Naturvård utan vett och kunskap

 

bild: Jim Brandenburg

Sveriges pinsamma inledning av det internationella biodiversitetsåret 2010 har försatt det inavelsskadade och utrotningshotade svenska vargbeståndet i ett ännu sämre genetiskt läge.

Den kunskap som hade kunnat erhållas från stamträdet över de vilda svenska vargarnas släktskap har över huvud taget inte använts av de ansvariga myndigheterna. Detta är kunskap som kostat miljonbelopp av våra skattemedel.

Inom offentlig svensk naturvård råder en i det närmaste total avsak-nad av långsiktighet och koppling till det vetenskapliga kunskapsläget. Det är dags att ge forskningen tillbaka sin rättmätiga plats vid beslut om utrotningshotade djur i Sverige.

Det är naturligtvis inte biologiskt möjligt att skjuta av vargstammen till en bättre hälsa, som en – enligt egen uppgift miljöengagerad – miljö-minister tycks tro. Jakten har bedrivits så att genetiskt viktiga individ riskerar att ha blivit skjutna. De vargar som bär på gener från de två invandrande hanarna, som för första gången på 18 år lyckats tillföra stammen friskt genetiskt material, kan ha dödats under jakten.

Åtta forskare vid Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet – docenten i populationsgenetik Linda Laikre, filosofie doktorn i etologi Sven Jakobsson, professorn i populationsgenetik Nils Ryman, docenten i etologi Cecilia Kullberg, filosofie doktorn i populationsgenetik Lena Larsson, professorn i etologi Tommy Radesäter, professorn i ekologi Birgitta Tullberg och professorn i ekologi Christer Wiklund – försöker i en artikel i Dagens Nyheter att förklara en del.

Det är tråkigt – ja, skandalöst – att jaktministrarna Andreas Carlgren och Eskil Erlandsson inte frågat dem innan de startade sin vettlösa ”naturvårdskampanj” för att ”rädda” vargen. Nu försöker också en politiskt (!?) sakkunnig (!?) i jaktfrågor (!) från jordbruksdepartementet att försvara eländet.

Om Andreas Carlgren skall tillåtas att själv ansvara för både klimat-bluffen och vargslakten så bör regeringen fundera över varför också miljoner av våra skattemedel skall användas för att utbilda och an-ställa kvalificerade och högt kompetenta vetenskapsmän och -kvinnor här i landet.

[Säkert skulle jägarna själva ha tagit hand om slakten på sitt eget sätt och mycket billigare, men det är inte en sådan ordning vi vill ha i Sverige.]

 [Bild: Jim Brandenburg]

SL

Kommentarer är stängda.