Bättre med kompetens och kvalitet än med enbart hastighet

 

bild: Lunds Tekniska Högskola

En kommun beviljade bygglov i strid mot detaljplanen och utan att höra grannarna. Länsstyrelsen gav kommunen bakläxa – men ändå fortsätter bygget. Detta är en beskrivning av plan- och bygglagen i den svenska verkligheten.

När han förstod att grannen fått bygglov för att lägga sitt hus så att det skymmer hela utsikten försökte han först prata med grannen. När det inte hjälpte överklagade han till länsstyrelsen och fick rätt.

Men varken grannen eller kommunen tycks bry sig om vad länsstyrelsen säger.

– Jag tycker inte att kommunen ska kunna köra över mig när en myndighet över dem har beslutat. Länsstyrelsen säger ju att de har gjort fel.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att det faktum att grannarna inte hörts före beslut om bygglov innebär en så allvarlig brist i handlägg-ningen att beslutet ska upphävas och ärendet återförvisas till bygg-nadsnämnden för förnyad handläggning.

Kanske har svartbyggaren ändå redan fått löfte av kommunen att det ska ordna sig …?

* * * * *

Ett bostadsområde i Värmland är avsett för enplanshus men ändå skjuter husen upp i två våningar.

Detta är en annan beskrivning av plan- och bygglagen i den svenska verkligheten. Listan över kommunal illvilja och oförmåga kan lätt göras lång.

– Det skulle i princip gå att bygga ett kyrktorn på området, om man ska dra till med en ytterlighet, konstaterar bygglovschefen i Arvika. Det saknas mått på maximal byggnadshöjd, totalhöjd och takvinkel.

Flera hus i det här området kan uppfattas som tvåvåningshus, men det skulle ingen beviljas bygglov för. Genom att tillämpa en paragraf om ”mindre avvikelse” kan ändå bygglov beviljas och detaljplanen ställer inget krav på hur högt ett enplanshus får bli.

*  *  *  *  *

Nu skall ingen behöva vänta längre än tio veckor på besked om sitt bygglov. Regeringen har i den gångna veckan presenterat en ny plan- och bygglag.

Samtalet som refereras av Sveriges Radio ger mig ett intryck av Kalle Anka och Pelle Jöns:

– Men om kommunen ska ge så här snabbt besked, finns det inte större risk att det faktiskt blir något fel?

– Nej, därför att flera kommuner klarar detta till och med mycket bra, svarade den ansvarige miljöministern Andreas Carlgren och försökte därmed dölja det allvarliga problemet: alla de kommuner som inte klarar av detta.

Varför skulle det nya kunna bli bättre än det gamla och vanliga, så länge det är samma människor som skall hantera problemen? Just de människor som ändå inte kan …

– Sluta skyll ifrån er, och lär er göra ert jobb, kommenterade länsombudet för Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

[Bild: Lunds Tekniska Högskola]

SL

Kommentarer är stängda.