Tommy Hammarström, Edbergpriset, klimat och kalhyggen

Edbergstiftelsen i Karlstad har tilldelat Tommy Hammarström 2009 års Edbergpris.

Tommy Hammarström från Södra Fjäll i Eda kommun är krönikör och ledarskribent i tidningen Expressen. Han beskriver de stora internationella och nationella miljöfrågorna, de ekologiska perspektiven och de sociala mönstren utifrån sitt jordnära och lokala perspektiv.

Sedan mer än trettiofem år har Tommy Hammarström deltagit i den svenska miljödebatten. Bland hans tidiga böcker märks Skogsriket (1976) och Så länge skogen finns (1977) och från i år Vargen kommer! (2009).

I dagens ledare i Expressen behandlar Tommy Hammarström hur våra kalhyggen hotar klimatet.

Avskogningen bidrar enligt beräkningarna med 17 procent av koldioxidutsläppen på jorden. På 1970-talet var det inte koldioxiden som oroade utan den biologiska utarmningen: djungelns mångfald förvandlades med en förfärande fart till tundraliknande enfald. Det är samma sak när våra skogar kalhuggs och förvandlas till gran- eller tallplantager. De nordiska skogarnas mångfald är visserligen mindre, men en biologisk ödeläggelse är det. 

När vi ska värdera avskogningens effekter på mångfald och klimat, så kan vi inte bortse från vår egen skuld. Kalhyggesraseriet i de nordliga barrskogarna är lika skadligt som svedjebrännandet i tropikerna.

Rolf Edberg var själv journalist innan han blev engagerad i politiken och 1939 debuterade som författare. Sedan Edbergpriset instiftades 1990 har främst yngre vetenskapsmän med specialisering mot miljöfrågor och hållbar utveckling belönats; de har kommit från olika delar av världen: Indien, Ghana, Equador, Indonesien. Därför var det naturligt för Edbergstiftelsen att i år välja en svensk miljöjournalist.

Läs också >>

Miljöjournalist får årets Edbergpris

Viktigt fokus på långsiktigt miljöarbete

Krönikör får Edbergpris  –  Hammarström hedrad pristagare

[Bild: Sveriges Radio]

SL

Kommentarer är stängda.