Lita inte på värmlänningarna i Rovobs

 

bild: Louise Uhlin/Sveriges RadioI trädet fanns havsörnarnas bo …

Nu kan också allmänheten i Värmland rapportera in sina rovdjurs-observationer till Länsstyrelsen genom Rovobs.

Internettjänsten Rovobs
fanns tidigare i fem andra län – Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro län. Den uppges ha slagit väl ut där med mängder av rapporter som också visas på kartor så att det går att se var olika slags rovdjur i de olika länen befinner sig – eller åtminstone har befunnit sig.

Denna internettjänst har ett oklart och tvivelaktigt syfte men det påstås att länsstyrelserna snabbt, och med hjälp av rapporterna från allmänheten, ska kunna säkra var rovdjuren i länen befinner sig, och därmed få en skattning av hur många rovdjur det kan röra sig om.

– Kan vi få in dagsfärska tips har vi chans att hitta någonting som gör att vi kan bli säkra på vad det är för djur, säger en rovdjursansvarig vid länsstyrelsen i Värmland.

Från i år 2010 finns till idag …
  852 rapporter från Gävleborg,
  286 från Örebro,
  243 från Uppsala
  135 från Sörmland, och
  67 från Västmanland.

Antalet kvalitetssäkrade (?) rapporter är påfallande lågt och osäkerheten förefaller dessutom att ställvis vara olämpligt stor:
– Besiktningsman har varit på plats, inget kunde dock dokumenteras pga snöväder … Inga vargspår på platsen. Mycket rävspår, aktivt gryt intill … Hund, spårades hem till gården … Inga lospår på platsen, bara räv … Spårning konstaterade att rådjuret tagits av räv … Inga vargspår på platsen, däremot lo och räv …

Vid länsstyrelsen i Värmland finns ingen oro för att den nya internet-sidan skall missbrukas för illegal jakt på rovdjur:
Jag litar på värmlänningarna, säger en rovdjursansvarig.

 

Havsörnen är en sällsynt och utrotningshotad rovfågel …

Ändå har ett träd med ett havsörnsbo med nykläckta ungar blivit ned-sågat och ligger sedan i juni fällt på marken i ett område utanför Karl-stad. Kvar av boet fanns bara pinnar, fjädrar och enstaka matrester.

Den som fällt trädet med boet i riskerar upp till två års fängelse för art-skyddsbrott. För grovt artskyddsbrott kan straffet bli fängelse i upp till fyra år. En bedömning är att brottet är grovt när det gäller havsörn.

Vem som ligger bakom brottet är (naturligtvis) ännu okänt. Det har be-traktats som ett sabotage mot Projekt Havsörn och skall vara polis-anmält. Polisen har enligt uppgift ännu inte påbörjat någon förunder-sökning.

* * *
Tecknen i verkligheten är tydliga:

Lita inte på värmlänningarna!

[Bild: Louise Uhlin]

SL

Kommentarer är stängda.