En fältbiolog som funnit sin rätta väg

 

Per Kornhall var biologilärare vid Livets Ords skola i Uppsala. Där lärde han eleverna att tro på den bibliska skapelseberättelsen. Samtidigt utbildade han sig till forskare i växtbiologi vid Uppsala universitet. Gradvis växte hans tvivel allt starkare.

Det var fruktansvärt roligt att undervisa, när jag var mera frispråkig och att se blicken i deras ögon när de började tänka själva.

– Sedan kunde de i alla fall inte säga att vetenskapsmän är dumma i huvudet, när de väljer att tro på evolutionen, och inte heller att de gör det för att de inte tror på gud.

Vetenskapsmännen drar en slutsats av det de faktiskt ser, berättar den före detta kreationisten i ett samtal med Daniel Olsson.

Vardagen i Livets Ords skola skiljer sig kraftigt från den vanliga skolan, menar Per Kornhall. Ändå liknar den i mycket andra skolor jag känner till.

– I början försökte jag följa alla föreskrifter, då skulle vi också ha uniform, vi skulle ha kavaj och slips och allt det där.

– När läraren kom in i klassrummet skulle eleverna stå kvar vid sina bänkar till dess man sagt ”godmorgon” och de fått tillåtelse att sätta sig ner. Det står i reglerna att de ska stå i bänkarna och besvara lärarens hälsning. Men sådant klarade jag bara inte. Jag ville ha ett annat förhållande till mina elever.

Friskolor startas därför att föräldrarna inte vill att deras barn ska umgås med andra barn och möta deras åsikter. Därför vill man sätta dem för sig själva. Skolorna startas i opposition mot det omgivande samhället. Den religiösa inramningen i skolan betonas: varje dag börjar med en morgonbön och varje vecka hålls en gudstjänst för alla eleverna.

På en högstadieskola i Sverige, finansierad av svenska skattemedel, satt jag och bara tänkte att jag vill inte – jag vill inte ha mina barn här.

 

Eva Wernlid
Lektor Per Kornhall

 

Digital kompetens är en viktig del av biologiundervisningen, och det är viktigt att eleverna utvecklar sin förmåga att dra nytta av de möjligheter som IT-utvecklingen har skapat. Idag sker kommunikation, datainsamling och databearbetning digitalt, både inom forskarvärlden, i näringslivet och i det övriga samhället.

Detta måste naturligtvis också skolan ta fasta på, så att eleverna som en integrerad del av ämnesundervisningen också ges möjlighet att utveckla den digitala kompetens som de behöver.

Undervisning skall inte enbart bestå av en serie förklaringar som eleverna ska kunna återge. De måste också få uppleva hur naturvetenskaplig forskning och kunskapsbildning går till i verkligheten. Därvid spelar datoranvändningen en viktig roll.

Visualiseringar kan förklara svåra begrepp och animationer och korta filmer kan klargöra funktioner, processer och förlopp. För att eleverna ska förstå biologiska beskrivningar och förklaringar är det viktigt att de också får undersöka objekt och fenomen ur olika synvinklar, och att de själva får göra laborationer och experiment. Biologin kan också göras begriplig genom digitala laborationer.

* * * * *

För några år sedan belönades Per Kornhall som förste svensk med European Science Teaching Award för exellence in physics teaching, trots att fysik egentligen inte är hans område.

Materialet handlade bland annat om Einsteins relativitetsteori, Big Bang och atombombens födelse. Han angrep ämnet från ett annorlunda håll och är säker på att tankesättet går att tillämpa inom flera andra ämnen.

* * * * *

Läs också >>

Det är lättare att bli manipulerad än folk tror. Dagens Nyheter, 2010-04-20

Per Kornhall. Personlig webbsida och blogg.

Teaching in Sweden: tackling creationism, making waves, Science in School, Issue 10, Winter 2008, pages 88 – 93.

 

Böcker att läsa >>

Dawkins, 2007   Kornhall, 2008   Kornhall, 2010

Richard Dawkins, 2007: Illusionen om Gud.

Per Kornhall, 2008: Skapelsekonspirationen – funamentalisternas angrepp på utvecklingsläran.

Per Kornhall, 2010: Livets Ord – kontroll och manipulation i Jesu namn.

 

Recension. Joakim Molander: Skrämmande inblick i sektlivet, SvD Kultur, 24 maj 2010

 

[Bilder: Leopard förlag]

SL

 

Kommentarer är stängda.