Internationella biodiversitetsåret 2010

2010

Förenta Nationerna har förklarat 2010 som det internationella biodiversitetsåret. Det är en hyllning till livet på jorden och till betydelsen av livets mångfald för våra liv. Världen välkomnas att under 2010 medverka till att skydda livets mångfald på jorden.

Vid invigningen av biodiviersitetsåret i Naturhistoriska Museet i Berlin uppmanade Tysklands förbundskansler Angela Merkel världen att skydda jordens biologiska mångfald:

– The conservation of biological diversity has the same dimension as climate protection. We need a trend reversal – not at some point in the future, but immediately.

Den 30 september 2009 sände Miljödepartementet ett brev till EU:s miljöministrar för att presentera EU-ordförandeskapets satsning för biologisk mångfald.

Andreas Carlgren skriver: ”Att värna den biologiska mångfalden är avgörande för människan och en av de mest krävande utmaningarna vi står inför. Vi miljöengagerade politiker har ett särskilt ansvar för att kommunicera vikten och värdet av biologisk mångfald inom våra regeringar, partier och politiska systemet, men även bredare till näringslivet, lokala aktörer och en bredare allmänhet. Det arbetet vill vi stödja.”

Observera att det står ”Vi miljöengagerade politiker …”.

Det svenska EU-ordförandeskapet har skapat en webbplattform för att bidra till ett lyft för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i den politiska diskussionen. Satsningen skulle ses som en upptakt inför det internationella biodiversitetsåret 2010.

FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) är ett globalt avtal om bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden. Under åren 2009-10 pågår en uppföljning av konventionens mål om att senast 2010 hejda förlusten av biologisk mångfald. 2010-målet är ett svenskt initiativ.

Konventionen UN Convention on Biological Diversity (CBD) omfattas av 192 stater samt EU och beskrivs här på engelska, spanska och franska.

bild: Pawel Flato

Det är naturligtvis internationellt ytterst pinsamt och skamligt för Sverige och för svensk naturvård att i landet inleda bioversitetsåret med en besinningslös jakt på en rödlistad och akut hotad (CR) art som vargen.

Det är svårt att förstå hur miljöministern Carlgren skall kunna se övriga EU:s miljöministrar i ögonen och uppträda som miljöengagerad politiker. Han förlöjligar och drar skam över Sverige.

[Bild: Pawel Flato]

SL

Kommentarer är stängda.