Vattenfall satsar svagt och gärna utomlands

Vattenfall – aktiebolaget som till 100 % ägs av svenska staten – skall leda omställningen till förnybar energi i Sverige. Företagets satsning på forskning och utveckling skall vara tydligt riktad mot en ökad andel förnybart i produktionen.

Trots detta satsar Vattenfall endast nio procent av sin utvecklings-budget på förnybara energikällor.

Vågkraftsanläggning

De förnybara energikällor som Vattenfall använder är vindkraft, vattenkraft, biobränsle, solenergi och havsenergi. – Havsenergi är ett kollektivt namn för sådana tekniker som vågkraft, saltkraft och havsströmsenergi.

Vattenfall tvekar med finansiering till utveckling av vågkraft i Sverige men ger istället stöd till projekt utomlands.

Detta innebär att det svenska vågkraftprojektet i Lysekil hamnat i svårigheter.

Samtidigt satsar Vattenfall på vågkraft i bland annat Portugal, Irland och Storbritannien.

[Bild: Bohuslänningen]

SL

Kommentarer är stängda.