EU granskar den svenska vargjakten

 

EU-kommissionen begär med stöd av direktivet om att bevara livsmiljöer för vilda djur och växter att Sverige redovisar den vetenskapliga grunden för beslutet att tillåta den kontroversiella svenska licensjakten på varg i januari, när 28 djur av en stam på omkring 200 dödades.

Den svenska regeringen skall svara på en rad frågor om sin vargpolitik, som enligt kommissionen kan ha ökat risken för inavel.

bild: Aftonbladet

Kommissionen vill veta om Sverige anser att vargens bevarandestatus var gynnsam före jakten, om hur jakten har påverkat statusen och den vetenskapliga grunden för den svenska hållningen. Kommissionen an-ser att själva syftet med jakten var oklart och vill få besked om detta blivit uppnått.

Kommissionen anser att statusen ”inte var gynnsam när licensjakten skedde och att jakten gjort bevarandestatusen mindre gynnsam”.

Kommissionen vill också veta den vetenskapliga grunden för beslutet att sätta 210 vargar som gräns för stammen. Med utgångspunkt från att en så stor del av stammen dödades vill kommissionen veta om detta verkligen var en jakt i ”begränsad mängd” och med ”begränsad omfattning”. Sverige ska då också redogöra för hur många vargar som årligen dödats i skyddsjakt, olyckor och illegal jakt.

Enligt riksdagsbeslut bör inflyttning av varg ske österifrån redan 2010. Kommissionen frågar om förflyttningar redan har påbörjats, och om lämplig personal, fordon och annan utrustning finns för att genomföra denna.

[Bild: Aftonbladet]

SL

Kommentarer är stängda.