Näverspel i Värmlandsskogen

Längst nere i mitt bibliotek hade jag ett brunt häfte från 1912 som jag har bevarat sedan slutet av 1950-talet. Kanske har det kommit från min mormors boksamling, eller från min fars – jag vet inte säkert.

Om jag ursprungligen sparat boken för att den var gammal och exotisk, kommen från ett annorlunda och för mig då okänt landskap, eller bara för att jag uppskattat den lugna naturdikten minns jag inte. Om skalden visste jag inte någonting förrän nyligen – sedan boken flyttats till Värmland och internet blivit ett dagligt arbetsredskap.

Boken heter Näfverspel i Värmlandsskogen, är skriven av Anners i Raijkula, tryckt i Uppsala 1912 av Almqvist & Wiksells boktryckeri AB och utgiven i Arvika av August Jacobssons bokhandel i distribution.

Anners i Raijkula är pseudonym för Anders Gustaf Hedenskog (1873–1941) som föddes i Krokebol och var son till möbelsnickaren Jacob Andersson. Anders Gustaf (Jacobsson) fick redan som ung pojke arbeta i faderns möbelverkstad och där också praktisera som förman och arbetsledare.

Efter avslutad folkskola och med sina allsidiga och handfasta erfarenheter från verkstaden i Krokebol tog Anders Gustaf plats som snickarlärling i Stockholm och fortsatte vidare till Norrköping där han fullbordade utbildningen till såväl finsnickare som instrumentmakare.

När Anders Gustaf var tjugoett år återvände han till hembygden och etablerade sig i Arvika som egen företagare med försäljning av möbler och musikinstrument. Där tog han efternamnet Hedenskog för att brevbärarna inte skulle förväxla möbelhandlaren Jacobsson med bokhandlaren Jacobsson.

Västra Värmlands Fornminnesförening bildades 1904 på initiativ av Anders Gustaf Hedenskog. Han blev föreningens förste intendent och skänkte till föreningen den samling av föremål med anknytning till allmogekulturen som han själv skapat.

Från denna början byggde Anders Gustaf Hedenskog tillsamman med goda medarbetare successivt upp sitt livsverk – Sågudden i Arvika – till vad den är med samlingar och kulturbyggnader.

Anders Gustaf Hedenskog har beskrivits som en uppmärksammad poet, men utöver Näfverspel i Värmlandsskogen har jag endast funnit ett arbete av honom: Arvika gubbarnas födelsedagsvisor från 1934.

Läs mera om Anders Gustaf Hedenskog >>
i medlemstidskriften Näverluren från Värmlands Hembygdsförbund (2006, nr 4, sidorna 28–29) samt i böcker av Sten Rundkvist 1944 och Gösta Olofsson 2009.

[Bild: Från eget bibliotek]

SL

One Response to Näverspel i Värmlandsskogen

  1. […] Ur boken Näfverspel i Värmlandsskogen tå Anners i Raijkulla. […]