Köpenhamnsmötet utvärderat av miljöjurister i Stockholm

20 februari 2010

 

bild: Stockholms universitet

Stockholms miljörättscentrum vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet och Nätverket för Europarättsforskning anordnade den 2 februari ett seminarium för att utvärdera klimatmötet i Köpenhamn. Flera av talarna hade själva deltagit aktivt vid förberedelserna för förhandlingarna.

Läs vidare >> Miljöjurister utvärderade Köpenhamnsmötet

[Bild: Stockholms universitet]

SL


Vargen är välkommen i Danmark – men inte i Nordanstig

17 februari 2010

 

bild: Jim Brandenburg

Efter nästan 200 år kan vargen vara tillbaka i Danmark. Tidigare har vargar påträffats i norra Tyskland. De kommer från Polen och har lång-samt spridit sig västerut. Sista gången en varg sköts i Danmark var 1813. På Själland tros den ha varit utrotad redan 1513.

Tre personer har sett djuret i trakterna av Jels och Vojens söder om Kolding på södra Jylland. En slädhund av rasen Alaska Mallamut – som både till utseende och storlek mycket väl kan förväxlas med en varg – har anmälts som bortsprungen i området sedan före julhelgen och komplicerar nu bedömningen av iakttagelsen.

Om det skulle vara en varg så skall den hälsas välkommen, eftersom den kommer att berika dansk natur. Dessutom är vargen fridlyst enligt ett EU-direktiv. Viltvårdskonsulenterna på Jylland är ense: om det är en varg så ska den inte skjutas.

Det finns här ändå anledning att fundera över vad det är för slags journalistik i Sverige som orsakar att artiklar rubriceras varning för vargen. Är detta något som också kommer från riksdagshusets källare?

”Vargen kommit till Jylland?” finns att läsa i Hufvudstadsbladet. – ”Dansk varg bortsprungen slädhund?” finns att läsa i Allehanda; Barometern; Eskilstuna-Kuriren; Norran; Norrköpings Tidningar; Piteå-Tidningen; Skånskan; Svenska Dagbladet; och i Östgöta Correspondenten. – ”Varning för varg – i Danmark” finns att läsa i Borås Tidning; Dagens Nyheter; Göteborgs-Posten; Norran; Norra Skåne; Sydsvenskan; Västerbottens-Kuriren och i Ystads Allehanda.

* * * * *

Egentligen är det enbart pinsamt när en samling från en redan tönt-stämplad obygd försöker skapa rubriker om ingenting och göra dålig reklam för sin egen kommun, men ändå har de nu lyckats visa upp sitt ingenting i Stockholmstidningarna.

Nordanstig ska hållas vargfritt, låter budskapet. Men här finns ett par ”men” …

Men nummer ett. Det finns ännu inga kända vargrevir i Nordanstig. Det har inte funnits några problem med vargar som passerat länsgränsen eller ofredat boskap i kommunen.

Men nummer två. Detta är inte någon kommunal fråga; kommunen har inte någon beslutanderätt om rovdjursfrågor. Det är länsstyrelsen och viltförvaltningsdelegationen som fattar sådana beslut.

Kanske är detta tänkt som ett politiskt utspel för att vinna röster inför valet, för att få jägare och andra med sig. Som politisk fråga kan den också innebära en grov undervärdering av väljarna.

Antagandet att ”vargförbudet i Nordanstig kommer att ge eko över hela världen” är säkert grovt överdrivet. Den internationella pressen har mera intressanta ämnen att behandla än vargar som inte finns i en by som nästan inte finns.

Naturligtvis har många redan skrattat åt beslutet i Nordanstigs kommunfullmäktige; men vem bryr sig om Nordanstig?

Nordanstig är en liten kommun med knappt tiotusen invånare, längst ner på listan över Sveriges sämsta kommuner som nummer 282 av 290. Nordanstig ligger i Hälsingland, i nordöstra Gävleborgs län och gränsar i norr till Sundsvall och i söder till Hudiksvall .

Norrhälsinge miljökontor är gemensamt för Nordanstig och Hudiksvall och där arbetar 15 personer i gemensamma lokaler i Hudiksvall med frågor om miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll, cesiumanalyser, radonmätningar, provtagning av dricksvatten och naturvård (?).

I Nordanstig bor omkring 9750 personer och kommunens verksamhet angår alla som bor i Nordanstig. Totalt arbetar omkring 900 personer i verksamheten. Ytterst ansvariga för verksamheterna är de 31 politikerna i kommunfullmäktige. I kommunens förteckning över fullmäktigeledamöter finns bara 30: 4 (m), 10 (c), 2 (fp), 1 (kd), 1(mp), 1 (sd), 11 (s). De flesta har vanliga arbeten på dagarna och ägnar sig åt politik på sin fritid; många av dem sitter också med i nämnder eller styrelser.

I tidningen Hela Hälsingland skriver signaturen Dansar med vargar
– Borde inte våra politiker vara glada åt att någon överhuvudtaget vill etablera sig i vår kommun, oavsett om man är varg eller inte varg. – Man får ju skämmas!
och signaturen Utflyttad skriver
– Men jisses vad pinsamt … är det så här vi ska visa upp oss?! Men allt går ju hand i hand: högst arbetslöshet, lägst utbildning, mest sjuka, mest antivarg …
– Inte konstigt om vettigt folk flyr fältet.
– Vargen har inte dödat någon på 200 år. Getingen dödar två personer per år i Sverige. Vilken kommun ska satsa på att bli getingfri zon?!

[Bild: Jim Brandenburg]

SL


Sundsvall är Sveriges friluftskommun 2010

12 februari 2010

 

bild: Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun fick idag priset som Sveriges friluftskommun 2010.

Priset Sveriges friluftskommun 2010 delades ut av Naturvårdsverket, Sveriges kommuner och landsting, Sveriges kultur- och friluftschefers förening, Svenskt friluftsliv och Svenska ekoturismföreningen. Priset är 50 tusen kronor till arbete med friluftsliv inom kommunen.

Det som gjorde Sundsvall till vinnare är kommunens samverkan med ett stort antal aktörer, dess långsiktiga friluftsstrategi och markinköp av tätortsnära natur. Sundsvall fick högst poäng i en undersökning bland alla Sveriges kommuner med avseende på planering för friluftsliv, information och samarbete kring friluftsliv och friluftsaktiviteter.

Sundsvall fick 31,5 poäng och på delad andra plats kom Kristianstad och Örnsköldsvik med 30,0 poäng.

Nyheten presenterades av Sveriges Radio P4 Västernorrland, men vid en webbsökning med sökorden ”friluftskommun 2010” blev det inga träffar hos Dagbladet i Sundsvall, Sundsvalls Tidning eller Örnskölds-viks Allehanda.

Norran i Skellefteå kunde berätta att ”Sundsvalls kommun som frilufts-kommun fick högst poäng i undersökningen av alla Sveriges kommu-ner; Skellefteå hamnade på delad 13:e plats” och Norrbottens-Kuriren att ”länets bästa friluftskommun är Kalix som kom på 14:e plats i riks-rankingen där Sundsvall vann; tvåa i länet – och totalt 31:a – blev Luleå följt av Haparanda, Arjeplog och Piteå”.

”Kristianstad kommun vann inte – men segrade ändå” – är de lokala representanternas tolkning av den delade andraplaceringen.

[Bild: Sundsvalls kommun]

SL


Ny EU-märkning för ekologiska produkter

08 februari 2010

 

bild: Dusan Milenkovic

EU-kommissionen har i dag, den 8 februari, offentliggjort vinnaren i tävlingen om en logotyp för märkning av ekologiska produkter.

Från och med den 1 juli 2010 kommer denna märkning att vara obligatorisk för alla färdigförpackade ekologiska produkter som produceras i en EU-medlemsstat och som uppfyller kraven.

Det vinnande bidraget kommer från Dusan Milenkovic, en student från Tyskland, som fick 63 % av de sammanlagda rösterna för sitt ”Europalöv”.

De senaste två månaderna har ungefär 130 000 personer deltagit i en omröstning på internet mellan tre finalister för att välja ut den nya symbolen. Vid den officiella prisceremonin i Bryssel i juli kommer vinnaren att få 6000 euro, och andra och tredjepristagarna 3500 respektive 2500 euro.

[Bild: vinnande bidraget av Dusan Milenkovic]

SL


Vindkraft för nyfikna

05 februari 2010

 

bild: Vindlov

Att söka tillstånd för vindkraftverk kan vara komplicerat och tidskräv-ande. Det finns många aspekter att ta hänsyn till och flera myndig-heter är berörda.

En ny webbplats som startades igår – vindlov.se – riktar sig till privat-personer, organisationer, företag och myndigheter som är intressera-de av vindkraftverk. Här finns samlat det du bör tänka på när du ska sätta upp vindkraftverk, oavsett om det gäller ett litet vindkraftverk på gården eller en stor vindkraftpark till havs.

Den som vill veta vilka tillstånd som krävs för att bygga vindkraftverk kan nu få svar på ett och samma ställe och slippa leta runt hos flera olika myndigheter.

Från augusti 2009 gäller nya regler för att underlätta tillstånd för vind-kraftverk och undvika dubbelprövningar.

Dessa myndigheter har medverkat till webbplatsen Vindlov: Banverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyn-digheten, Försvarsmakten, Lantmäteriet, Länsstyrelserna, Naturvårds-verket, Post- och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sjöfartsverket, SMHI, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges kom-muner och landsting, Svenska kraftnät, Transportstyrelsen och Väg-verket.

[Bild: Vindlov]

SL


Spåren förskräcker …

01 februari 2010

 

I Hasselforsreviret återstod en enda tillåten varg att skjuta under årets licensjakt.

Trots att det fanns en jaktledare med ansvar för att jakten säkert skulle avbrytas så fort den enda vargen skjutits så blev på torsdagen ändå två vargar skjutna inom loppet av en timme.

Den ena vargen dödades omedelbart, den andra försvann in i skogen – skadeskjuten. En person är misstänkt för grovt jaktbrott.

Naturskyddsföreningen fördömer brottet och ser det inträffade som en ren provokation mot naturvårdsintressena.

Åtta personer har förhörts av polisen, som nu har förstått att ”det har gått snett till”. Polisen behöver ändå jobba vidare med jaktbrottet och skall hålla flera förhör under den här veckan.

Utredningen om den skadeskjutna vargen i Hasselforsreviret kommer att pågå i flera veckor till. Ett tiotal personer har nu förhörts, och kompletterande förhör ska göras med några av dem.

Polisen kommer ändå troligen att avskriva ärendet eftersom bevis-materialet är sprunget till skogs och har sökt skydd inom ett annat polisdistrikt. Den skadeskjutna vargen lyckades ta sig över gränsen till Värmlands län.

Vargens sovplats hittades i Örebro län men spåren fortsatte vidare över länsgränsen. Nya vargspår påträffades vid Bäckhammar i Kristinehamns kommun. Spåren tyder på att vargen använder alla fyra benen för att ta sig fram och den tycks inte halta. Blodfläckar påträffades men om såret hade varit större hade det blött mera ymnigt. Sökandet efter den skadeskjutna vargen avblåstes på fredagen klockan 13.

Spåren efter jägarministrarnas Carlgren & Erlandsson naturvårds-kampanj för att öka vargstammens genetiska variation (?) är förskräckande.

bild: Nerikes Allehanda/Håkan Risberg

[Bild: Nerikes Allehanda/Håkan Risberg]

SL