Låg ämneskompetens i naturvetenskap och teknik

 

Teknikdelegationens betänkande har överlämnats till högskole- och forskningsminister Tobias Krantz. Delegationen tillsattes 2008 för att undersöka hur ungas intresse för tekniska och naturvetenskap-liga utbildningar kan stimuleras.

Låg ämneskompetens trots hög pedagogisk kompetens är delegatio-nens bild av lärarna som undervisar i naturvetenskapliga och tekniska ämnen i landets skolor.

Inom kommunerna finns förvirring om vad ”behörig” innebär. Lärarna ska ha behörighet i det ämne de undervisar men så ser det inte alltid ut. 87 % av Ny Tekniks läsare anser att Teknikdelegationen har rätt om lärarnas kompetens.

En före detta tekniklärare kommenterar den efterfrågade kompeten-sen med frågan:
– Vem vill med en gedigen ämneskompetens jobba som lärare med de löner och villkor som råder i kommunal sektor? och ger svaret – Inte jag i alla fall.

Vassare IT-utveckling är också en ödesfråga. Sverige vill gärna uppfat-tas som en framstående IT-nation, men Sverige och svenskarna är framför allt duktiga på att använda IT. Därför är det alarmerande att många svenska industriföretag lägger allt fler avancerade uppgifter utomlands. Länder som för bara ett par årtionden sedan främst för-knippades med underutvecklat jordbruk är idag potentiella utvecklings-centra för svenska högteknologiska företag.

Signaturen Snömos konstaterar att Kina och Indien varje år var för sig producerar fler ingenjörer än hela EU. Ingenjör riskerar därför att bli ett akademiskt låglönejobb och allra värst lär det bli inom IT-sektorn.

Skolverket har i en undersökning konstaterat att Sveriges elever är nöjda. Detta om eleverna!

Lärarna tycker däremot att de har svårt att anpassa verksamheten efter elevernas förutsättningar. Var tredje lärare har under det senaste året allvarligt övervägt att byta yrke och lika många har övervägt att byta arbetsplats. Var tredje lärare uppfattar att skolledningen inte är öppen för kritiska synpunkter från lärarna.

SL

Kommentarer är stängda.