Växter har också en mat- och sovklocka

 

Disputation för doktorsexamen i Umeå fredagen den 1 oktober 2010

Skalman är känd för sin mat- och sovklocka men också växter har en sådan – möjligen mer komplicerad. Växlingarna mellan ljus och mörker – dag och natt – har lett till att de flesta organismer har utvecklat en inre, biologisk klocka.

bild: Umeå universitet
Mikael Johansson

Fredagen den 1 oktober kl 10:00 försvarar Mikael Johansson, Institu-tionen för fysiologisk botanik, Umeå Plant Science Centre – sal KB3B1, KBC-huset – sin doktorsavhandling om den cirkadianska klockan i ett- och fleråriga växter: koordination av tillväxt med biologiska rytmer.

Den biologiska klockan kallas den cirkadianska klockan efter latinets Circa diem – ungefär en dag – och den hjälper till att styra de biologiska processerna så att de sker vid den tid på dygnet som är mest gynn-sam för organismens fortlevnad.

Mikael Johansson har vid Umeå universitet studerat de gener och pro-teiner som styr växternas klocka. Med mer kunskap om denna finns möjligheter att anpassa nya arter till att växa på platser där de tidi-gare inte kunnat överleva.

[Bild: Umeå universitet]

SL

Kommentarer är stängda.