Osäkert i skånska skolor

 

Arbetsmiljöverket har kritiserat två skolor i Kristianstad – Rönnowskolan och Sånnaskolan – för bristande säkerhet i naturkunskapslokalerna.

Det är skräpigt och farligt. Risken är att arbetstagare utsätts för olyckor och ohälsa i onödan. Det saknas rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete och med hänsyn till kunskaperna så håller de båda skolorna inte måttet.

clipart

Riskbedömning för kemilaborationer saknades. Dragskåp saknade säkerhetsskydd och skolorna hade inga riktiga skyddskläder. Ögonduscharna var fel inställda. Gamla kemikalier skräpade i rostiga och ostädade förvaringsskåp och gasflaskor var inte säkert placerade. Städpersonalen kände inte till vilka risker som finns i en kemisal.

Särskild oordning rådde i de utrymmen som enbart lärarna hade tillträde till.

Arbetsmiljöverket kräver att en av skolorna tar hjälp utifrån för att komma tillrätta med problemen eftersom den just nu saknar den kompetens som behövs.

 

Läs också >> Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun; Skolverket, 22 januari 2008

SL

Kommentarer är stängda.