Cancerlarm i Värmland

 

Polishuset i Hagfors byggdes 1980. Det är en liten polisstation med endast tolv anställda. Under 18 år – sedan 1992 har sjutton poliser och civilanställda där drabbats av cancer: hjärntumörer, lungcan-cer, magcancer, levercancer och prostatacancer. Tio av dem är nu döda.

Först nu har de anställda slagit larm till polisledningen i länet och till fackets skyddsombud för att få veta om det finns något farligt i lokalerna eller med ventilationssystemet. Polismyndigheten har nu också börjat inventera de olika cancerfallen och leta möjliga orsaker till att så många i polishuset drabbats av cancer.

Polismyndighetens personalchef säger att de kommer att inventera alla – som de ser det – möjliga orsaker och om det finns belägg för de anställdas oro så måste de agera snabbt. Troligen finns det inte någon annan polisstation i samma storlek i landet som haft så många cancer-fall, men det är inte säkert än.

En läkare vid centralsjukhuset i Karlstad har aldrig hört talas om en arbetsplats som är så drabbad, men är försiktig med att skyllda på huset. De vanligaste cancerfallen, som bröst- och prostatacancer, påverkas inte av miljön. Däremot kan lungcancer bero på omgivningen, bland annat på radon och rökning.

I november inleddes ett arbetsmiljöärende hos polisen i Värmland och två åtgärder har beslutats: Skadliga partiklar i huset skall mätas och personalen i Hagfors skall erbjudas plats i det nya polishuset i Torsby – 63 kilometer bort. Flyttningen till Torsbystationen är frivillig.

18 år är en lång tid. Kanske kunde polisen ha ägnat några tankar åt problemet lite tidigare. En fråga är också varför just polisen skulle ha sådan kompetens som krävs för att lösa denna gåta.

 

Läs också i >>
Aftonbladet Expressen> – Dagens NyheterSvenska DagbladetNya Wermlands-TidningenVärmlands FolkbladSveriges Radio EkotSveriges Radio Värmland

SL

Uppdatering 2012-07-02:

”Livet måste ändå fortsätta”

En grundlig undersökning uteslöt att huset skulle vara orsaken till de många sjukdomsfallen och i dag har livet återgått till det normala på arbetsplatsen.

SL

One Response to Cancerlarm i Värmland

  1. Svenolov Lindgren skriver:

    Polisen har enligt uppgift i Nya Wermlands-Tidningen 2010-11-11 i denna fråga tagit kontakt med Arbetsmiljöverket, Arbets- och miljömedicinska kliniken, fastighetsägaren, Försäkringskassan, Hagfors kommun och Landstinget i Värmland.