Ny art av trollslända i Sverige 2010

 

 
bild: Biology & Politics
Aeshna affinis

I sin blogg Biology & Politics, 6 augusti 2010, berättar professorn i zoologisk ekologi i Lund, Erik Svensson, om en helt ny trollsländeart för Sverige.

Två hanar av Aeshna affinis ”Southern migrant hawker” har observerats vid sydkusten i Skåne och nära Krankesjön. Arten tillhör de så kallade ”mosaiksländorna” och finns normalt endast i Syd- och Mellaneuropa, men är tydligen under denna varma sommar på expansion norrut. Den har ännu inte något svenskt namn men kallas för ”Blue-eyed hawker”, med syftning på de iögonfallande, blåa ögonen.

Om denna trollslända etablerar sig som permanent svensk kommer den i sällskap med de ytterligare tre svenska trollsländor som kommit till Sydsverige under 2000-talet: kejsartrollsländorna Anax imperator och Anax parthenope, och liten rödögonflickslända Erythromma viridulum. Den svenska trollsländefaunan omfattar nu omkring 55 arter.

Är då detta enbart bra? Är det trevligt med ökad biologisk mångfald och fler vackra trollsländor och andra insekter som entomologerna kan studera?
– Vi vet inte, svarar professor Erik Svensson.

Det är nu omöjligt att förutse vilka konsekvenserna kommer att bli – biologiskt, ekologiskt, ekonomiskt och socialt – om den svenska insektsfaunan förändras. Det behövs mer forskning om detta, inte enbart inom biologi och ekologi, utan också inom ekonomi och samhälls-vetenskap.

Ytterst handlar det om värderingar och om hur vi exempelvis värderar positiva effekter för människan mot negativa effekter för övriga arter, och tvärtom.

 
Läs mer >> i Biology & Politics, 6 augusti 2010. Dessvärre har bloggen på biologyandpolitics.blogspot.com nu tagits bort.

[Bild: Biology & Politics]

SL

Kommentarer är stängda.