Urbanisering: från landsbygd till stadsbygd

För hundra år sedan levde mindre än fem procent av världens befolkning i städer. År 2008 översteg för första gången i mänsklighetens historia denna andel 50 %. Under de senaste två årtiondena har befolkningen i världens städer ökat med i genomsnitt tre miljoner i veckan.

År 2050 kommer den del av världens befolkning som bor i städer att ha ökat till 70 % – motsvarande 6,4 miljarder människor. Den mesta tillväxten sker i utvecklingsländerna och 63 % av världens stadsbor kommer då att finnas i Asien (Global Report on Human Settlements, 2009).

[Bild: Trendwatching]

SL

One Response to Urbanisering: från landsbygd till stadsbygd

  1. […] Lindgren Labs (Natur, fältbiologi …); bild: […]