Inte mera kärnkraft i Litauen: Ignalina är stängt

Litauen har vid nyåret stängt sitt enda kärnkraftverk – Ignalina – som en förutsättning för medlemskapet i EU.

Ignalinaverket har tillgodosett tre fjärdedelar av Litauens energibehov, men är av samma slag som det som 1986 orsakade katastrofen i Tjernobyl. Säkerheten motiverade stängningen av kärnkraftverket men innebär också att Litauen har gått miste om sin egen billiga energi och blivit mera beroende av Ryssland.

I dessa dagar, då tankarna mera går till den sibiriska vintern än till klimatbluffen med ”global warming”, finns det anledning att fundera över om det inte varit bättre att byta energisystemet mitt i sommaren istället för mitt i vintern, så att befolkningen i Litauen kunnat få dra nytta av sin billigare energi även under resten av vintern. Beslutet är naturligtvis helt politiskt och politiker tänker förstås på sitt eget sätt – om alls.

Läs mera >>
i Dagens Nyheter,  i Göteborgs-Posten, i Svenska Dagbladet, i Sydsvenskan och i Vestmanlands Läns Tidning.

Läs också >>
Handbook about the Ignalina nuclear power plant for the emergency preparedness organizations around the Baltic sea – från Lithuanian Energy Institute – Ignalina Safety Analysis Group – in cooperation with the Swedish Radiation Protection Institute and the Swedish International Project Nuclear Safety.

[Bild: ANP; karta: AFP/Google]

SL

4 Responses to Inte mera kärnkraft i Litauen: Ignalina är stängt

 1. Nej, stängningen av Ignalina är inte alls politisk. Det handlar om säkerhet.

  Egentligen skulle verket aldrig ha byggs, eftersom redan sjävla grund-designen är gravt bristfällig. Att Litauen visste att verket skulle stängas råder ingen tvekan om. Så att påstå att det skulle vara krångligare att byta nu än för ett halvår sedan är trams. Det är Litauen som passat på att nyttja verket så länge de kan, och eftersom tidsgränsen var satt till ”innan 2010” så har de nyttjat all tid de kan för detta.

  • Svenolov Lindgren skriver:

   Tack för din kommentar i naturbloggen – även om den är mera en känsloyttring än ett bidrag i sakfrågan.

   Det är precis som jag redan har skrivit att ”säkerheten motiverade stängningen av kärnkraftverket” men också att stängningen var ”en förutsättning för medlemskapet i EU”.

   Beslutet om stängningen var fattat i EU och beslut i EU är per definition politiska. EU:s beslut skall vi naturligtvis respektera, även om det kan – och får – finnas olika uppfattningar om dem. Med mitt sätt att använda svenska språket var tidsgränsen satt till ”före 2010”.

   En uppfattning är att en förskjutning av tidpunkten för genomförandet med plus/minus sex månader skulle ha varit till nytta för de människor som trots allt blivit drabbade av beslutet – detta borde naturligtvis även politikerna i Litauen ha funderat över.

   Det finns också många som anser – på goda och sakliga grunder – att inga kärnkraftverk någonsin skulle ha fått byggas, eller att nya kärnkraftverk – på motsvarande goda och sakliga grunder – inte skall få byggas i framtiden, men det är helt andra frågor; även de är politiska.

   Det finns en tydlig och uppenbar skillnad mellan vad du tycker är trams och vad jag betraktar som trams, men ändå vill jag ha besvarat din kommentar. Gott Nytt År!

 2. Pjotor skriver:

  Nu kommer medaljens baksida för ett medlemsskap att göra sig påmind. Det blir svårt för människor att acceptera skenande energipriser till förmån för miljön.

  • Svenolov Lindgren skriver:

   Jovisst! Vintern är kall – trots ”global warming” – och det är människor som fryser och som samtidigt har fått ont om pengar. Det är inte stater, nationer eller politiska system som lider av kölden.

   Tack för din kommentar i naturbloggen. Gott Nytt År!