Nytt grafiskt utseende vid högskolan i Kristianstad

 

bild: Högskolan Kristianstad

Idag den 1 oktober 2010 lanserar Högskolan Kristianstad (HKR) en ny varumärkesprofil och ny grafisk identitet.

Detta skall stärka högskolans marknadsposition och göra den till en av landets mest attraktiva utbildningsdominerade högskolor år 2014.

En fråga är om den urvattnat gröna färgen och det tafatta typsnittet kan försvara sin ställning bland universitets och högskolors ofta blåa grafiska framtoning …?

URANK – som baserar sin betygssättning på officiell statistik och väger samman bland annat lärarnas kompetens, lärartäthet, forsknings- och biblioteksanslag – visar för Teknik och naturvetenskap att Högskolan i Kristianstad ligger på plats 26av 28!

Kanske vore det bättre att satsa på kvalificerad utbildning och högre kompetens än enbart på en urvattnat grön färg?

SL

Kommentarer är stängda.