Gigantiskt radioteleskop planeras på södra halvklotet

 

The Square Kilometer Array – SKA – är radioastronomins största projekt. Det skall bli världens största radioteleskop, med en signal-uppsamlingsyta om en kvadratkilometer, och vara i gång runt år 2020.

SKA kommer att bli 50 gånger större och 100 gånger snabbare än något av dagens radioteleskop – och 10 000 gånger känsligare. När någon utomjording pratar i mobiltelefon på Neptunus skall vi kunna höra samtalet och har de FM-sändningar på Sirius skall vi kunna höra dem också.

bild: Ny Teknik
Australien vill gärna vara värd för världens största radioteleskop.

SKA kommer att bestå av grupper av tusentals små radiomottagare. Antenner kommer att vara utplacerade med ökande avstånd längs spiralarmar och signalerna från antennerna förs via fiberoptiska kablar till en datacentral.

Datorn utgör den centrala delen av teleskopet och ger bilden av det som skall studeras. När allt är färdigt kommer antennerna att vara spridda över en hel kontinent. Delar av den här tekniken har redan provats ut i Europa.

Teleskopet ska finansieras till en tredjedel av USA, en tredjedel av Europa och en tredjedel av resten av världen. Ingen enskild nation kan bekosta eller driva det. Systemet kommer i drift att konsumera hundratals megawatt elektricitet, men skall i möjligaste mån drivas med solenergi.

Det som blir begränsande i SKA är hur stor mängd data som kan processas. Så stora bandspelare finns ännu inte att dessa stora datamängder kan ”spelas in” och observationerna sparas. Tio miljarder miljarder bits per sekund ska processas – det är lika mycket som världens totala internettrafik i dag. Varje dygn kommer fem miljarder miljarder miljarder bitar information att tas om hand – det är lika mycket som alla ord som någonsin yttrats av mänskligheten.

SKA kommer att sträcka sig över en hel kontinent på södra halvklotet – Australien eller Sydafrika – för att möjliggöra observationer av Vintergatan och de Magellanska molnen. Blir valet Australien kommer centraldatorn och teleskopets centrum att placeras i öknen öster om Perth, där centraldatorn placeras, och de mest avlägsna antennerna att byggas på Nya Zeeland. Blir valet Sydafrika placeras teleskopets centrum i Karoo norr om Kapstaden och antenner i Namibia, Botswana, Zambia, Madagaskar, Kenya och Ghana. Såväl i Australien som i Sydafrika byggs nu pilotanläggningar för att testa tekniken.
bild: Ny Teknik

 

 

Radioastronomer är en sorts kosmiska paleontologer. I ett vanligt teleskop är det bara sådant som lyser som går att se och ljuset från riktigt avlägsna galaxer syns inte i vanliga teleskop. Med ett radioteleskop kan astronomerna avslöja universums dolda hemligheter och se gasmolnen där stjärnor och galaxer föds.

 

Att titta långt bort är också att titta tillbaka i tiden. Med SKA vill astronomerna se så långt tillbaka att de kan upptäcka stoftmolnen där de allra första stjärnorna efter Big Bang tändes.

 

Läs också >>
Hela Kaianders Semplers artikel ”Världens största radioteleskop” i Ny Teknik, nr 45, 10 november 2010, sidan 27.

[Bild: Ny Teknik]

SL

One Response to Gigantiskt radioteleskop planeras på södra halvklotet

  1. […] Läs mer >> – om Svenska nationalkommittén för radiovetenskap, SNRV, och dess verksamhet. – om Gigantiskt radioteleskop planeras på södra halvklotet. […]