Crafoordpriset till oceanografen Walter Munk

bild: Scripps institution of oceanography

Årets Crafoordpris i geovetenskap har av Kungliga Vetenskaps-akademien tilldelats professor Walter Munk vid Scripps Institution of Oceanography i La Jolla, USA, för hans arbeten om oceanernas cirkulation, tidvatten och vågor samt deras roll i jordens dynamik.

Med rubriken ”Räkna alltid med havet lämnar vetenskapsakademien en populärvetenskaplig presentation om hur den nu 93-årige Walter Munk varit i vetenskapens absoluta frontlinje vid utforskandet av världshavet, som till stora delar har skett under andra hälften av 1900-talet.

Här beskrivs ytvågor, tidvatten, strömmar och interna vågor under ytan liksom poltidvattnet – det enda tidvatten som inte beror på månens och solens gravitationskrafter. Akustisk tomografi är en fjärranalysmetod som grundats på hur lågfrekvent ljud fortplantas i havet med hänsyn till temperatur och strömmar; den utvecklade Walter Munk under 1970-talet.

Walter Munk har haft förmågan att se i helhetsperspektiv och gärna arbetat tvärvetenskapligt för att kunna angripa problem ur nya vinklar. I en publikation redan från år 1952 diskuterar han och biologen Gordon Riley fysikens betydelse för näringstillförseln till växtplankton. När vattnet är stillastående runt plankton tömmer dessa vattnet på näring: för att bevara en hög koncentration av omgivande näring kan växtplankton sjunka eller stiga.

Detta tidiga och framsynta arbete i biologisk oceanografi har under senare år använts vid ekologisk modellering och visar hur Munks stora vetenskapliga bredd har haft betydelse även bortom fysisk oceanografi och geofysisk hydromekanik.

Walter Munk föddes 1917 i Wien, Österrike, men är amerikansk medborgare. Han förvärvade sin PhD i oceanografi 1947 och blev 1954 professor i geofysik vid Scripps Institution of Oceanography.

Crafoords belöning

Crafoordprisets fyra miljoner svenska kronor är ett av världens största vetenskapliga priser; det delas nu ut den 11 maj 2010.

Anna-Greta och Holger Crafoords fond grundades 1980 och det första priset delades ut 1982. Priset delas växelvis ut vart tredje år inom (1.) astronomi och matematik, (2.) geovetenskaper och (3.) biovetenskaper, främst ekologi.

[Se också >> Svenska DagbladetNorra SkåneKristianstadsbladetYstads AllehandaSkånskanVestmanlands Läns TidningSörmlands NyheterGöteborgs-Posten]

Bland några tidigare Crafoordpristagare som jag minns inom gruppen biovetenskap är Carl Woese (2003) som upptäckte gruppen Archaea, encelliga organismer som påträffas i extrema miljöer där andra inte förmår leva; Ernst Mayr (1999) som studerat biologisk utveckling, arters bildande och anpassning till sin omgivning; Edward Wilson (1990) som studerat biodiversitet och dynamik på isolerade öar, samt bröderna Eugene Odum och Howard Odum (1987) som gett ekologin ett nytt ansikte; de grundlade systemekologin och visade hur ekosystem är uppbyggda och hur de fungerar.

[Bilder: Scripps institution of oceanography/Crafoordska stiftelsen]

SL

Kommentarer är stängda.