Stockholms universitet – landets största – fyller 50 år

 

I år är det femtio år sedan Stockholms universitet invigdes som en naturlig fortsättning av Stockholms högskola.

bild: Lennart KjellmanGeovetenskapens hus, Stockholm

Stockholms högskola startade hösten 1878 med en serie föreläsningar i matematik, fysik, kemi och geologi som ett alternativ till de traditionel-la universiteten. Med naturvetenskapernas dominans skulle högskolan bli en motvikt mot universiteten i Lund och Uppsala och deras konser-vativa hållning till den framväxande rationella naturvetenskapen.

Att Stockholms högskola kom till berodde på några framträdande pro-fessorer. En av dem var matematikern Gösta Mittag-Leffler (1846–1927), som senare också värvade Sonja Kovalevskaja (1850–1891) som världens första kvinnliga matematikprofessor. En annan var ke-misten Svante Arrhenius (1859–1927). Han var en av den tidens störs-te naturforskare och belönades 1903 med Nobelpriset i kemi för upp-täckten av hur lösningar av kemiska föreningar kan leda elektrisk ström.

Efter den mycket blygsamma starten vid Mäster Samuelsgatan har Stockholms universitet nu blivit landets största universitet med 50 tusen studenter och 6 tusen medarbetare inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Institutionerna finns nu samlade i Frescati och kommer geografiskt allt närmare Kungliga Tekniska högskolan och Karolinska Institutet. Dessa tre huvudstadsuniversitet utgör tillsammans ett av Europas största universitetsområden och visar på såväl utvecklingen av den högre ut-bildningen och forskningen i Sverige som urbaniseringen av Stock-holmstrakten. Av universitetets forskningsområden är 15 profilområden med forskning som är ledande nationellt och har en hög status inter-nationellt.

[Bild: Lennart Kjellman]

SL

Kommentarer är stängda.