembygdsförening år 1989.

Föreningen har idag omkring 600 medlemmar. I föreningens arbete med att samla, dokumentera och sprida information om Oppmanna och Vånga socknar ingår att ge ut en årsskrift (ISSN 1402-3539).

 

Boktips >>

Innehållsförteckningar till årsskrifterna 1989–2008 publicerades vid föreningens tjugoårsjubileum.

I förteckningarna finner jag följande artiklar som verkar intressanta med anknytning till Lerjevallen och Den döda byn.

 

Årsskrift 1989
Ragnar Ottosson: Den glömda byn, sid 24

Årsskrift 1992
Anders Hernbecker: ”Säter-Jäntan” Lydia Svensson, sid 27–31

Årsskrift 1994
Ingvar Nilsson: Kolare-Swennen, sid 31–34

Årsskrift 1995
Gustav Nilsson: Höstvandring till Kittabacken, sid 10–15

Årsskrift 1999
Anna Greta Nilsson: Staversvad, sid 7–25

Årsskrift 2001
Ingvar Hansson: Torpet vid Lerjesjön, sid 38–43
Solvig Oredsson: Torpen runt Vildmarksleden, sid 132–135

Äldre artiklar

Rickard Nilsson: Den döda byn (1960), sid 135–139

Gustav Nilsson: By som försvann (1964), sid139–142

SL

One Response to Oppmanna-Vånga hembygdsförening

  1. […] ska vara aktiv i samhället för landsbygdens ut-veckling. Studierna av den egna hemtraktens historia är också ett sätt att släppa in nyinflyttade – kunskapen om vår egen historia gör det […]