Minilaboratorium för hjärnceller vid stroke

 

Ett minilaboratorium för studier av hur hjärnceller hos strokepatien-ter påverkas av syrebrist utvecklas gemensamt vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.

bild: LTU
Hjärnceller

Minilaboratioret Lab on a chip får plats på objektglaset till ett mikroskop och därför kan storleken på provet minskas vid exempelvis en blodana-lys. Lab on a chip är ett mikroflödessystem där det är möjligt att stude-ra hur livsviktigt syrebärande protein i hjärnans celler påverkas av den syrebrist som uppstår vid stroke.

För att kunna studera hur hjärnceller påverkas vid en stroke pumpas vätskor med olika halter av syre in i mycket små kanaler – motsvaran-de tjockleken hos en tredjedels hårstrå – i minilaboratoriet. Cellprovet tillförs sedan vätskan pumpats in i systemet. Med hjälp av en optisk pincett, där laserljus används för att fånga in och förflytta celler, är det möjligt att välja ut och isolera en specifik cell för att sedan studera hur den uppför sig vid olika syrehalter.

Det som studeras är hjärncellernas elektrofysiologiska aktivitet, alltså deras förmåga att kommunicera med andra celler under syrefattiga och helt syrefria förhållanden. För närvarande saknas bra metoder för att studera hur enstaka celler signalerar under syrefattiga förhållanden. Den nya Lab on a chip-tekniken gör det möjligt att välja ut och isolera specifika celler i en kontrollerad miljö.

Nya tekniska lösningar ska medverka till att säkra Europas växande behov av sjukvård. Ökad kvalitet inom vården handlar mycket om att förbättra kunskaperna om stora sjukdomar som stroke.

Läs mer om >>
Lär känna symptomen – minuter avgör vid stroke
Ny teknik underlättar studier av hjärnceller vid stroke
Forskning om stroke
Stroke – en akut angelägenhet

[Bild: Luleå tekniska universitet]

SL

One Response to Minilaboratorium för hjärnceller vid stroke

  1. […] Minilaboratorium för hjärnceller vid stroke, 18 maj 2010. […]