Årets bästa biologilärare

 

bild: Peter Billsten

Kungliga Vetenskapsakademien har tilldelat Helena Hörvin Billsten från Katedralskolan i Lund 2010 års Ingvar Lindqvistpris i biologi för att hon inspirerar sina elever genom innovativ och varierad under-visning med inslag av diskussion, tävlingar och ”miniprojekt” förutom faktainformation och laborationer. Evolution, cellbiologi och existen-tiella frågor belyses i samma atmosfär av utmaning och gemenskap.

Vid Ingvar Lindqvistdagen – en dag med fokus på lärare – som hålls den 29 mars 2010 klockan 13.00—18.00 i Bijersalen, Kungliga Veten-skapsakademien [Lilla Frescativägen 4A, Stockholm] berättar Helena Hörvin Billsten om hur man med spännande och intressanta exempel inom biologin stimulerar inlärningen och väcker elevernas intresse och engagemang. Anmälan skall göras på webbsidan senast den 25 mars 2010.

Ingvar Lindqvist (1921-1991) var ledamot av Kungliga Vetenskaps-akademien och som akademiens preses under åren 1987 – 1991 också en mycket initiativrik företrädare för akademin.

Ingvar Lindqvist var från 1962 professor i kemi vid dåvarande Lant-brukshögskolan i Uppsala – nuvarande Sveriges Lantbruksuniversitet. Han disputerade i kemi vid Uppsala universitet 1950 på en avhandling om isopolymolybdater och fortsatte som docent vid Uppsala universitet forskning också inom andra områden av komplexkemin.

Ingvar Lindqvist hade stor betydelse som nydanare inom såväl forsk-ning som utbildning och som förespråkare för internationell utvärdering av forskningskvalitet.

Tidigare mottagare av Kungliga Vetenskapsakademiens Ingvar Lindqvistpris i biologi:
2009 – Bo Bergström, Hedemora
2008 – Erik Troeng, Sandviken
2007 – Lena Lundqvist, Malmö
2006 – Guje Olsson, Nykvarn
2005 – Svenolov Lindgren, Storfors
2004 – Bo Widerberg, Göteborg
2003 – Ingela Härnulv, Botkyrka
2002 – Ulf Rydmark, Haninge
2001 – Inga-Lill Sund, Stockholm
2000 – Elisabeth Strömberg, Uddevalla

Läs också >> i Sydsvenskan.

[Bild: Peter Billsten]

SL

One Response to Årets bästa biologilärare