Temperaturökningen kan bero på annat än koldioxid

 

Klimatforskarna Roy Spencer och Michael Braswell redovisar i en vetenskaplig artikel publicerad i Journal of Geophysical Research en ny metod för att med satelliter uppskatta hur känsligt klimatet är för koldioxid.

Den praktiska slutsatsen är att det inte är befogat med några snabba åtgärder för att minska de fossila koldioxidutsläppen.

Den nya metoden är ett viktigt framsteg för klimatforskningen eftersom resultatet förklarar varför de beräknade värden som utnyttjats i FN:s klimatpanels (IPCC) modeller är för höga. Förklaringen till skillnaden är att klimatpanelens modeller inkluderar en förstärkningsfaktor – åter-koppling – som ökar effekten av koldioxid.

De värden på klimatkänsligheten som FN:s klimatpanel (IPCC) använ-der i sina modeller bygger på mätningar nära jordytan och på olika val av parametervärden, vilket ger stor spridning mellan resultaten. Med förbättrade mätmetoder och satellitburna system är det möjligt att göra säkrare mätningar av klimatkänsligheten. Storleken på förstärk-ningsfaktorn avgörs i praktiken av hur mycket utstrålningen från den övre delen av atmosfären ökar om jordytans temperatur ökar.

Ett bestämt värde för klimatkänsligheten är efterlängtat som test av anpassningarna i IPCC-modellerna skriver professorerna Pehr Björn-bom, Kemiteknik vid KTH, och Carl-Gustaf Ribbing, Fasta tillståndets fysik vid Uppsala universitet, i en debattartikel i Ny Teknik.

 

bild: The Great Global Warming Blunder

Läs i Ny Teknik
>> hela debattartikeln av Björnbom & Ribbing, med kommentarer och en teknisk beskrivning av klimatkänslighet och klimatmodeller.

Läs också
>> Prominent Climatologists Sceptical of AGW Alarm i Popular Techno-logy, och om
>> Roy Spencer, Ph.D., climatologist, author, former NASA scientist.

[Bild: The Great Global Warming Blunder]

SL

Kommentarer är stängda.