Vindkraft för nyfikna

 

bild: Vindlov

Att söka tillstånd för vindkraftverk kan vara komplicerat och tidskräv-ande. Det finns många aspekter att ta hänsyn till och flera myndig-heter är berörda.

En ny webbplats som startades igår – vindlov.se – riktar sig till privat-personer, organisationer, företag och myndigheter som är intressera-de av vindkraftverk. Här finns samlat det du bör tänka på när du ska sätta upp vindkraftverk, oavsett om det gäller ett litet vindkraftverk på gården eller en stor vindkraftpark till havs.

Den som vill veta vilka tillstånd som krävs för att bygga vindkraftverk kan nu få svar på ett och samma ställe och slippa leta runt hos flera olika myndigheter.

Från augusti 2009 gäller nya regler för att underlätta tillstånd för vind-kraftverk och undvika dubbelprövningar.

Dessa myndigheter har medverkat till webbplatsen Vindlov: Banverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyn-digheten, Försvarsmakten, Lantmäteriet, Länsstyrelserna, Naturvårds-verket, Post- och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sjöfartsverket, SMHI, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges kom-muner och landsting, Svenska kraftnät, Transportstyrelsen och Väg-verket.

[Bild: Vindlov]

SL

One Response to Vindkraft för nyfikna

  1. […] ny webbplats som startades i torsdags riktar sig till privatpersoner, organisationer, företag och myndigheter […]