Klimathot – bubblor i vårluften

 

bild: Lindgren Labs

Redan i mitten av december förra året kunde Chalmers alumniblogg berätta att Stefan Jarl arbetade med en ny film med arbetsnamnet Underkastelsen.

Stefan Edman – hedersdoktor vid Chalmers, författare och miljödebat-tör – talade om att den kommande filmen är en dokumentär om klimathotet med fokus på de gifter och kemikalier som förgiftar jordklotet och att den kan bli lika drabbande som Al Gores En obekväm sanning.

Jag ser på den genomskinliga vårhimlen och funderar på hur Edman kan få ihop ett klimathot med de gifter och kemikalier som förgiftar jordklotet. Hur kan det sambandet se ut?

De flera tusental nya, och främst syntetiska, ämnen som människorna sprider jorden runt i mark och vatten – hur kan de egentligen påverka klimatet, de globala temperaturförändringarna i atmosfären och aktivi-teterna på solens yta.

Ordet klimat verkar att nu ha fått samma värde av ospecificerad okun-nighet som miljö hade för femtio år sedan. Nästan allt kan kombineras med förstavelsen klimat- och betyder lika mycket – alltså nästan ingen-ting. Nyligen hörde jag talas om klimatskatt. Skatt på klimatet, vad kan det vara? Skatt som går rakt upp i luften?

Varför inte också beskatta vinden? De som dessutom förfular landska-pet med vindsnurror kan ju få betala extra motvindsskatt. Alla de som ler glatt och vackert får dessutom betala extra solskensskatt …!

Snart kommer himlen att fördunklas av röken från brinnande ris- och sophögar. Sköööna Maaaj …

[Bild: Lindgren Labs]

SL

Kommentarer är stängda.