Har vindkraftståget gått?

 

Vindkraften har nått sin fulla potential år 2015. Utvecklingen har planat ut och tekniken har nått mognadsstadiet visar en studie från Patent- och registreringsverket, PRV, av 21 tusen ansökningar om patent från 80 länder sedan 1970.

Sverige står bara för en halv procent av patentansökningarna sedan 1990 – totalt 105 stycken – och ligger långt efter Danmark och Tyskland.

bild: Sveriges Radio
Har svenska företag missat vindkraftståget?

Antalet patent inom ett nytt teknikområde följer ett givet mönster – en tydlig S-kurva. Vindkraften är nu inne i sin mognadsfas och om några år uppnås också den fysikaliska gränsen för hur stora rotorbladen kan bli.

Dagens vindkraftteknik är fortfarande i tillväxtfasen när det gäller regleringen och hur turbinen skall optimeras för att kunna nå högsta möjliga effekt.

”Svenska företag har missat vindkraftståget” skriver tidningen Ny Teknik, nr 45, sidan 6, 10 november 2010.

* * * * *

Vindkraften kan bli ett uppsving för vägbyggarna. Stora som små bolag slåss om att få bygga vägar och fundament, men de har be-kymmer med att få tillstånd av markägare och myndigheter. Framtiden för byggbolagen med vindkraften avgörs antagligen av miljödom-stolarna.

En kraftig utbyggnad av vindkraften är kontroversiell. Överklagandena är redan många och motståndet växer mot framför allt de större projekten.

Det råder full storm i vindkraftdebatten.. Det finns en djup spricka mellan dem som förespråkar vindkraft och deras motståndare.

Motståndarna anser att det inte blåser tillräckligt mycket i Sverige för att vindkraften skall vara försvarbar, att effekten blir för låg och att byggandet subventioneras i för hög grad. Andra anser att en omställ-ning till ”ren” el måste ske och att vindkraft handlar om ”vägval”.

bild: Ny Teknik

[Bilder: Sveriges Radio; Ny Teknik]

SL

Kommentarer är stängda.