Svenska skolans tillbakagång

 

Regeringen har lovat flera lektorer i skolan – både för att stärka läraryrkets status och för att höja kvaliteten på undervisningen. Trots löftet har antalet högutbildade lärare minskat.

Under sexårsperioden 2003–2009 har antalet lektorer halverats från 400 till 200. I de stora städerna – Stockholm, Göteborg och Malmö – har på tre år antalet tjänstgörande lektorer minskat från 70 till 45.

I den trängda ekonomin prioriteras inte anställandet av lektorer. De gamla lektorerna går i pension och inga nya tillsätts.

Läst i Skolvärlden, # 4, maj 2010, sidan 10.

SL

Kommentarer är stängda.