Stockholm Water Prize 2010 till professor Rita Colwell

24 mars 2010

 

bild: Univ. Maryland

Efter banbrytande forskning för förebyggande av vattenburna infek-tionssjukdomar har nu den amerikanska folkhälsokämpen professor Rita Colwell belönats med Stockholm Water Prize 2010.

Hon är nu 76 år gammal och internationellt vida erkänd som en av århundradets mest inflytelserika röster inom vetenskap, teknik och politik i förening med hälsa och vatten. På ett enastående sätt har hon bland annat bidragit till att förhindra spridningen av kolera, den vattenburna sjukdom som smittar miljontals människor och årligen leder till omkring 120 000 dödsfall.

Läsa mera >> om professor Rita Colwell

[Bild: Univ. Maryland]

SL


Bättre med kompetens och kvalitet än med enbart hastighet

19 mars 2010

 

bild: Lunds Tekniska Högskola

En kommun beviljade bygglov i strid mot detaljplanen och utan att höra grannarna. Länsstyrelsen gav kommunen bakläxa – men ändå fortsätter bygget. Detta är en beskrivning av plan- och bygglagen i den svenska verkligheten.

När han förstod att grannen fått bygglov för att lägga sitt hus så att det skymmer hela utsikten försökte han först prata med grannen. När det inte hjälpte överklagade han till länsstyrelsen och fick rätt.

Men varken grannen eller kommunen tycks bry sig om vad länsstyrelsen säger.

– Jag tycker inte att kommunen ska kunna köra över mig när en myndighet över dem har beslutat. Länsstyrelsen säger ju att de har gjort fel.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att det faktum att grannarna inte hörts före beslut om bygglov innebär en så allvarlig brist i handlägg-ningen att beslutet ska upphävas och ärendet återförvisas till bygg-nadsnämnden för förnyad handläggning.

Kanske har svartbyggaren ändå redan fått löfte av kommunen att det ska ordna sig …?

* * * * *

Ett bostadsområde i Värmland är avsett för enplanshus men ändå skjuter husen upp i två våningar.

Detta är en annan beskrivning av plan- och bygglagen i den svenska verkligheten. Listan över kommunal illvilja och oförmåga kan lätt göras lång.

– Det skulle i princip gå att bygga ett kyrktorn på området, om man ska dra till med en ytterlighet, konstaterar bygglovschefen i Arvika. Det saknas mått på maximal byggnadshöjd, totalhöjd och takvinkel.

Flera hus i det här området kan uppfattas som tvåvåningshus, men det skulle ingen beviljas bygglov för. Genom att tillämpa en paragraf om ”mindre avvikelse” kan ändå bygglov beviljas och detaljplanen ställer inget krav på hur högt ett enplanshus får bli.

*  *  *  *  *

Nu skall ingen behöva vänta längre än tio veckor på besked om sitt bygglov. Regeringen har i den gångna veckan presenterat en ny plan- och bygglag.

Samtalet som refereras av Sveriges Radio ger mig ett intryck av Kalle Anka och Pelle Jöns:

– Men om kommunen ska ge så här snabbt besked, finns det inte större risk att det faktiskt blir något fel?

– Nej, därför att flera kommuner klarar detta till och med mycket bra, svarade den ansvarige miljöministern Andreas Carlgren och försökte därmed dölja det allvarliga problemet: alla de kommuner som inte klarar av detta.

Varför skulle det nya kunna bli bättre än det gamla och vanliga, så länge det är samma människor som skall hantera problemen? Just de människor som ändå inte kan …

– Sluta skyll ifrån er, och lär er göra ert jobb, kommenterade länsombudet för Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

[Bild: Lunds Tekniska Högskola]

SL


Årets naturbild

05 mars 2010

 

Årets Bild är Sveriges största och äldsta fototävling för professionella fotografer. Den arrangeras av Årets Bild Sverige AB som ägs av Press-fotografernas Klubb Sverige och hölls första gången 1942. I dag delades priserna ut i tävlingens 13 klasser i Örebro.

Klassen Årets Naturbild

1. Tord Olsson, Östgöta Correspondenten
Bilden av knölsvanen togs vid Rosenkällasjön i slutet av juli förra året.

2. Sven-Olof Ahlgren, Upsala Nya Tidning
Bilden av de båda kärrsnäpporna togs på Öland i somras.

3. Staffan Widstrand, Frilansfotograf

bild: Staffan Widstrand
Staffan Widstrand

[Bild: Staffan Widstrand]

SL


Hittills utan jämförelse …?

05 mars 2010

 

Rikets nuvarande miljöminister har talat – nu igen. Ännu är det inte helt klart om det också nu är med samma naturvetenskapliga och tekniska kunskap och kompetens som när han tidigare talat om bland annat stora vägbyggen, globalt klimat och vargars genetik.

Vid en presskonferens i torsdags talade han om regeringens beslut om en vindkraftspark, hittills utan jämförelse, med 1101 vindsnurror i Mark-bygden i Piteå kommun.

bild: Nya Wermlands-Tidningen

En Markbygden-bo skriver att ”då har regeringen godkänt den största miljöförstöringen i Norrbotten någonsin. Piteå kommun – kalla er aldrig mer för en miljövänlig kommun. Tänk om vi istället lyckats locka till oss turism för jakt och fiske i näst intill orörd och tyst, viltrik vildmark i Mark-bygden. Skäms Piteå kommun.

Flera andra är också kritiska till detta märkliga energiprojekt. Inter-nationellt är vindkraften inte längre på frammarsch.

Regeringens tillstånd betyder inte att hela vindkraftparken kommer att byggas. En utbyggnad kommer att kräva ekonomiska och industriella ansträngningar; investeringen beräknas till mellan 40 och 60 miljarder kronor. Detta förutsätter en långsiktig energipolitik som också garan-terar lönsamhet under många år framåt.

* * * * *

Flera källor meddelade att miljöministern hotat med att stoppa vargjakten:
Dagens Nyheter: Miljöministern hotar stoppa vargjakten
Dala-Demokraten: Vargjakten kan dras in
Svenska Dagbladet: Carlgren hotar dra in vargjakt
Värmlands Folkblad: Ministern skärper tonen – varg ska planteras ut

I en artikel i Nya Wermlands-Tidningen dementerar emellertid miljö- och jaktministern dessa uppgifter: ”Jag hotar inte att stoppa vargjakten”.
– Något sådant har jag aldrig varit inne på. Vad jag säger är att långsiktigt förutsätter licensjakt att vi har lyckats göra vargstammen friskare.

Hur han tänker göra vargarna friskare är inte helt klart. De som tidigare skjutits visades efter undersökning ha varit helt friska.

* * * * *

Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Svenska Rovdjursföre-ningen och Djurskyddet Sverige har nu enligt pressuppgift lämnat in sin anmälan till EU-kommissionen om årets licensjakt på varg. Slutligt är det EU-domstolen som skall avgöra om Sverige gjort sig skyldig till brott genom överträdelse av art- och habitatdirektivet.

[Bild: Nya Wermlands-Tidningen]

SL


Årets bästa biologilärare

03 mars 2010

 

bild: Peter Billsten

Kungliga Vetenskapsakademien har tilldelat Helena Hörvin Billsten från Katedralskolan i Lund 2010 års Ingvar Lindqvistpris i biologi för att hon inspirerar sina elever genom innovativ och varierad under-visning med inslag av diskussion, tävlingar och ”miniprojekt” förutom faktainformation och laborationer. Evolution, cellbiologi och existen-tiella frågor belyses i samma atmosfär av utmaning och gemenskap.

Vid Ingvar Lindqvistdagen – en dag med fokus på lärare – som hålls den 29 mars 2010 klockan 13.00—18.00 i Bijersalen, Kungliga Veten-skapsakademien [Lilla Frescativägen 4A, Stockholm] berättar Helena Hörvin Billsten om hur man med spännande och intressanta exempel inom biologin stimulerar inlärningen och väcker elevernas intresse och engagemang. Anmälan skall göras på webbsidan senast den 25 mars 2010.

Ingvar Lindqvist (1921-1991) var ledamot av Kungliga Vetenskaps-akademien och som akademiens preses under åren 1987 – 1991 också en mycket initiativrik företrädare för akademin.

Ingvar Lindqvist var från 1962 professor i kemi vid dåvarande Lant-brukshögskolan i Uppsala – nuvarande Sveriges Lantbruksuniversitet. Han disputerade i kemi vid Uppsala universitet 1950 på en avhandling om isopolymolybdater och fortsatte som docent vid Uppsala universitet forskning också inom andra områden av komplexkemin.

Ingvar Lindqvist hade stor betydelse som nydanare inom såväl forsk-ning som utbildning och som förespråkare för internationell utvärdering av forskningskvalitet.

Tidigare mottagare av Kungliga Vetenskapsakademiens Ingvar Lindqvistpris i biologi:
2009 – Bo Bergström, Hedemora
2008 – Erik Troeng, Sandviken
2007 – Lena Lundqvist, Malmö
2006 – Guje Olsson, Nykvarn
2005 – Svenolov Lindgren, Storfors
2004 – Bo Widerberg, Göteborg
2003 – Ingela Härnulv, Botkyrka
2002 – Ulf Rydmark, Haninge
2001 – Inga-Lill Sund, Stockholm
2000 – Elisabeth Strömberg, Uddevalla

Läs också >> i Sydsvenskan.

[Bild: Peter Billsten]

SL