Vetenskapligt bedrägeri

 

Dagens tidningar och media lämnar nya uppgifter om den tragiska historien om den för mord tvivelaktigt dömde Thomas Quick, i dag Sture Bergwall. Några förkolnade benbitar var en del av bevisningen vid rättegången för tolv år sedan.

Den tidigare överåklagaren påstår att han ”anlitade den bästa expertisen på den tiden”.

Professorerna Per Holck och Richard Helmer var de två utländska benexperter som för tingsrätten intygade att benfragmenten kommer från en människa, troligen en yngre person.

Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, har undersökt fragmenten och visat att de inte är ben utan trä, limliknande material och syntetmaterial.

bild: Derocz

”Benfiaskot” är symptomatiskt för hela utredningen och flera veten-skapsmän har satt sin ära i pant för att få Quick fälld, säger en advokat.

Osteoarkeologen Ylva Svenfelt, expert på brända ben, är mycket kritisk mot professorerna från rättegången. Hon säger:
– Har man arbetat med brända benmaterial ser man direkt att det här inte är ben. Jag kan inte tolka det här på annat sätt än att det är vetenskapligt bedrägeri.

I en debattartikel i DN ifrågasätter Ylva Svenfelt de båda professor-ernas slutsatser – de som påstods utgöra den tidens bästa expertis.

I professorernas utlåtanden finns sådana tveksamheter att de saknar trovärdighet. Diskussionen handlar inte bara om osteologiska metod-problem, utan den handlar också om frågor som rör rättssäkerhet och en möjlig övertro på vetenskapen.

Läs också >> i Dagens nyheter och i Svenska Dagbladet

[Bild: Derocz]

SL

One Response to Vetenskapligt bedrägeri

  1. Ulpa.L skriver:

    När är det tänkt att dessa professorer skall lagföras för sitt bedrägliga beteende? Men de har väl ”frisedel” utan ansvar som brukligt är i dessa kretsar.