Charles Darwin och apornas uppkomst

 

bild: public domainCharles Darwin, 1854

Idag för 150 år sedan, den 24 november 1859 fanns Charles Darwins bok om arternas uppkomst, i original On the Origin of Species, på bokhandelsdiskarna, men bara i en första upplaga med ett-tusen-två-hundra-femtio exemplar. Redan efter ett par dagar var boken slutsåld, men efter en månad kom ett omtryck av den första upplagan.

Charles Darwin (12 februari 1809–19 april 1882) förklarade nu livsformernas mångfald och deras anpassning till sina livsvillkor utan att hänvisa till någon skapande vilja. Han påstod att organismernas skönhet och ändamålsenlighet skulle vara resultat av slumpmässiga processer, utan att Gud överhuvudtaget hade varit inblandad.

De nya teorierna hade inte enbart inomvetenskaplig betydelse. De hade också betydelse för människornas uppfattning om sig själva, sin religion och sitt samhälle. Detta kunde inte lämna många filosofiskt intresserade oberörda.

Folk förstod nu också att Darwin hade försett dem med nya förfäder: aporna – även om han inte sade det öppet. Jean-Baptiste Lamarck (1744–1829) hade redan femtio år tidigare framkastat idén att människorna härstammar från aporna, men hans tankar hade aldrig nått fram till allmänheten. — Darwins gjorde det!

Hornet (1871); public domain

Att kalla någon för apa är än idag nedsättande, men var det mera för hundra år sedan. Darwins utvecklingslära kom att lägga grunden till den mera försonliga syn på aporna som bröt igenom under 1900-talet. De var ju inte bara lika oss, de var också våra förfäder, även om de som släktingar ofta hade betraktats som mindre välkomna. När så människorna blev ”nakna apor” blev aporna samtidigt ”ludna människor”.

— Karikatyr i The Hornet 1871.

Vetenskapliga studier har visat att schimpanser, gorillor och orangutanger lever i flockar där varje enskilt individ har sina speciella relationer till flockens övriga medlemmar. Livet i en flock apor påminner om livet i en mänsklig gemenskap. Vårt samhällsbyggande och vår moral har kanske sina rötter i vårt förflutna som sociala primater.

 

Läs mer >>

Darwins ”Om arternas uppkomst” – grunden för vår insikt om oss själva, av Dan Larhammar

Darwin’s ”On the Origin of Species”; Lindgren Labs; 2010-04-17.

Boken Gränsvarelser av Nils Uddenberg (2009)

About Darwin, Dedicated to the Life & Times of Charles Darwin

The Complete Work of Charles Darwin Online

The Online Literature Library of Darwin’s works

25 november 2009: 1,2 miljoner kronor för första utgåvan av Darwin: Om arternas uppkomst.

23 november 2009:
Dyrbar Darwinbok hittades på toalett. DN Kultur (#1). Södermanlands Nyheter (#2); Göteborgs-Posten (#3);
 

Läs också recensionerna >>

Lyft med Darwin – av Örjan Abrahamsson; 24 november 2009

Evolutionsläran placeras i ett sammanhang – av Sverker Sörlin; 22 november 2009

Endless forms. Charles Darwin, natural science and the visual arts” på Yale Center for British Art – av Sverker Sörlin; 22 september 2009

Sverker Sörlin:”Den blinde skaparen. En essä om Darwin och livets sammanhang. – av Nils Uddenberg; 6 september 2009

En av världens mest berömda vetenskapsmän, Charles Darwin – av Staffan Ulfstrand, SR P1, Vetandets värld, 27 november 2008

 

SL

 

One Response to Charles Darwin och apornas uppkomst

  1. […] Läs också >> Charles Darwin och apornas uppkomst […]