”Jakt” med fällor för lodjur ny skandal för svensk naturvård

 

bild: Bernard Landgraf

Världsnaturfonden WWF kräver att lodjursjakt med fällor skall förbjudas i Sverige.

Lodjuren som fångats i fällorna har blivit svårt stressade, många av dem hade skador på tänder och klor och hade träflisor från fällorna i magen. Se och lyssna själv här!

En sammanställning över jakten på lodjur under de 14 åren 1996—2009 har gjorts av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, på uppdrag av Världsnaturfonden. Av de 1130 undersökta lodjuren hade 280 fångats i fällor och bland dem hade 46 procent träflisor i magen sedan de kämpat för att ta sig ut från fällorna. Lodjuren tvingas lida alldeles i onödan.

Naturvårdsverket har godkänt fem typer av fällor, men det finns ingen oberoende kontroll av att bestämmelserna följs. Tre av de godkända fällorna finns inte ens beskrivna hos Naturvårdsverket så det går inte heller att kontrollera om de verkligen är godkända.

Det är skandal att det inte finns kontroll över vilka fällor som används för att fånga lodjur. Under de senaste två åren har också 45 olagliga fällor använts vid fångsten.

Denna sorts ”jakt” är inte godtagbar; det handlar om en simpel slakt. Reglerna är oklara och ogenomtänkta och tillsynen över tillämpningen är likaså ogenomtänkt. Därför måste ”jakten” med fällor förbjudas.

Om någon månad inleds lodjursjakten igen och då blir det alltså åter-igen tillåtet att fånga lodjur i fälla. Hur länge skall skandalen tillåtas att fortsätta?

* * * * *

Från den 15 februari 2010 är det länsstyrelsen som beslutar om skyddsjakt på varg, lo och björn. En Viltförvaltningsdelegation med politiker och representanter för jakt, naturvård och friluftsliv ska inrättas vid Länsstyrelsen i Örebro för frågorna om skyddsjakt.

Naturvårdsverket har redan beslutat hur många djur som högst får skjutas i årets skyddsjakt inom mellersta förvaltningsområdet, där Örebro, Dalarna, Värmland, Västmanland och Västra Götaland ingår.

* * * * *

Redan när lodjursjakten 2009 bara hade pågått i några dagar så hade för många djur blivit skjutna i flera län. I södra Värmland sköts tolv lodjur i stället för de tilldelade sju djuren.

Länsstyrelsen i Värmland har begärt skärpta kontroller. Eftersom jakten ska ske under strikt kontrollerade former skulle Naturvårds-verket se över reglerna till detta år och utreda om de behöver korrigeras. Inför årets jakt har ännu inget meddelats från Naturvårds-verket men länsstyrelsen i Värmland håller på att bygga upp ett sms-system som de hoppas (!) ska fungera.

Naturvårdare i Halland är kritiska till lodjursjakten. Svenska Jägare-förbundets förslag till avlysningsjakt är helt galet menar en natur-vårdsrepresentant i Hallands viltförvaltningsdelegation. Om Jägare-förbundet hade sett på lodjuret ur ett biologiskt perspektiv skulle förslaget snabbt ha hamnat i papperskorgen.

I Hälsingland vill regionavdelningarna av Svenska Rovdjursföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen, Djurens Rätt och Ornitologiska föreningen förbjuda jakt på lodjur i länet.

* * * * *

Läs också >> [4 mars 2010] i Dala-DemokratenNerikes AllehandaNya Värmlands-TidningenSveriges Radio VärmlandVärmlands Folkblad 1Värmlands Folkblad 2Västerbottens-Kuriren.

Läs också >> Björn Ljunggrens insändare i Östersunds-Posten den 17 februari 2010 och Christina Lindbergs debattartikel den 4 mars 2010.

[Bild: Bernard Landgraf]

SL

One Response to ”Jakt” med fällor för lodjur ny skandal för svensk naturvård

  1. […] kommer också att till stor del jagas med fällor trots att det finns rapporter att det i onödan plågar […]