Varningsklocka om vårt kemiska samhälle

 

Under min livstid – efter andra världskriget – har ett kemikalie-samhälle vuxit fram med hundra-tusentals kemikalier som många är giftiga för såväl oss människor som för andra levande varelser.

 bild: Folkets Bio

I den nya filmen Underkastelsen visar Stefan Jarl hur vi människor underkastar oss sådant som vi vet är skadligt för oss. Barnen idag föds med ökande mängder kemikalier i sina kroppar och de nyfödda har högre koncentrationer i sina kroppar än mammorna.

Guide i filmen är Åke Bergman – professor i miljökemi vid Stockholms universitet – som tillsamman med forskare från USA, Kanada, Storbri-tannien, Tyskland, Schweiz, Spanien, Finland, Danmark och Sverige ger skrämmande fakta om hur lite vi vet om vilka faror det innebär, särskilt när olika kemikalier blandas.

Ingen vet riktigt hur mycket kemikalier en vanlig människa har i sitt blod. Gifterna lagras i kroppen och ingen vet heller riktigt hur de påver-kar oss på sikt. Särskilt angeläget är det att reducera mängden kemikalier i barn.

Industrin påstår att det är dyrare att förbjuda användningen av vissa kemikalier än att låta dem fortsätta spridas, men med vilken rätt?

Spridningen av kemikalier jorden runt är ett lika stort problem för mänskligheten som det så stort uppmärksammade ”hotet” från ett variabelt klimat, men den kan ändå pågå i tysthet. Bland politiker och allmänhet i det lilla Sverige väcker den inte ens samma uppmärksam-het som jakten på några oskyldiga rovdjur.

Kemikalierna i våra samhällen är en fråga som borde engagera alla – men vem har modet och vem har kunskapen?

Filmen Underkastelsen har i veckan haft premiär i Köpenhamn och visats på ett antal biografer i Sverige. I svensk TV kommer den att visas nästa år.

 

Läs recensionerna >>
Min son föddes med kemikalier i kroppen, av Ewa Jacobsson – Afton-bladet, 23 april 2010
Underkastelsen, av Helena Lindblad – Dagens Nyheter, 23 april 2010
Underkastelsen, av Mats Bråstedt – Expressen, 22 april 2010
Otäckt men hoppfullt klarspråk, av Malin Lindroth – GT, 21 april 2010
Stefan Jarl tar prov på världen, av Jeanette Gentele – Svenska Dag-bladet, 21 april 2010
Tungt budskap från Stefan Jarl, av Karoline Eriksson – Svenska Dag-bladet, 22 april 2010
Underkastelsen, av Michael Tapper – Sydsvenskan, 23 april 2010
De oföddas försvarare, av Annika Gustafsson, – Sydsvenskan, 24 april 2010
En dokumentär rysare i tiden, av: Björn G Stenberg – Upsala Nya Tid-ning, 23 april 2010
Underkastelsen, av Lars Böhlin – Västerbottens Folkblad, 23 april 2010

[Bild: Folkets Bio]

SL

5 Responses to Varningsklocka om vårt kemiska samhälle

 1. Liberal skriver:

  Du tycker inte [ … ] hur mycket man faktiskt hittat.

  • Svenolov Lindgren skriver:

   I nuvarande skick publicerar jag inte din kommentar, därför att jag inte gillar ”tonen” och stilen – eller bristen på stil – i det du skriver.

   Det finns en del klokhet i vad du skriver och om du formulerar de tankarna på ett lämpligare sätt, så skall jag gärna publicera dem. Annars får du framföra dem i något annat forum.

 2. […] ”Underkastelsen – en film om kemikalier i våra kroppar”. (Filmvisning med efterföljande diskussion.) […]

 3. […] I filmen Underkastelsen möter vi en lång rad forskare från Sverige och världen utanför, alla med expertis inom området kemiska miljö- och hälsorisker. Allvaret i vår tids användning av kemikalier och den brist-ande kunskapen om ämnenas effekter genomsyrar filmen. […]

 4. […] Redan i mitten av december förra året kunde Chalmers alumniblogg berätta att Stefan Jarl arbetade med en ny film med arbetsnamnet Underkastelsen. […]