Lär känna symptomen – minuter avgör vid stroke

 

Ju snabbare de som drabbas av stroke får vård, desto fler liv kan räddas och desto större är chanserna att minimera skadorna i hjärnan. Därför måste så många som möjligt lära sig att känna igen varningssignalerna.

För den som drabbas av stroke är tiden avgörande. Alltför få känner till symptomen och förstår därför inte att det är ett akut tillstånd. Det hän-der att stroke förväxlas med berusning eller svimning.

Stroke kommer ofta snabbt och utan förvarning. Från att ha varit helt frisk drabbas man av kraftiga symptom inom några sekunder eller minuter, ofta som en plötslig känselnedsättning eller förlamning av kroppens ena sida, synrubbningar och talsvårigheter.

Nu lanseras AKUT-testet för att fler människor ska kunna hjälpa den som får en stroke. Nyckelorden är AKUT: ansikte – kroppsdel – uttal – tid.

A – Ansikte

Be den sjuke att le och visa tänderna. Om mungipan hänger – ring 112.

K – Kroppsdel

Be den sjuke att lyfta armarna och hålla kvar i 10 sekunder. Om en arm faller – ring 112.

U – Uttal

Be den sjuke att säga en enkel mening som ”det är vackert väder i dag”. Om talet är sluddrigt eller orden kommer fel – ring 112.

T – Tid

Ju fortare behandlingen sätts in, desto mindre blir skadorna. Varje minut räknas för att rädda liv – ring 112.

Drygt 30 000 personer drabbas varje år av stroke och hälften av dem avlider eller blir svårt handikappade. Stroke är en av de vanligaste kärlsjukdomarna och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Under maj månad driver Hjärt-Lungfonden en kampanj för att halvera dessa siffror.

SL

3 Responses to Lär känna symptomen – minuter avgör vid stroke

  1. […] mer om >> – Lär känna symptomen – minuter avgör vid stroke – Ny teknik underlättar studier av hjärnceller vid stroke – Forskning om […]

  2. […] Lär känna symptomen – minuter avgör vid stroke, 5 maj 2010. […]

  3. […] Ett problem är att endast var tionde strokepatient kommer in i tid till sjukhus för att kunna få propplösande behandling. Många drabbade kanske inte ens märker att de fått stroke och omgivningen känner inte till symptomen. […]