Stora brister – trots magnifik rektorskedja

 

Högskoleverket kritiserar Linnéuniversitetet för stora brister på programmet för biblioteks- och informationsvetenskap.

En grupp studenter vid Linnéuniversitet har till Högskoleverket gjort en anmälan om brister på programmet.

bild: Claire Brownell

Av Högskoleverkets beslut 2010-04-01 framgår att det har funnits stora brister på programmet för biblioteks- och informationsvetenskap som närmast tyder på att det har förekommit strukturella problem. Verket riktar därför kritik mot universitetet.

Högskoleverket är från ett rättssäkerhetsperspektiv särskilt kritiskt till hur hanteringen av kursplanerna har gått till. Högskoleverket vill fram-hålla att för studenternas rättssäkerhet är det av yttersta vikt att kursplaner fastställs på korrekt sätt och att ändringar som har retro-aktiv verkan endast görs i undantagsfall.

Också flera andra är missnöjda med Linnéuniversitetet.

Läs också >>
Lullull och stiliga möbler i stället för god vetenskap

[Bild: Claire Brownell]

SL

Kommentarer är stängda.